Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-12-16

Sammanträde 2015-12-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: tisdagen den 22 december kl. 08.00 - 17.00 i kommunhusets reception, SkogsboFrågor, interpellationer, nya motioner

7 Svar på interpellation (MP) om vuxenutbildning

8 Svar på interpellation (S) om arbete med elever i behov av särskilt stöd

9 Svar på interpellation (MP) om förtroendevaldas tillgång till lokaler i Skogsbo

10 Svar på interpellation (S) om antalet specialpedagoger i grundskolan och gymnasieskolan

11 Svar på interpellation (V) om nya riktlinjer för parboende i särskilt boende

12 Svar på interpellation (MP) om de förtroendevaldas tillgänglighet till kommunhuset

13 Svar på interpellation (S) om beslut om lokalisering av verksamheter

14 Svar på interpellation (MP) om Charlottendal

15 Svar på interpellation (V) om socialnämndens omfattande handlingsplaner

16 Svar på interpellation (V) om dotterbolagens lönesättning

17 Svar på interpellation (S) om EU-medborgares vistelse i kommunens centrum

18 Svar på interpellation (MP) om avtalsuppföljning inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

19 Svar på interpellation (S) om skolskjuts

20 Svar på interpellation (V) om Grisslingerakan och kommunens kontakter med Trafikverket

21 Svar på interpellation (V) om behovet av fler bostäder för nyanlända flyktingar

22 Svar på interpellation (V) om beredskap för att ta emot asylsökande barn och ungdomar i kommunens skolor

23 Svar på interpellation (V) om behovet av fler platser för nya asylboenden

24 Svar på interpellation om kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn

25 Svar på interpellation (S) om prognosticerat underskott

26 Svar på interpellation (S) om beslut utan konsekvensanalyser

27 Svar på interpellation (S) om samarbete med Nationalmuseum

28 Svar på interpellation (S) om åtgärder mot ej verkställda LSS-beslut

29 Anmälan av politiska sekreterare för 2016

30 Befrielse från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt nyval (M)

34 Tomträttsavtal för förskola i Porslinskvarteren

Bilagor
34 A Förskola KSs försl.pdf (477 kb) 34 B Förskola tjänsteskrivelse.pdf (1 117 kb) 34 C1 Markanvisning - inbjudan.pdf (965 kb) 34 C2 Markanvisning - utvärderingsprotokoll.pdf (437 kb) 34 D Markansisning - markanvisningsavtal.pdf (88 kb) 34 E Markanvisning - tomträttsavtal.pdf (187 kb) 34 F 1 Anbud Markanvisning Förskola Dnr- 15KS?213.pdf (3 390 kb) 34 F 10 Bilaga 9 Anbudsgivare Castor Projekt.pdf (225 kb) 34 F 11 Bilaga 9 Anbudsgivare KIAB fastigheter.pdf (260 kb) 34 F 12 Bilaga 9 Förskoeanordnare Thorengruppen Förskoleoperatör.pdf (341 kb) 34 F 13 Bilaga 10 Registreringsbevis anbudsgivare Castor Projekt.pdf (87 kb) 34 F 14 Bilaga 10 Registreringsbevis anbudsgivare KIAB FAstigheter.pdf (88 kb) 34 F 2 Bilaga 1 byggnadskoncept.pdf (361 kb) 34 F 3 Bilaga 2 CV-Jan Elfström.pdf (471 kb) 34 F 4 Bilaga 3 CV johan källander.pdf (50 kb) 34 F 5 Bilaga 4 CV Amanda Hedman.pdf (51 kb) 34 F 6 Bilaga 5 CV Johan Söderberg.pdf (50 kb) 34 F 7 Bilaga 6 CV Petter Hallenberg 2015-03-24.pdf (78 kb) 34 F 8 A Bilaga 7 Östra sala backe_komprimerad.pdf (2 096 kb) 34 F 8 Bilaga 7 Östra sala backe.pdf (26 805 kb) 34 F 9 Bilaga 8 intyg till gustavsberg Thorengruppen.pdf (47 kb) 34 G 1 001 Anbud markanvisning av tomträtt - Förskola Fabriksstaden.pdf (2 093 kb) 34 G 10 4_Bilaga 1 Referensobjekt.pdf (492 kb) 34 G 11 5_00 Intresseanmälan.pdf (505 kb) 34 G 12 5_01 Överenskommelse signad av båda parter.pdf (471 kb) 34 G 13 5_Bilaga 1 - Tillsammans är vi starkare.pdf (3 136 kb) 34 G 14 5_Bilaga 2 - Pysslingen Affärsplan.pdf (4 675 kb) 34 G 15 5_Bilaga 3 - Kvalitetsarbete.pdf (544 kb) 34 G 16 6_Bilaga 1 - 5567875876_Turako_AB_2015-03-05.pdf (53 kb) 34 G 17 6_Bilaga 2 - Utdrag från skattekonto SKMBT_C55215032309300.pdf (308 kb) 34 G 18 6_Bilaga 3 - Utdrag från skattekonto SKMBT_C55215032309310.pdf (462 kb) 34 G 19 7_Bilaga 1 - Registreringsbevis 556787-5876.pdf (337 kb) 34 G 2 000 Porslinskvarteren_OMSLAG.pdf (401 kb) 34 G 3 1_Bilaga 1 - Tour de France Alt A.pdf (260 kb) 34 G 4 1_Bilaga 2 - Tour de France Alt.pdf (137 kb) 34 G 5 1_Bilaga 3 - _Programskiss.pdf (36 kb) 34 G 6 2_B 1 ORG fsk Värmdö.pdf (191 kb) 34 G 7 2_B 2 ORG FB fsk Värmdö.pdf (303 kb) 34 G 8 2_B 3 Friendly_Buildning.pdf (2 963 kb) 34 G 9 3_Bilaga 1 - Tidplan förskola Värmdö.pdf (96 kb)

49 Svar på motion (MP) om riktat ekonomiskt stöd för att minska skadliga ämnen inom kommunens verksamheter

58 Svar på motion (S) - Låt Värmdö bli ett Fair Trade City

59 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen