Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-06-04

Sammanträde 2015-06-04

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kanholmsfjärden

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

6 Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

8 Revidering av riktlinjer för modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska som andraspråk i kommunala grundskolor och grundsärskolan

11 Redovisning av kompetensnivå vad gäller hjärt- och lungräddning inom skolor i Värmdö kommun

12 Utbildningsinsatser för nämnden (OECD)

13 Sektorchef informerar

§52 Förstudie om Värmdö kommuns hantering av tilläggsbelopp och kommungemensamma resursgrupper

§53 Rapport om kundenkät

§54 Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

§55 Plan för tillsyn av fristående verksamheter

§56 Revidering av riktlinjer för modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska som andraspråk i kommunala grundskolor och grundsärskolan

§57 Information Återrapporter verksamhetsbesök

§58 Utbildningsnämndens mål 2015

§59 Redovisning av kompetensnivå vad gäller hjärt- och lungräddning inom skolor i Värmdö kommun

§60 Utbildningsinsatser för nämnden

§61 Sektorchef informerar

§62 Delgivningar juni 2015

§63 Delegationsbeslut juni 2015