Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2014. (A)

7 Revisionsberättelse och årsrapport 2013 för exploateringsnämnden. Svar på remiss (A)

8 Svea hovrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Borgarfjord 2 i Kista (M&V)

9 Försäljning av Forbonden 4 i Botkyrka kommun till Fittja Centrumfastigheter AB (M&V)

10 Uppställningsplats för husvagnar. Skrivelse från Clara Lindblom (V) (M&V)

11 Tomträttsavgäld vid utökad byggrätt. Skrivelse från Maria Östberg Svanelind och Lars Arell (S) (M&V)

12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Kista (Kista Äng) till Mälarholmen AB, ByggVesta AB, SKB Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Veidekke Bostad AB, SSM Bygg & Fastighets AB, Index International AB samt JM AB. Inriktningsbeslut (PU) Kista stdf

13 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 i Solhem till AB Abacus Bostad (PU) Spånga-Tensta stdf

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Solhem 16:1, 19:8, 19:16 och Solhem 20:1-4 i Spånga till AB Borätt (PU) Spånga-Tensta stdf

15 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 vid Rinkeby Allé/ Hjulstavägen i Rinkeby till Micasa fastigheter i Stockholm AB (PU) Rinkeby-Kista stdf

16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB (PU) Skärholmen stdf

17 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Vinsta 5:1 m fl i Hässelby Gård med Ikano Bostad AB samt markanvisning till AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut (PU) Hässelby-Vällingby stdf

18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB (PU) Bromma stdf

19 Ändring av markanvisning för bostäder och skola inom del av fastigheten Årsta 1:1 och Packrummet 9-12 i Liljeholmen, till Söderport Södra AB, Söderport Södertull AB och Söderport Holding AB, respektive Skolfastigheter i Stockholm AB (PU) Hägersten- Liljeholmen stdf

20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 m m på Kungsholmen till Besqab Projektutveckling AB och till JM AB Samt markanvisning för skola inom fastigheten Stadshagen 1:5 på Kungsholmen till SISAB (PU) Kungsholmen stdf

21 Ombyggnad av trafikplats Kristineberg på Kungsholmen och överenskommelse om exploatering med tomträtt för parkeringsändamål inom del av fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen med Stockholm Parkering AB. Reviderat genomförandebeslut (PU) Kungsholmen stdf

22 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Glädjen 12 och Förtjusningen 1 (Brovakten) på Kungsholmen med Wallenstam AB (PU) Kungsholmen stdf

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 5:2 m fl inom Södermalm till AB Borätt (PU) Södermalm stdf

24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 8:57 inom Södermalm till Folkhem Produktion AB (PU) Södermalm stdf

25 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 på Enskedefältet till Besqab Projektutveckling AB, Småa AB och Wallenstam Fastigheter 87 AB. Inriktningsbeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantör stdf

26 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 på Enskedefältet till AB Stockholmshem. (PU) Enskede-Årsta-Vantör stdf

27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till Wästbygg Projektutveckling AB. (PU) Enskede-Årsta-Vantör stdf

28 Markanvisning samt försäljning av del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen för industri till Active Fastighet Norden AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör stdf

29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta vid Magelungens strand till Maxera Bostad AB (PU) Farsta stdf

30 Markanvisning för centrumändamål och bostäder i Gasverket, Hjorthagen 1:3 till Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter Holding AB (SP) Östermalms stdf

31 Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, Etapp Brofästet till Einar Mattsson (SP) Östermalms stdf

32 Ingen övergödning - Strategi för Stockholms län. Svar på remiss (M&T)

33 Dagvattenstrategi Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering (M&T + Sbk + Mf + Tk + SVAB)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2014-00005

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2014-00008

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2014

§7 Revisionsberättelse och årsrapport 2013 för exploateringsnämnden. Svar på remiss Dnr E2014-00954

§8 Svea hovrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Borgarfjord 2 i Kista Dnr E2011-5141-463

§9 Försäljning av Forbonden 4 i Botkyrka kommun till Fittja Centrumfastigheter AB Dnr E2014-01203

§10 Uppställningsplats för husvagnar. Skrivelse från Clara Lindblom (V) Dnr E2014-00987

§11 Tomträttsavgäld vid utökad byggrätt. Skrivelse från Maria Östberg Svanelind och Lars Arell (S) Dnr E2014-00988

§12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Kista (Kista Äng) till Mälarholmen AB, ByggVesta AB, SKB Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Veidekke Bostad AB, SSM Bygg & Fastighets AB, Index International AB samt JM AB. Inriktningsbeslut Dnr E2013-513-00031

§13 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 i Solhem till AB Abacus Bostad Dnr E2014-01053

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Solhem 16:1, 19:8, 19:16 och Solhem 20:1-4 i Spånga till AB Borätt (PU) Dnr E2014-00549

§15 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 vid Rinkeby Allé/ Hjulstavägen i Rinkeby till Micasa fastigheter i Stockholm AB Dnr E2013-513-01164

§16 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårholmen 4 i Vårberg till Vårberg Förvaltning AB Dnr E2014-01184

§17 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Vinsta 5:1 m fl i Hässelby Gård med Ikano Bostad AB samt markanvisning till AB Svenska Bostäder. Genomförandebeslut Dnr E2014-00390

§18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Småa AB Dnr E2014-01186

§19 Ändring av markanvisning för bostäder och skola inom del av fastigheten Årsta 1:1 och Packrummet 9-12 i Liljeholmen, till Söderport Södra AB, Söderport Södertull AB och Söderport Holding AB, respektive Skolfastigheter i Stockholm AB Dnr E2013-513-00012

§20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 m m på Kungsholmen till Besqab Projektutveckling AB och till JM AB

§21 Ombyggnad av trafikplats Kristineberg på Kungsholmen

§22 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Glädjen 12 och Förtjusningen 1 (Brovakten)

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 5:2 m fl inom Södermalm till AB Borätt Dnr E2014-001178

§24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Södermalm 8:57 inom Södermalm till Folkhem Produktion AB Dnr E2014-001179

§25 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 på Enskedefältet till Besqab Projektutveckling AB, Småa AB och Wallenstam Fastigheter 87 AB. Inriktningsbeslut Dnr E2014-01144

§26 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 på Enskedefältet till AB Stockholmshem Dnr E2014-01146

§27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till Wästbygg Projektutveckling AB Dnr E2014-00363

§28 Markanvisning samt försäljning av del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen för industri till Active Fastighet Norden AB Dnr E2014-00715

§29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta vid Magelungens strand till Maxera Bostad AB Dnr E2014-00457

§30 Markanvisning för centrumändamål och bostäder i Gasverket, Hjorthagen 1:3 till Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter Holding AB Dnr E2012-513-01022

§31 Markanvisning för bostäder och lokaler inom fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, Etapp Brofästet till Einar Mattsson Dnr E2012-513-00411

§32 Ingen övergödning ­ Strategi för Stockholms län. Svar på remiss Dnr E2014-00947

§33 Dagvattenstrategi Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering Dnr E2014-00327