Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-12-12

Sammanträde 2016-12-12

Datum
Klockan
14:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2016:20 av Christina Linderholm (C) om utbildning på vetenskaplig grund. RIV

Dnr 107-218/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2016:24 av Björn Ljung (L) om bygglov och detaljplaner. RII

Dnr 107-350/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2016:28 av Johanna Sjö (M) om utsatta områden i Stockholms stad. RI

Dnr 107-362/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2016:29 av Karin Ernlund (C) om Spårväg City och kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden. RVII

Dnr 107-508/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2016:30 av Cecilia Brinck (M) om den lavinartade ökningen av klotter i Stockholm. RVII

Dnr 107-542/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2016:31 av Cecilia Brinck (M) om krav på företag som staden anlitar. RVI

Dnr 107-544/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2016:32 av Cecilia Brinck (M) om villkoren för fristående förskolor i Stockholms stad. RIV

Dnr 107-545/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2016:33 av Henrik Sjölander (M) om Stockholms stads inställning till Food trucks. RVII

Dnr 107-546/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2016:34 av Martin Westmont (SD) om äldres möjligheter att få en bostad på ett vård- och omsorgsboende. RVIII

Dnr 107-551/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2016:35 av Sara Jendi Linder (M) om barngruppernas storlek. RIV

Dnr 107-604/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2016:36 av Martin Westmont (SD) om åtgärder mot hatbrotten som drabbar HBT-personer i förorten. RIX

Dnr 107-656/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2016:37 av Johan Nilsson (M) om Älvsjö som en del av Stockholms tillväxtmotor. RI

Dnr 107-665/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2016:38 av Sofia Modigh (KD) om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende. RVIII

Dnr 107-681/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2016:39 av Bo Sundin (M) om elitidrottsarenor. RIII

Dnr 107-685/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2016:40 av Joakim Larsson (M) om Stockholmshusens hyresnivå. RIX

Dnr 107-689/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2016:41 av Joakim Larsson (M) om Tekniska nämndhuset. RI

Dnr 107-690/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2016:42 av Cecilia Brinck (M) om stadens sjuklöneansvar. RVIII

Dnr 107-712/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2016:43 av Cecilia Brinck (M) om den ökande sjukfrånvaron inom stadens verksamheter. RVIII

Dnr 107-713/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2016:44 av Sara Jendi Linder (M) om förutsättningarna för en likvärdig tillgång till specialsalar för Stockholms grundskoleelever. RIV

Dnr 107-714/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2016:45 av Rickard Wall (-) om ledighet under muslimska högtider. RIV

Dnr 107-715/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2016:46 av Rickard Wall (-) om bidéer i nybyggen av bostäder. RIX

Dnr 107-716/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2016:47 av Margareta Haglund (SD) om lärare på stadens skolor. RIV

Dnr 107-757/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2016:48 av Margareta Haglund (SD) om tryggheten på stadens skolor. RIV

Dnr 107-759/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2016:49 av Ann-Katrin Åslund (L) om stadens utbildningsförvaltnings och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings flytt till Tensta. RI

Dnr 107-973/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2016:50 av Lars Jilmstad (M) om underskotten i Farsta stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-974/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2016:51 av Joakim Larsson (M) om Stockholms ökande låneskuld. RI

Dnr 107-975/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2016:52 av Bo Arkelsten (M) om underskotten i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-976/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2016:53 av Sara Jendi Linder (M) om trygghet i skolan. RIV

Dnr 107-977/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2016:54 av Christina Elffors-Sjödin (M) om uppföljning av familjehemsplaceringar. RVI

Dnr 107-978/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2016:55 av Johan Nilsson (M) om beredskapen i stadens verksamheter för att ta emot barn och unga som riskerar att förlora sin förskole- och grundskoleplacering. RIV

Dnr 107-1038/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2016:56 av Bo Sundin (M) om Kista Gård. RI

Dnr 107-1039/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2016:57 av Lars Svärd (M) om underskotten i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-1040/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2016:58 av Rickard Wall (-) om ett åtgärdsprogram mot mörkläggning och desinformation inom Stockholms stad. RI

Dnr 107-1041/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2016:59 av Börje Häggman (M) om arbetsgivarnas sjuklöneansvar. RIII

Dnr 107-1130/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Nr 2016:60 av Johan Nilsson (M) om tryggheten i och kring Älvsjö Centrum. RI

Dnr 107-1298/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Nr 2016:61 av Bo Sundin (M) om ökad otrygghet i Järvaområdet. RI

Dnr 107-1300/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Nr 2016:62 av Patrik Silverudd (L) om boendeparkering. RVII

Dnr 107-1340/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Nr 2016: 63 av Andrea Ström (M) om ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. RI

Dnr 107-1341/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Nr 2016:64 av Bo Sundin (M) om den försvunna idrottsmiljarden. RIII

Dnr 107-1342/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Nr 2016:65 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om borgarrådets syn på visstidsanställningar i Stockholm. RVIII

Dnr 107-1343/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Nr 2016:66 av Markus Nordström (M) om kvalitetsförbättringar i Stockholms kommunala skolor. RIV

Dnr 107-1344/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Nr 2016:67 av Sophia Granswed (M) om kommunalisering av vård- och omsorgsboendet Sabbatsbergsbyn på Norrmalm. RVIII

Dnr 107-1345/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Nr 2016:68 av Rickard Wall (-) om vardagstryggheten för judar i Stockholm. RIX

Dnr 107-1346/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Nr 2016:69 av Bo Sundin (M) om Kista Busstorg. RI

Dnr 107-1411/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Nr 2016:70 av Johan Nilsson (M) om kulturskolan. RII

Dnr 107-1413/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Nr 2016:71 av Börje Häggman (M) om det försämrade företagsklimatet i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1414/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Nr 2016:72 av Dennis Wedin (M) om ökad segregation med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1415/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Nr 2016:73 av Joakim Larsson (M) om chockhöjda tomträttsavgälder för alla utom Stockholms stad. RI

Dnr 107-1416/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Nr 2016:74 av Joakim Larsson (M) om ökade boendekostnader med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1417/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Nr 2016:75 av Joel Laurén (M) om minskad nyproduktion av studentbostäder med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1456/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Nr 2016:76 av Berthold Gustavsson (M) om chockhöjda tomträttsavgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RI

Dnr 107-1457/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Nr 2016:77 av Kristina Lutz (M) om sämre stadsmiljöer med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1458/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Nr 2016:78 av Lars Svärd (M) om högre hyror för kommunala förskolor med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1459/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Nr 2016:79 av Sara Jendi Linder (M) om hot mot det fria skolvalet. RIV

Dnr 107-1460/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Nr 2016:80 av Peter Backlund (L) om färdigställande av naturreservat i Årstaskogen. RV

Dnr 107-1461/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Nr 2016:81 av Lotta Edholm (L) om sommarlovsberedskap mot tvångsgiftesresor. RVI

Dnr 107-1462/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

58 Nr 2016:82 av Jonas Naddebo (C) om den krisartade råttsituationen i Stockholm. RVII

Dnr 107-1466/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

59 Nr 2016:83 av Christina Elffors Sjödin (M) om minskad nyproduktion av hyresrätter med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1566/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

60 Nr 2016:84 av Bo Arkelsten om bilen som klassfråga. RVI

Dnr 107-1591/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

61 Nr 2016:85 av Rickard Wall (-) om sanering av skolgårdar, lekplatser m.m. RIV

Dnr 107-1592/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

62 Nr 2016:86 av Rickard Wall (-) om Roma kulturklass. RIV

Dnr 107-1593/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

63 Nr 2016:87 av Cecilia Brinck (M) om kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. RI

Dnr 107-1725/2016 (Framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

64 Nr 2016:88 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om chockhöjda tomträttsavgälder i Bromma. RI

Dnr 107-1726/2016 (Framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

65 Nr 2016:89 av Cecilia Brinck (M) om den undermåliga snöröjningen i Stockholm. RVII

Dnr 107-1799/2016 (Framställd 28/11)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya interpellationer

