Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2020-03-24

Sammanträde 2020-03-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Hantering av allmänna handlingar hos miljöförvaltningen Svar på inspektionsrapport 2019:02 från Stadsarkivet

8 Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet Svar på remiss från kommunstyrelsen roteln IX, KS 2020/286

9 Riktad tillsyn oljecistern 201, Redovisning av miljöförvaltningens rapport

10 Massbalansberäkning som kontrollmetod av livsmedelsråvaror

11 Detaljplan för fastigheten Vassen 3 m.fl. i stadsdelen Hässelby strand och Hässelby villastad i Stockholm Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2017-09452

12 Motion om sopsugsanläggning på Djurgården. Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/1839

13 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2020/101

14 Motion om att Stockholms stad bör sluta subventionera flygets kostnader. Remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1563

15 Hagsätraskogens naturreservat. Redovisning av samråd och ställningstagande inför revidering

17 Årsrapport Klimatsmarta stockholmare 2019. Avrapportering av Klimatsmarta stockholmares verksamhet, Klimatpakten och klimatkommunikationen på stadens webb

18 Mål, mått och mätmetoder för att redovisa Stockholms stads klimatpåverkan från livsmedel och måltider. Avrapportering av budgetuppdrag 2019

19 Energicentrums årsrapport 20

20 Tillsynsrapport PCB i byggnader 19. Redovisning av miljöförvaltningens rapport

21 Årlig rapport för tillsyn av stora verkstäder 2019. Redovisning av miljöförvaltningens rapport

22 Tillsynsrapport små verkstäder 2019. Redovisning av miljöförvaltningens rapport

23 Avrapportering av Energi- och klimatrådgivningens arbete i Stockholms stad och regionalt 2019

24 Sjöbaserade anordningar för automatisk uppsamling av skräp Rapport av förvaltningens uppdrag om att utreda om flytande papperskorgar i anslutning till stadens strandbad kan förbättra den lokala stadsmiljön och minska plasten i stadens vattendrag.

25 En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66). Remiss från Kommunstyrelsen, dnr KS 2020/164

26 Skrivelse om mätning av luftkvaliteten vid bostäder Svar på skrivelse från Emilia Bjurgren m.fl (S)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Hantering av allmänna handlingar hos miljöförvaltningen Svar på inspektionsrapport 2019:02 från Stadsarkivet

§8 Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet Svar på remiss från kommunstyrelsen roteln IX, KS 2020/286

§9 Riktad tillsyn oljecistern 2019 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§10 Massbalansberäkning som kontrollmetod av livsmedelsråvaror

§11 Detaljplan för fastigheten Vassen 3 m.fl. i stadsdelen Hässelby strand och Hässelby villastad i Stockholm Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2017-09452

§12 Motion om sopsugsanläggning på Djurgården Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2019/1839

§13 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 2020/101

§14 Motion om att Stockholms stad bör sluta subventionera flygets kostnader Remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1563

§15 Hagsätraskogens naturreservat. Redovisning av samråd och ställningstagande inför revidering

§17 Årsrapport Klimatsmarta stockholmare 2019 Avrapportering av Klimatsmarta stockholmares verksamhet, Klimatpakten och klimatkommunikationen på stadens webb

§18 Mål, mått och mätmetoder för att redovisa Stockholms stads klimatpåverkan från livsmedel och måltider Avrapportering av budgetuppdrag 2019

§19 Energicentrums årsrapport 2019

§20 Tillsynsrapport PCB i byggnader 2019 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§21 Årlig rapport för tillsyn av stora verkstäder 2019 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§22 Tillsynsrapport små verkstäder 2019 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§23 Avrapportering av Energi- och klimatrådgivningens arbete i Stockholms stad och regionalt 2019

§24 Sjöbaserade anordningar för automatisk uppsamling av skräp Rapport av förvaltningens uppdrag om att utreda om flytande papperskorgar i anslutning till stadens strandbad kan förbättra den lokala stadsmiljön och minska plasten i stadens vattendrag.

§25 En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66) Remiss från Kommunstyrelsen, dnr KS 2020/164

§26 Skrivelse om mätning av luftkvaliteten vid bostäder Svar på skrivelse från Emilia Bjurgren m.fl (S)