Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 19

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Fyllnadsval till sociala delegationen 2014

Dnr: 1.1.-667/13
(Utsändes senare)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021
Omedelbar justering

9 Avvikelsehantering inom socialtjänsten - rapport från Stadsrevisionen

Svar på begäran om yttrande från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-148/2013
Dnr: 1.4.-94/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

10 Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015

Dnr: 1.1.-163/14
(Utsändes)
Handläggare: Åsa Örnevik Tel: 08-508 15 039

11 Kärl för återvinning i anslutning till Orhems koloniträdgårdsförening

Medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-69/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

12 Information i naturreservat och parker

Svar på skrivelse från Ewa Larsson m.fl. (MP)
Dnr: 1.6.-179/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

REMISSER

13 Förslag till detaljplan för område vid kv Regnbågen i stadsdelen Björkhagen, SDp 2010-17031

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret dnr: 2010-17031
Dnr: 1.5.3.-203/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering

14 Remiss av motion om fullt informerade medborgare i kundvalssystemen

Svar på motion från Stefan Nilsson (MP) dnr: 329-263/2014
Dnr: 1.5.1.-182/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Deltagande i Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2014

Dnr: 1.2.1.-238/14
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

18 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

19 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

20 Information om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

21 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§8 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnd sociala delegation

§9 Avvikelsehantering inom socialtjänsten ­ rapport från Stadsrevisionen Svar på begäran om yttrande från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3 -148/2013

§10 Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015

§11 Kärl för återvinning i anslutning till Orhems koloniträdgårdsförening Medborgarförslag

§12 Information i naturreservat och parker Svar på skrivelse från Ewa Larsson m.fl.

§13 Förslag till detaljplan för område vid kv Regnbågen i stadsdelen Björkhagen, SDp 2010-17031 Remissvar

§14 Remiss av motion om fullt informerade medborgare i kundvalssystemen Svar på motion från Stefan Nilsson (MP) dnr 329-261/2014

§15 Deltagande i Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2014

§16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§18 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m.

§19 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§20 Information om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

§21 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista