Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-03-15

Sammanträde 2010-03-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2009:38 av Karin Rågsjö (v) om LSS-peng och rättssäkerhet. RVII

Dnr 326-2000/2009 (framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2009:43 av Jan Valeskog (s) om kommunledningens låga ambitioner kring utvecklingen av produktion och distribution av biogas till fordon i Stockholm. RII

Dnr 314-2293/2009 (framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2009:45 av Inger Stark (v) om den urholkade socioekonomiska fördelningen. RIV

Dnr 322-2495/2009 (framställd 14/12, bordlagd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2009:48 av Tomas Rudin (s) om den växande arbetslösheten i Stockholm och den uteblivna jobbgarantin. RVII

Dnr 331-2502/2009 (framställd 14/12, bordlagd 1/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2010:1 av Yildiz Kafkas (mp) om uppföljning av kommunens upphandlade verksamheter inom äldreomsorgen. RVI

Dnr 327-237/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2010:2 av Arhe Hamednaca (s) om finansieringen av Egalia. RVIII

Dnr 325-250/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2010:3 av Magnus Johansson (s) om nedskärningar i antalet anställda inom utbildningsområdet. RI

Dnr 219-251/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2010:4 av Mirja Räihä Järvinen (s) om personalneddragningar. RI

Dnr 219-252/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2010:5 av Tomas Rudin (s) om 10 000 nya jobb i Stockholm genom sänkt internationellt bistånd. RI

Dnr 219-253/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2010:6 av Roger Mogert (s) om nedläggningen av Vår Teater i Högdalen. RVIII

Dnr 328-254/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2010:7 av Roger Mogert (s) om "klåfingrigheten" i kulturpolitiken. RVIII

Dnr 328-255/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2010:8 av Teres Lindberg (s) om stadens kostnader för avknoppningar. RI

Dnr 209-256/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2010:9 av Eivor Karlsson (mp) om kontinuerlig granskning av äldrevården. RVI

Dnr 327-321/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2010:10 av Eivor Karlsson (mp) om minsta acceptabla bemanning i hemtjänsten. RVI

Dnr 327-322/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

16 Nr 2010:11 av Jonas Eklund (mp) om möjligheten till politiska påståenden och förslag i stadens nämnder. RI

17 Nr 2010:12 av Mirja Räihä Järvinen (s) om kompetensutveckling. RI

18 Nr 2010:13 av Malte Sigemalm (s) om förslag till detaljplan för Mälarhöjden 1:11 m.m. i Stockholm. RIII

19 Nr 2010:14 av Karin Hanqvist (s) om ofrivilliga deltidstjänster. RI

20 Nr 2010:15 av Abdo Goriya (s) om Stockholm som världens mest tillgängliga huvudstad 2010. RI

21 Nr 2010:16 av Tomas Rudin (s) om ökande klyftor på Stockholms arbetsmarknad. RVII

22 Nr 2010:17 av Jari Visshed (s) om den borgerliga majoritetens vägran att ge Stockholmsfotbollen spelmöjligheter under vinter. RVIII

23 Nr 2010:18 av Roger Mogert (s) om ökade kostnader för skolorna i och med GS-IT. RI

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel I

29 Utl. 2010:24. Projekt Norra Station. Genomförandebeslut. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2010.

Rotel II

32 Utl. 2010:27. Slutrapportering av klimatinvesteringsprogram 2005-2008.

33 Utl. 2010:28. Försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB.

34 Utl. 2010:29. Försäljning av Stockholm Vatten AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholm Vatten Utveckling AB.

Rotel VIII

35 Utl. 2010:30. Upprustning och modernisering av Farsta-, Åkeshovs-, Västertorps- och Vällingby sim- och idrottshallar. Inriktningsbeslut.

36 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

BORDLAGDA MOTIONER

37 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

Dnr 325-1864/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

39 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

40 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

41 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

42 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

Dnr 325-1239/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

44 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

45 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8). RV

46 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9). RV

Dnr 316-397/2008 (bordlagd 1/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26). RV

48 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27). RV

49 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51). RV

50 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61). RVII

Dnr 325-2123/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

52 Utl. 2009:123. Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:6). RVII

Dnr 334-275/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71). RVII

54 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79). RVII

55 Utl. 2009:127. Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72). RVIII

56 Utl. 2009:128. Minnesmärken över kända stockholmskvinnor. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) (2008:81). RVIII

57 Utl. 2009:132. Stockholm - en klimatsmart stad. Motion av Mattias Ericson (v) (2008:68). RII

Dnr 303-2300/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

58 Utl. 2009:157. Permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhället. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:77). RVIII

59 Utl. 2009:160. Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård. Motion av Jan Valeskog (s) (2009:9). RI

60 Utl. 2009:161. Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla. Motion av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) (2009:15). RI

