Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-05-30

Sammanträde 2018-05-30

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

5 Information om samråd för vägplan väg 222 (Grisslinge)

6 Socialnämnden: Uppföljning av nyckeltal

7 Vård- och omsorgsnämnden: Uppföljning av nyckeltal

17 Ökad hyreskostnad för förhyrning av kulturlokaler

18 Tolkning av ersättningsregler för förtroendevalda

29 Översyn av styrdokument avseende informationssäkerhet, personalpolitik, resor och transporter, samhällsbyggnad, ekonomi, allmänhetens frågestund, ungdomsfrågor, vindkraft, internationellt arbete samt kost i författningssamlingen

30 Status för aktuella byggprojekt

37 Yttrande över förslag till havsplan för Östersjön

40 Svar på motion (MP) Bättre stöd till förskolor, skolor och elevgrupper

43 Hantering av dag- och lakvatten i området mellan Ekobacken och Farstaviken