Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2019-04-25

Sammanträde 2019-04-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 2/2019

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning per mars 2019 (A)

8 Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9). Svar på remiss (A)

9 Svar på skrivelse om förskolegårdar (A)

10 Motion om att avveckla Bromma flygplats och inleda en planprocess för en ny hållbar stadsdel. (KS 2018/1519) Svar på remiss (PU)

11 Ökad framkomlighet genom Brommaplan för fordons- och kollektivtrafiken. Motion från Jan Valeskog (S) (KS 2018/1640) Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

12 Motion om byggande av en ny tunnelbanelinje Alvik-Hässelby via Bromma flygplats. (KS 2018/1801) Svar på remiss (PU)

14 Markanvisning för bostäder inom tomträttsfastigheten Kopplingsboxen 26 i Västberga till Evolv Kopplingsboxen AB (PU)

Dnr: E2019-00223

Hägersten-Liljeholmens stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Markanvisning för bostäder i Slakthusområdet inom fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. till Åke Sundvall Projekt AB (PU)

16 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder samt lokal inom fastigheterna Örby 4:1 och Lodgången 2 i Bandhagen med Wallenstam Fastigheter 282 AB. Genomförandebeslut (PU)

Dnr: E2018-02916

Enskede-Årsta-Vantörs stdf

17 Tillägg till markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till Keywe AB. Reviderat inriktningsbeslut (PU)

18 Markanvisning för förskola inom fastigheterna Risselö 2 samt del av Farsta 2:1 i Farsta strand till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (PU)

Dnr: E2019-01132

Farsta stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Markanvisning för underjordisk gång med kommersiella lokaler inom fastigheten Östermalm 1:56 och Östermalm 2:118 på Östermalm till Sturegallerian AB (SP)

20 Förslag till åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Anmälan av svar på remiss (M&T)

21 Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län. Anmälan av svar på remiss (M&T)

22 Utveckling av Husby. Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 m.fl. i stadsdelen Husby till AB Svenska Bostäder och Veidekke Bostad AB. Markanvisning för förskola inom fastigheten Lillehammer 1 i stadsdelen Husby till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Dnr: E2018-04147

forts. Markanvisning för handel inom del av fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Husby till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (PU)
Rinkeby-Kista stdf

Bordlagt den 14 februari 2019, pkt 9 och den 7 mars 2019, pkt 16

25 Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom fastigheten Backåkra 7 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, med Oscar Properties Förvaltnings AB (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2019-00150

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2019-00056

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning per mars 2019, Dnr E2019-00480

§8 Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9). Svar på remiss, Dnr E2019-00988

§9 Svar på skrivelse om förskolegårdar, Dnr E2019-00626

§10 Motion om att avveckla Bromma flygplats och inleda en planprocess för en ny hållbar stadsdel. Svar på remiss, Dnr E2019-04503

§11 Ökad framkomlighet genom Brommaplan för fordons- och kollektivtrafiken. Motion från Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2019-00153

§12 Motion om byggande av en ny tunnelbanelinje Alvik-Hässelby via Bromma flygplats. Svar på remiss, Dnr E2019-00283

§14 Markanvisning för bostäder inom tomträttsfastigheten Kopplingsboxen 26 i Västberga till Evolv Kopplingsboxen AB, Dnr E2019-00223

§15 Markanvisning för bostäder i Slakthusområdet inom fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. till Åke Sundvall Projekt AB, Dnr E2018-01043

§16 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder samt lokal inom fastigheterna Örby 4:1 och Lodgången 2 i Bandhagen med Wallenstam Fastigheter 282 AB. Genomförandebeslut, Dnr E2018-02916

§17 Tillägg till markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till Keywe AB. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr E2017-00276

§18 Markanvisning för förskola inom fastigheterna Risselö 2 samt del av Farsta 2:1 i Farsta strand till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Dnr E2019-01132

§19 Markanvisning för underjordisk gång med kommersiella lokaler inom fastigheten Östermalm 1:56 och Östermalm 2:118 på Östermalm till Sturegallerian AB, Dnr E2019-01187

§20 Förslag till åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2019-00425

§21 Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2019-00837

§22 Utveckling av Husby, Dnr E2018-04147

Utveckling av Husby.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 m.fl. i stadsdelen Husby till AB Svenska Bostäder och Veidekke Bostad AB.

Markanvisning för förskola inom fastigheten Lillehammer 1 i stadsdelen Husby till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Markanvisning för handel inom del av fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Husby till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr E2018-04147

§25 Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom fastigheten Backåkra 7 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, med Oscar Properties Förvaltnings AB, Dnr E2016-01403