Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2016-04-12

Sammanträde 2016-04-12

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

8 Spelbomskan 13, anpassning av befintliga kontorslokaler till skolverksamhet. Initieringsbeslut.

9 Ishall på Sätra IP. Utredningsbeslut

10 Östermalms IP, placering och uppförande av en permanent ishall. Utredningsbeslut.

12 Husbybadet upprustning och ombyggnad av vattenreningen. Inriktnings- och genomförandebeslut.

13 Gubbängens IP, anläggande av ny ispist för bandy och skridsko med mera. Inriktnings- och genomförandebeslut.

14 Uppgradering av Hammarby IP. Reviderat genomförandebeslut.

16 Fullstor idrottshall i Hjorthagen. Genomförandebeslut.

17 Ändrad användning och upprustning av hus 8 i Slakthusområdet. Genomförandebeslut.

Dnr: 2.6-119/2016

För bilaga 3 gäller sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

18 Överenskommelse om exploatering med försäljning inom kvarter Jackproppen, Östermalm med Byggfirman Erik Wallin AB samt nyttjanderätt för parklek till fastighetsnämnden. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.2-120/2016 , 2.6-152/2016

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

19 Förvärv av två förskolor i bostadsrättsföreningen Hagaterrassen 1 i Hagastaden. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.2-191/2016

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

20 Förvärv av bergrum för nytt arkiv. Reviderat inriktningsbeslut.

Dnr: 4.4.2-212/2016

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

21 Förvaltningschefen informerar

22 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1.2-007/2016

§5 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse Dnr 1.2.3-176/2016

§8 Spelbomskan 13 - anpassning av befintliga kontorslokaler till skolverksamhet.

§9 Ishall på Sätra IP.

§10 Östermalms IP, placering och uppförande av en permanent ishall.

§12 Husbybadet upprustning och ombyggnad av vattenreningen.

§13 Gubbängens IP, anläggande av ny ispist för bandy och skridsko med mera.

§18 Överenskommelse om exploatering med försäljning inom kvarter Jackproppen, Östermalm med Byggfirman Erik Wallin AB samt nyttjanderätt för parklek till fastighetsnämnden.

§19 Förvärv av två förskolor i bostadsrättsföreningen Hagaterrassen 1 i Hagastaden.

§20 Förvärv av bergrum för nytt arkiv.

§21 Förvaltningschefen informerar

§22 Frågor för beredning och övrig information