Dnr 326-728/2009 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

61 Utl. 2009:171. Arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer. Motion av Abdo Goriya och Håkan Wahlén (båda s) (2008:56). RII

62 Utl. 2009:191. Rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:58). RI

Dnr 224-1869/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

63 Utl. 2009:197. Minnesplats över Sven Wallander. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:80). RIII

64 Utl. 2009:200. Vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor. Motion av Susanna Brolin och Karin Rågsjö (båda v) (2008:11). RIV

65 Utl. 2009:202. Demolering av de skriftliga omdömena. Motion av Roger Mogert (s) (2008:28). RIV

66 Utl. 2009:203. En helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan. Motion av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda v) (2008:37). RIV

Dnr 323-1173/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

67 Utl. 2009:204. Åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:41). RIV

68 Utl. 2009:205. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:75). RV

69 Utl. 2009:206. Medlemskap i SABO. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:76). RV

70 Utl. 2009:207. Om tillståndet på Sergels torg - "Ska vi göra nåt". Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:86). RVII

Dnr 325-2791/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

71 Utl. 2009:208. Om hemlöshet. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:89). RVII

72 Utl. 2009:209. Tidtabell för att avskaffa hemlösheten. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:95). RVII

73 Utl. 2009:210. Bergmanbiograf i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2008:64). RVIII

74 Utl. 2009:218. Brommaplanseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2009:12). RII

75 Utl. 2009:219. Meddelarfrihet i alla verksamheter som upphandlas av staden. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:23). RI

76 Utl. 2010:11. Gröna tak. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:30). RIII

77 Utl. 2010:12. Möjligheten att låta fler besökare lyssna på Stadshusorgeln. Motion av Karin Hanqvist (s) (2009:18). RI

78 Utl. 2010:13. Återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar. Motion av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) (2009:19). RI

79 Utl. 2010:14. Införande av 020-nummer i socialtjänsten. Motion av Karin Rågsjö (v) (2009:6). RVII

Dnr 325-346/2009 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

80 Utl. 2010:15. Omhändertagande av energi från fotbollsplaner/idrottsplaner samt asfalterade ytor. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:94). RVIII

81 Utl. 2010:22. Sponsring av stadens idrottsanläggningar. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:1). RVIII

82 Utl. 2010:23. Staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander. Motion av Tomas Rudin och Arhe Hamednaca (båda s) (2008:67). RIII

NYA MOTIONER, Rotel III

83 Utl. 2010:31. Namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara. Motion av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) (2009:40).

Rotel VIII

84 Utl. 2010:32. Handlingsplan för litteraturen i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2009:13).

85 Utl. 2010:33. Stockholms Medeltidsmuseum. Motion av Roger Mogert (s) (2009:14).

NYTT BESLUTSÄRENDE

86 Avsägelse och fyllnadsval av överförmyndare tillika ordförande i överförmyndarnämnden.

§2 Interpellation om LSS-peng och rättssäkerhet (nr2009:38)

Dnr 326-2000/2009

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om LSS-peng och rättssäker­het.

Kommunfullmäktige hade den 19 oktober 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

§3 Interpellation om kommunledningens låga ambitioner kring utvecklingen av produktion och distribution av biogas till fordon i Stockholm (nr2009:43)

Dnr 314-2293/2009

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om kommunledningens låga ambitioner kring utvecklingen av produktion och distribution av biogas till for­don i Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 30 november 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

§4 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr45 och 48 för år 2009 samt nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 för år 2010.

§5 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2010:11) av Jonas Eklund (mp) om möjligheten till politiska påståenden och förslag i stadens nämnder
Dnr 016-454/2010.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

§6 Interpellation om kompetensutveckling (nr2010:12)

Dnr 231-455/2010

Mirja Räihä Järvinen (s) hade lämnat in en interpellation om kompetensut­veckling.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Nordin.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2010:13) av Malte Sigemalm (s) om förslag till detaljplan för Mälar­höjden 1:11 m.m. i Stockholm
Dnr 311-456/2010;

2. (2010:14) av Karin Hanqvist (s) om ofrivilliga deltidstjänster
Dnr 201-457/2010;

3. (2010:15) av Abdo Goriya (s) om Stockholm som världens mest till­gängliga huvudstad 2010
Dnr 326-458/2010;

4. (2010:16) av Tomas Rudin (s) om ökande klyftor på Stockholms arbets­marknad
Dnr 331-459/2010;

5. (2010:17) av Jari Visshed (s) om den borgerliga majoritetens vägran att ge Stockholmsfotbollen spelmöjligheter under vinter
Dnr 328-460/2010;

6. (2010:18) av Roger Mogert (s) om ökade kostnader för skolorna i och med GS-IT
Dnr 322-461/2010.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationerna fick framstäl­las.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Servicehus och samboende

Leif Rönngren (s) ställde en fråga om servicehus och samboende.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Leif Rönngren och borgarrådet Samuelsson.