66 Nr 2016:90 av Sofia Modigh (KD) om undernäring hos äldre personer. RVIII

67 Nr 2016:91 av Kristina Lutz (M) om en dräglig inomhusmiljö i Stockholms skolor. RIV

74 Valärende: Ny mandatperiod: val av ledamöter och ersättare i nämnder, val av ledamöter, suppleanter och revisorer i stiftelser

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel VI+VIII

75 Utl. 2016:199. Program för stöd till anhöriga 2017-2020

Förslag från socialnämnden och äldrenämnden
Program för stöd till anhöriga 2012-2016 upphör att gälla
Dnr 152-1054/2016

Rotel VI

76 Utl. 2016:197. Riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning (KBF)

Förslag från socialnämnden
Ersätter riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för handikappade, dnr 325-1147/2002
Dnr 151-1933/2015

77 Utl. 2016:198. Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Förslag från socialnämnden
Ersätter riktlinjer för medföljare vid semesterresa,
dnr 422-1608/1998
Dnr 151-614/2016

Rotel V

78 Utl. 2016:196. Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017

Förslag från avfallsnämnden
Dnr 133-1500-2016

Rotel IV

79 Utl. 2016:195. Reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

Uppdatering av stadens riktlinjer för fristående förskola och pedagogisk omsorg
Dnr 140-1087/2016

Rotel I

80 Utl. 2016:181. Internationell strategi för Stockholms stad

Ersätter övergripande mål, inriktning och riktlinjer för internationellt arbete - internationell strategi (dnr 006-1137/2007)
Dnr 171-482/2016

81 Utl. 2016:182. Stockholms stads EU-policy

Ersätter stadens policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna, dnr 024-2011/2011
Dnr 171-1890/2015

82 Utl. 2016:183. Arvodering av förtroendevald

83 Utl. 2016:184. Arvodering av förtroendevalda

84 Utl. 2016:185. Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skola inom fastigheten Brandstegen 1 i Midsommarkransen med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

85 Utl. 2016:186. Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostadsändamål inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen med Wallenstam AB, Wallenstam nr 23 bostadsrättsförening och Guldmyran nr 15 bostadsrättsförening

Utökad markanvisning
Genomförandebeslut
Dnr 123-1531/2016

86 Utl. 2016:187. Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder och centrumändamål inom fastigheten Näskubben 2 samt delar av fastigheterna Kärrtorp 1:1 och Kärrtorp 1:4 till Besqab Projektutveckling AB

87 Utl. 2016:188. Tomträttsavgälder för flerbostadshus

88 Utl. 2016:189. Tomträttsavgälder för småhus

Antagande och genomförandebeslut
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 november 2016
Dnr 123-746/2016

89 Utl. 2016:190. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2016, som inte behandlats av kommunstyrelsen

Rotel I+V

90 Utl. 2016:210. Stockholm Vatten och Avfall AB:s utveckling av Högdalens sorteringsanläggning

Rotel II

91 Utl. 2016:191. Detaljplan för Timotejen 19 och 28 m.fl. i stadsdelen Västberga, Dp 2013-08755-5

93 Utl. 2016:193. Detaljplan för Brandstegen 1 m.m. i stadsdelen Midsommarkransen, Dp 2014-006515-54

94 Utl. 2016:194. Detaljplan för del av fastigheterna Akalla 4:1 och Akalla 4:3, begravningsplats i Järva friområde i stadsdelen Akalla, Dp 2006-16107-54

Bordlagda motioner

95 Utl. 2016:104. Sovmorgon för Stockholms elever

Motion (2015:53) av Karin Ernlund (C). RIV
Dnr 106-1283/2015

96 Utl. 2016:109. Motion om att som försöksverksamhet erbjuda en grupp manliga EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor

Motion (2015:89) av Rickard Wall (-). RIII
Dnr 106-2020/2015

97 Utl. 2016:110. Ta tillvara på fritidshemmets potential för lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek

Motion (2015:61) av Lotta Edholm (L). RIV
Dnr 106-1383/2015

98 Utl. 2016:111. Införandet av ett program mot hedersrelaterat våld

Motion (2015:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RVI
Dnr 106-647/2015

99 Utl. 2016:114. Samla stadens fastighetsansvar

Motion (2015:49) av Henrik Sjölander (M). RI
Dnr 106-1033/2015

100 Utl. 2016:115. Gör Stockholm till en freetrade-stad

Motion (2015:81) av Joar Forssell (L). RI
Dnr 106-1692/2015

101 Utl. 2016:116. Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter

Motion (2015:88) av Rickard Wall (-). RIII
Dnr 106-2018/2015

102 Utl. 2016:117. Inför svenska med baby

Motion (2016:11) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-130/2016

103 Utl. 2016:118. Bättre mottagande av nyanlända elever

Motion (2015:60) av Cecilia Brinck (M). RIV
Dnr 106-1382/2015

104 Utl. 2016:127. Streaming av Stadsteaterns repertoar

Motion (2015:78) av Anette Hellström (M). RII
Dnr 106-1688/2015

105 Utl. 2016:128. Särskilt redovisa kunskapsresultaten för nyanlända elever

Motion (2015:63) av Markus Nordström (M) och Sara Jendi Linder (M). RIV
Dnr 106-1456/2015

106 Utl. 2016:129. Kompetensutveckling av Stockholms lärare

Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M). RIV
Dnr 106-870/2015

107 Utl. 2016:130. Åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten i Stockholm

Motion (2016:18) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). RI
Dnr 106-228/2016

108 Utl. 2016:131. Inrättandet av två nya Jobbtorg

Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-129/2016

109 Utl. 2016:132. Effektivt nyttjande av stadens skollokaler

Motion (2015:70) av Dennis Wedin (M). RIV
Dnr 106-1570/2015

110 Utl. 2016:139. Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare

Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RI
Dnr 106-236/2016

111 Utl. 2016:140. Demokratisäkra stöd till föreningar

Motion (2015:87) av Johanna Sjö (M). RI
Dnr 106-2017/2015

112 Utl. 2016:141. Tillfälliga asylboenden

Motion (2016:12) av Stina Bengtsson (C). RI
Dnr 106-219/2016

113 Utl. 2016:142. Utreda en vattenpark vid Slussen

Motion (2015:83) av Richard Bengtsson m.fl. (alla L). RI
Dnr 106-1900/2015

114 Utl. 2016:143. Möjligheten att agera tillsammans med Stockholms läns landsting för Värtabanan genom en utsedd förhandlingsman

Motion (2015:90) av Rickard Wall (-). RI
Dnr 106-2021/2015

115 Utl. 2016:144. Frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad

Motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1598/2015

116 Utl. 2016:145. Stoppa rivningsvågen i Stockholm

Motion (2015:80) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1691/2015

117 Utl. 2016:146. Inkluderande design

Motion (2015:39) av Karin Ernlund och Stina Bengtsson (båda C). RVII
Dnr 106-925/2015

118 Utl. 2016:147. Parkeringslösning för Nobel Center

Motion (2015:66) av Joakim Larsson och Cecilia Brinck (båda M). RVII
Dnr 106-1474/2015

119 Utl. 2016:148. Begravningsavgiften

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L). RVII
Dnr 106-1599/2015

120 Utl. 2016:149. Bättre ta tillvara döda ytor - så kallade wasted spaces, i staden

Motion (2015:86) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-1932/2015

121 Utl. 2016:150. Återta diplomatparkeringar vid obetalda böter

Motion (2015:58) av Lotta Edholm (L). RVII
Dnr 106-1349/2015

122 Utl. 2016:165. Feriejobb för ungdomar

Motion (2016:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RIII
Dnr 106-229/2016

123 Utl. 2016:166. Genusanalys av stadens upphandlingsverksamhet

Motion (2016:26) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RI
Dnr 106-357/2016

