Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-08-29

Sammanträde 2019-08-29

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 20 augusti 2019

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport juli 2019

8 Renovering och verksamhetsanpassningar av Skönstaholmsskolan

12 Motion om översyn och utredning av nya personalpolitiska insatser och förmåner för att främja stadens kompetensförsörjning

13 Motion om att öka takten för tryggare anställningar

15 Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm

16 Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk

17 Inrätta ett romskt demokraticenter

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/583
Dnr. 1.6.1- 5202/2019 (Omedelbar justering)

18 Tillför resurser för att rädda elevernas systematiska introduktion till stadens bibliotek

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 20 augusti 2019

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport juli 2019

§12 Motion om översyn och utredning av nya personalpolitiska insatser och förmåner för att främja stadens kompetensförsörjning - svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion om att öka takten för tryggare anställningar - svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Sthlm - svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk - svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Tillför resurser för att rädda elevernas systematiska - svar på skrivelse från Olle Burell m.fl. (S)