Fråga nr 2. Missförhållanden på Vasens äldreomsorg

Yildiz Kafkas (mp) ställde en fråga om missförhållanden på Vasens äldreomsorg.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Yildiz Kafkas och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 3. Familjerådgivning

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om familjerådgivning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 4. Housing First

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om Housing First.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 5. Nya regler för upphandling vid fastighetskontoret

Martin Michel (mp) ställde en fråga om nya regler för upphandling vid fastig­hetskontoret.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Martin Michel och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 6. Arbetslösa ungdomar – vad händer?

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om arbetslösa ungdomar – vad händer?

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.


Fråga nr 7. Scheman i hemtjänsten

Karin Hanqvist (s) ställde en fråga om scheman i hemtjänsten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 8. Basala behov inom demens- och korttidsboende

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om basala behov inom demens- och kort­tidsboende.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 9. Korta ledtider vid inflyttning till äldreboende

Berit Kruse (s) ställde en fråga om korta ledtider vid inflyttning till äldreboende.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Berit Kruse och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 10. Tidpunkt för sprututbyte i Stockholms stad

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om tidpunkt för sprututbyte i Stockholms stad.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Kristersson.

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 26 februari 2010

Beslut (26 februari) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom.

Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Dnr 669-514/2010

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 24 februari 2010

Beslut (24 februari) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (30 november 2009) i fråga om detaljplan för del av Norra Djurgårdssta­den, västra delen, Stockholms kommun.

Länsstyrelsen avvisar den talan som förs av Föreningen Södermalmsparkernas Vänner och av Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening. Länsstyrelsen avslår överklagandena i övrigt.

Dnr 311-2057/2009

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 1 mars 2010

Beslut (1 mars) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom.

Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Dnr 669-514/2010

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 9 mars 2010

Beslut (9 mars) angående Laglighetsprövning enligt kommunallagen, yrkande om inhibition angående kommunfullmäktiges beslut (22 februari) angående Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsätt­ning.

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 327-2157/2009


Regeringsbeslut

av den 4 mars 2010

Beslut (4 mars) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (22 januari 2009) i fråga om detaljplan för Guldfågeln 1 m.m. i stadsde­larna Smedslätten och Äppelviken, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Beslut (4 mars) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (22 januari 2009) i fråga om avvisningsbeslut avseende detaljplan för Guldfågeln 1 m.m. i stadsdelarna Smedslätten och Äppelviken, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

§10 Anmälan av ny ledamot och ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 9 mars 2010 att utse ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ledamot efter Gulan Avci (fp) hade utsetts Karin Karlsbro (fp).

Till ersättare efter Karin Karlsbro (fp) hade utsetts Ragnar Persson (fp).

§11 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 22mars 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 86 på före­dragningslistan före punkt nr 29 samt att punkterna nr 29 och 30 skulle sambe­handlas.

§14 Avsägelse och fyllnadsval (mem. 2010:3)

Kommunstyrelsens memorial nr 2010:3 om avsägelse och fyllnadsval be­handla­des.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Petter Lindfors (m) – ledamot tillika ordförande i överförmyndarnämnden – och förrätta i me­morialet föreslagna val

2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att utse

i överförmyndarnämnden för tiden till och med 2010:

till ledamot tillika ordförande: Håkan Wallensten (m).

§15 Projekt Norra Station

Genomförandebeslut

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2010 (utl.2010:24)

Dnr 311-196/2010

Detaljplan för Norra Station, del av Vasastaden 1:16, Dp 2009-02013-54 (utl.2010:25)

Dnr 311-2714/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 24 och 25 för år 2010 behandlades. Utlåtande nr2010:24 gäller ett ärende om genomförandet av projekt Norra Station och utlåtande nr2010:25 gäller en detaljplan för Norra Station, del av Vasastaden.

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Ruwaida och Alvendal, Cecilia Obermüller, Anders Broberg, Jan Valeskog, Teres Lindberg, Mirja Räihä Järvinen, Maria Hannäs, Eie Herlitz, Per Ankersjö, Abit Dundar, Måns Almqvist, Mats Berglund, Martin Michel, Hadar Cars, Rolf Lindell och Sune Gidgård.


Utlåtande 2010:24

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta genomförandet av projekt Norra Station omfattande totala investeringsutgifter om 10 400,0 miljoner kronor och försäljningsinkomster om 8 250,0 miljoner kronor.

2. Exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden anmodas att, var och en för sig eller gemensamt, inom ramen för genomförandet av projekt Norra Station ta fram och teckna erforderliga avtal för stadens räkning.