124 Utl. 2016:167. Kvaliteten ska vara avgörande i upphandlingsbeslut

Motion (2016:20) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RI
Dnr 106-230/2016

125 Utl. 2016:168. Programmering för samtliga elever från årskurs ett

Motion (2016:39) av Johan Nilsson (M). RIV
Dnr 106-597/2016

126 Utl. 2016:169. Ökad ljussättning på stadens husfasader

Motion (2015:75) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD). RVII
Dnr 106-1625/2015

127 Utl. 2016:176. Starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C). RIII
Dnr 106-220/2016

128 Utl. 2016:177. Tillträdesförbud till stadens simhallar

Motion (2016:30) av Anna König Jerlmyr och Bo Sundin (båda M). RIII
Dnr 106-500/2016

129 Utl. 2016:178. Trygghetsåtgärder i skolan

Motion (2016:47) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). RIV
Dnr 106-711/2016

130 Utl. 2016:179. Uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen

Motion (2016:44) av Margareta Björk (M). RIX
Dnr 106-602/2016

131 Utl. 2016:180. Öka återvinningen i Stockholm

Motion (2016:65) av Jonas Naddebo (C). RV
Dnr 106-842/2016

Nya motioner

132 Utl. 2016:200. Utveckla Järnvägsparken till stockholmarnas temapark

Motion (2015:68) av Anna König Jerlmyr (M). RI
Dnr 106-1568/2015

133 Utl. 2016:201. Gör Stockholms stad till pilotkommun för införandet av ett treterminssystem

Motion (2016:38) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M). RIV
Dnr 106-541/2016

134 Utl. 2016:202. Ansvarsöverföring för ensamkommande barn

Motion (2016:40) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L). RIV
Dnr 106-598/2016

135 Utl. 2016:203. Samverkan mellan skola och socialtjänst

Motion (2016:28) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L). RVI
Dnr 106-360/2016

136 Utl. 2016:204. Laddstolpar för elcyklar

Motion (2015:82) av Bo Arkelsten (M). RVII
Dnr 106-1863/2015

137 Utl. 2016:205. Österleden som miljöprojekt genom att kraftigt minska biltrafiken i Stockholm

Motion (2014:17) av Berthold Gustavsson (M). RI
Dnr 314-1778/2014

138 Utl. 2016:206. Bygg ett nytt bostadsområde vid Masthamnen på Södermalm

Motion (2016:3) av Karin Ernlund (C). RI
Dnr 106-48/2016

139 Utl. 2016:207. Utred möjligheten till bad i Hammarby Sjöstad

Motion (2015:71) av Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén (båda L). RIII
Dnr 106-1597/2015

140 Utl. 2016:208. Höjd habiliteringsersättning

Motion (2015:84) av Isabel Smedberg Palmqvist (L)
Dnr 106-1901/2015

141 Utl. 2016:209. Riktlinjer för ledsagning

Motion (2015:85) av Isabel Smedberg Palmqvist (L)
Dnr 106-1902/2015

§2 Interpellation om utbildning på vetenskaplig grund (nr 2016:20)

§3 Interpellation om bygglov och detaljplaner (nr 2016:24)

§4 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 28 och 29 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20161212.pdf (200 kb)

§5 Interpellation om den lavinartade ökningen av klotter i Stockholm (nr 2016:30)

§6 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 31 - 89 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20161212.pdf (203 kb)

§7 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr 2016:90 av Sofia Modigh (KD) om undernäring hos äldre personer. RVIII
Dnr 107-1849/2016
2. Nr 2016:91 av Kristina Lutz (M) om en dräglig inomhusmiljö i Stockholms skolor. RIV
Dnr 107-1874/2016

Beslut
1. Interpellationerna får ställas.
2. Interpellationerna bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20161212.pdf (198 kb)

§12 Valärende, fyllnadsval

§13 Valärende Ny mandatperiod: val av ledamöter och ersättare i nämnder, val av ledamöter, suppleanter och revisorer i stiftelser

Valärende i kommunfullmäktige 2016-12-12 behandlas, bilaga 3.

