Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2016-12-12

Sammanträde 2016-12-12

Datum
Klockan
12:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

5 Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkring AB (Utskickat)

6 Internkontrollplan 2017 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

8 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2016 (Utskickat)

11 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion i kv. Plankan 24 på Södermalm (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

12 Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Ledinge 1, Tensta (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

13 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Persikan, Södermalm (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

14 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden i Rågsved (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

15 Genomförandebeslut avseende SISAB:s nyproduktion av skola på fastigheten Brandstegen 1 (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

16 Överlåtelser av byggnader och anläggningar i Slakthusområdet från S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag till exploateringsnämnden (Utskickat)

18 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
18 Bilaga 10a remissvar utveckling av Skeppsbron.pdf (1 222 kb) 18 Bilaga 10b motion.pdf (72 kb) 18 Bilaga 11a remissvar Länsplan för transportinfrastruktur 2018-2029.pdf (2 909 kb) 18 Bilaga 11b remiss.pdf (449 kb) 18 Bilaga 12a remissvar Samrådsremiss för Östlig förbindelse....pdf (3 009 kb) 18 Bilaga 12b remiss.pdf (4 869 kb) 18 Bilaga 13 riktlinjer till arkivregler 2016.pdf (108 kb) 18 Bilaga 1a remissvar Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad.pdf (1 952 kb) 18 Bilaga 1b remiss.pdf (336 kb) 18 Bilaga 1c remissbilaga 1.pdf (681 kb) 18 Bilaga 1d remissbilaga 2.pdf (57 kb) 18 Bilaga 1e remissbilaga 3.pdf (92 kb) 18 Bilaga 1f remissbilaga 4.pdf (270 kb) 18 Bilaga 2a remissvar Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser.pdf (310 kb) 18 Bilaga 2b remiss.pdf (719 kb) 18 Bilaga 3a remissvar skattelättnader filminvesteringar.pdf (254 kb) 18 Bilaga 3b motion.pdf (146 kb) 18 Bilaga 4a remissvar Internationell strategi för Stockholms Stad.pdf (756 kb) 18 Bilaga 4b remiss.pdf (30 kb) 18 Bilaga 4c remissbilaga.pdf (36 kb) 18 Bilaga 5a remissvar Trygg dricksvattenförsörjning.pdf (406 kb) 18 Bilaga 5b remiss.pdf (1 205 kb) 18 Bilaga 6a remissvar Strategi och riktlinjer för hantering av fordon.pdf (5 075 kb) 18 Bilaga 6b remiss.pdf (2 222 kb) 18 Bilaga 7a remissvar Boverkets föreskrifter och allmänna råd....pdf (290 kb) 18 Bilaga 7b remiss.pdf (250 kb) 18 Bilaga 7c remissbilaga.pdf (42 kb) 18 Bilaga 7d remissbilaga.pdf (244 kb) 18 Bilaga 8a remissvar Stadion som evenemangsarena.pdf (313 kb) 18 Bilaga 8b motion.pdf (83 kb) 18 Bilaga 9a remissvar kriminalitet som hinder för företagande.pdf (1 151 kb) 18 Bilaga 9b motion.pdf (114 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§6 Internkontrollplan 2017 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

§8 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2016

§11 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion i kv. Plankan 24 på Södermalm

§12 Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Ledinge 1, Tensta

§13 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Persikan, Södermalm

§14 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden i Rågsved

§16 Överlåtelser av byggnader och anläggningar i Slakthusområdet från S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag till exploateringsnämnden

§18 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
18 Bilaga 10a remissvar utveckling av Skeppsbron.pdf (1 222 kb) 18 Bilaga 10b motion.pdf (72 kb) 18 Bilaga 11a remissvar Länsplan för transportinfrastruktur 2018-2029.pdf (2 909 kb) 18 Bilaga 11b remiss.pdf (449 kb) 18 Bilaga 12a remissvar Samrådsremiss för Östlig förbindelse....pdf (3 009 kb) 18 Bilaga 12b remiss.pdf (4 869 kb) 18 Bilaga 13 riktlinjer till arkivregler 2016.pdf (108 kb) 18 Bilaga 1a remissvar Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad.pdf (1 952 kb) 18 Bilaga 1b remiss.pdf (336 kb) 18 Bilaga 1c remissbilaga 1.pdf (681 kb) 18 Bilaga 1d remissbilaga 2.pdf (57 kb) 18 Bilaga 1e remissbilaga 3.pdf (92 kb) 18 Bilaga 1f remissbilaga 4.pdf (270 kb) 18 Bilaga 2a remissvar Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser.pdf (310 kb) 18 Bilaga 2b remiss.pdf (719 kb) 18 Bilaga 3a remissvar skattelättnader filminvesteringar.pdf (254 kb) 18 Bilaga 3b motion.pdf (146 kb) 18 Bilaga 4a remissvar Internationell strategi för Stockholms Stad.pdf (756 kb) 18 Bilaga 4b remiss.pdf (30 kb) 18 Bilaga 4c remissbilaga.pdf (36 kb) 18 Bilaga 5a remissvar Trygg dricksvattenförsörjning.pdf (406 kb) 18 Bilaga 5b remiss.pdf (1 205 kb) 18 Bilaga 6a remissvar Strategi och riktlinjer för hantering av fordon.pdf (5 075 kb) 18 Bilaga 6b remiss.pdf (2 222 kb) 18 Bilaga 7a remissvar Boverkets föreskrifter och allmänna råd....pdf (290 kb) 18 Bilaga 7b remiss.pdf (250 kb) 18 Bilaga 7c remissbilaga.pdf (42 kb) 18 Bilaga 7d remissbilaga.pdf (244 kb) 18 Bilaga 8a remissvar Stadion som evenemangsarena.pdf (313 kb) 18 Bilaga 8b motion.pdf (83 kb) 18 Bilaga 9a remissvar kriminalitet som hinder för företagande.pdf (1 151 kb) 18 Bilaga 9b motion.pdf (114 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20161212.pdf (185 kb)