3. Exploateringsnämnden medges en utökad budgetram för 2010 med 508,0miljoner kronor för projektet Norra Station. Finansiering sker ge­nom ett utökat finansieringsbeting under Finansförvaltningen. Finansie­ring för kommande år får beaktas i samband med budget för år 2011.

Utlåtande 2010:25

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Martin Michel (mp) i första hand att ärendet återremitteras, i andra hand bifall till reservationen i övrigt ----------------------------------------------- Bilaga 5,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss samt till den likalydande att-satsen nr 3 i socialde­mokraternas och nr 2 i miljöpartiets respektive reservationer i kommunstyrelsen.


Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes social­demokraternas förslag samt miljöpartiets förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommun­styrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Detaljplanen för Norra Station, del av Vasastaden 1:16, Dp 2009-02013-54, antas.

§16 Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden (utl.2010:26)

Dnr 311-2636/2009, 315-1065/2008, 316-1118/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:26 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om översiktsplan för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Teres Lindberg, Abit Dundar, Jan Valeskog, Maria Hannäs, borgarrådet Ruwaida, Cecilia Obermüller, Per Ankersjö, Martin Michel, Erik Slottner, Åsa Romson, Eie Herlitz, Rolf Lindell, Måns Almqvist, Mats Berglund och Leif Rönngren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen innebärande återremiss,

dels av Måns Almqvist (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss.


Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes social­demokraternas förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

1. Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden antas, bilaga 2-6 till utlåtandet.

2. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med andra berörda parter göra en översyn av byggnadsordningen och föreslå i vilken ut­sträckning den bör bearbetas och vilken status en reviderad byggnadsord­ning bör få i förhållande till andra styrdokument.

3. Stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ges i upp­drag att i samverkan med andra berörda parter utveckla parkprogrammet och ta fram metoder för planering och utveckling av parker och grönom­råden med fokus på hur fler stockholmare ska få möjlighet att utnyttja sta­dens gröna miljöer.

4. Energiplan för Stockholm godkänns, bilaga 7 till utlåtandet.

5. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en ny energiplan för Stockholm med anledning av antagande av översiktsplanen, den regionala utvecklingsplanen, Stockholms stads miljöprogram samt stadens signering av Covenant of Mayors-avtalet.

6. Stockholms stads riktlinjer för bostadsförsörjning godkänns, bilaga 8 till utlåtandet.

§17 Slutrapportering av klimatinvesteringsprogram 2005-2008 (utl. 2010:27)

Dnr 439-2033/2009, 432-1913/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:27 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om slutrapportering av klimatinvesteringsprogram 2005-2008.

Ordet innehades av borgarrådet Ruwaida, Måns Almqvist samt borgarrådet Hamilton.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens för­slag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Slutrapportering av klimatinvesteringsprogram 2005-2008, dnr432-1913/2004 godkänns, bilaga 1 till utlåtandet.

§18 Försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB (utl.2010:28)

Dnr 302-97/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:28 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Stefan Nilsson, Ann Mari Engel och Teres Lindberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s), Stefan Nilsson (mp) och Ann Mari Engel (v) att ärendet bordläggs.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp bordläggningsyrkandet och konstaterade att villkoren för minoritetsbordläggning var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§19 Försäljning av Stockholm Vatten AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholm Vatten Utveckling AB (utl.2010:29)

Dnr 302-124/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:29 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av Stockholm Vatten AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholm Vatten Utveckling AB.

Ordet innehades av Åsa Romson, Catharina Tarras-Wahlberg, borgarrådet Hamilton, Ann Mari Engel, borgarråden Edholm och Nordin samt Teres Lindberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Catharina Tarras-Wahlberg (s), Åsa Romson (mp) och Ann Mari Engel (v) att ärendet återremitteras -------------------------------------------------- Bilaga 6.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att återremittera ärendet.

§20 Upprustning och modernisering av Farsta-, Åkeshovs-, Västertorps- och Vällingby sim- och idrottshallar

Inriktningsbeslut (utl.2010:30)

Dnr 308-1016/2009

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§21 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 30, 31, 52, 57, 69, 79, 88, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 123, 124, 125, 127, 128, 132, 157, 160, 161, 171, 191, 197, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 218 och 219 för år 2009, nr 11, 12, 13, 14, 15, 22 och 23 för år 2010.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr31, 32 och 33 för år 2010.

§22 Motioner

Under tiden 23 februari – 15 mars 2010 väcktes och inlämnades följande motio­ner:

1. (2010:6) av Ann-Margarethe Livh (v) om införande av trängselavgifter på Essingeleden
Dnr 314-565/2010;

2. (2010:7) av Yildiz Kafkas (mp) om möjligheten att göra Rörstrandsgatan till en gågata
Dnr 314-626/2010.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.25.