§14 Program för stöd till anhöriga 2017-2020 (Utl. 2016:199)

Förslag från socialnämnden och äldrenämnden
Program för stöd till anhöriga 2012-2016 upphör att gälla
Dnr 152-1045/2016

§15 Riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning (KBF) (Utl. 2016:197)

Förslag från socialnämnden
Ersätter riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för handikappade, dnr 325-1147/2002
Dnr 151-1933/2015

§16 Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa (Utl. 2016:198)

Förslag från socialnämnden
Ersätter riktlinjer för medföljare vid semesterresa, dnr 422-1608/1998
Dnr 151-614/2016

§17 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2017 (Utl. 2016:196)

Förslag från avfallsnämnden
Dnr 133-1500-2016

§18 Reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad (Utl. 2016:195)

Uppdatering av stadens riktlinjer för fristående förskola och pedagogisk omsorg
Dnr 140-1087/2016

§19 Ändring i föredragningsordningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att behandla punkterna 82 - 94 på föredragningslistan före punkterna 80 och 81.

Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20161212.pdf (201 kb)

§20 Arvodering av förtroendevald (Utl. 2016:183)

§21 Arvodering av förtroendevalda (Utl. 2016:184)

§22 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skola inom fastigheten Brandstegen 1 i Midsommarkransen med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (Utl. 2016:185)

§23 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostadsändamål inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen med Wallenstam AB, Wallenstam nr 23 bostadsrättsförening och Guldmyran nr 15 bostadsrättsförening (Utl. 2016:186)

Utökad markanvisning
Genomförandebeslut
Dnr 123-1531/2016

§24 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder och centrumändamål inom fastigheten Näskubben 2 samt delar av fastigheterna Kärrtorp 1:1 och Kärrtorp 1:4 till Besqab Projektutveckling AB (Utl. 2016:187)

§25 Tomträttsavgälder för flerbostadshus (Utl. 2016:188)

§26 Tomträttsavgälder för småhus (Utl. 2016:189)

Antagande och genomförandebeslut
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 november 2016
Dnr 123-746/2016

§27 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2016, som inte behandlats av kommunstyrelsen (Utl. 2016:190)

§28 Stockholm Vatten och Avfall AB:s utveckling av Högdalens sorteringsanläggning (Utl. 2016:210)

§29 Detaljplan för Timotejen 19 och 28 m.fl. i stadsdelen Västberga, Dp 2013-08755-54 (Utl. 2016:191)

§31 Detaljplan för Brandstegen 1 m.m. i stadsdelen Midsommarkransen, Dp 2014-006515-54 (Utl. 2016:193)

§32 Detaljplan för del av fastigheterna Akalla 4:1 och Akalla 4:3, begravningsplats i Järva friområde i stadsdelen Akalla, Dp 2006-16107-54 (Utl. 2016:194)

§33 Internationell strategi för Stockholms stad (Utl. 2016:181)

Ersätter övergripande mål, inriktning och riktlinjer för internationellt arbete - internationell strategi (dnr 006-1137/2007)
Dnr 171-482/2016

§34 Stockholms stads EU-policy (Utl. 2016:182)

Ersätter stadens policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna, dnr 024-2011/2011
Dnr 171-1890/2015

§35 Bordläggning av ärenden

Beslut
Utlåtande 2016:104, 2016:109 - 2016:111, 2016:114 - 2016:118, 2016:127 - 2016:132, 2016:139 - 2016:150, 2016:165 - 2016:169, 2016:176 - 2016:180 och 2016:200 - 2016:209 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20161212.pdf (200 kb)

§36 Ny motion

Ny motion

Under tiden den 29 november 2016 - 12 december 2016 väcktes följande motion:

Motion (2016:126) av Martin Westmont och Per Ossmer (båda SD) om att tolkhjälp ska ske via telefon respektive internet i Stockholms stads verksamhet

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20161212.pdf (200 kb)