Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2015-09-17

Sammanträde 2015-09-17

Datum
Klockan
10:00
Plats
Baggensfjärden

5 Förvaltningen informerar

12 Parallella arkitektuppdrag för Gustavsbergsprojektet

13 Ändrad mötestid för KSPU den 21 oktober

§73 Fastställande av dagordning

§74 Förvaltningen informerar

§75 Granskning av Gustavsberg 1:456 och 1:458, detaljplan

§76 Granskning av detaljplan för PFO-område Strömma S4C-Strömmadal

§77 Granskning av detaljplan för Ösby 1:46, 4:2 m.fl., Munkmora

§78 Samråd om detaljplaneförslag, för Ösby 1:79 m.fl.

§79 Samråd för detaljplan, Eknö 1:501

§80 Parallella arkitektuppdrag för Gustavsbergsprojektet

§81 Ändrade mötestider för KSPU