Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-02-02

Sammanträde 2017-02-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, Konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om hundpark, en mötesplats för hundägare

3 Medborgarförslag - bredda badbryggan

4 Medborgarförslag - Vinterviksbastu

Beslutsärenden

5 Medborgarförslag om att ordna nationaldagsfest i Hägersten

7 Ny förskola i kvarteret Kilaberg 1 i Midsommarkransen

9 Enheternas kvalitetsgarantier 2017

Dnr 617-2016-1.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
9 01 Förskolans Kvalitetsgaranti 2017.pdf (295 kb) 9 02 Axelsbergs vård- och omsorgsboende Kvalitetsgaranti 2017.pdf (313 kb) 9 03 Axgårdens vård- och omsorgsboende Kvalitetsgaranti 2017.pdf (309 kb) 9 04 Beställarenheten äldre Kvalitetsgaranti 2017.pdf (262 kb) 9 05 Fruängsgårdens servicehus Kvalitetsgaranti 2017.pdf (309 kb) 9 06 Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende Kvalitetsgaranti 2017.pdf (328 kb) 9 07 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst kvalitetsgaranti 2017.pdf (345 kb) 9 08 Trekantens servicehus Kvalitetsgaranti 2017.pdf (318 kb) 9 09 Äldrestöd Kvalitetsgaranti 2017.pdf (317 kb) 9 10 Assistansenheten Kvalitetsgarantier 2017.pdf (232 kb) 9 11 Barn- och ungdomsenheten Kvalitetsgarantier 2017.pdf (283 kb) 9 12 Beställarenheten funktionsnersättning Kvalitetsgarantier 2017.pdf (290 kb) 9 13 Enheten for ekonomiskt bistånd Kvalitetsgarantier 2017.pdf (256 kb) 9 14 Fruängens Yrkesgrupp Kvalitetsgarantier 2017.pdf (353 kb) 9 15 Glasade Gången Kvalitetsgarantier 2017.pdf (391 kb) 9 16 Hägerstens gruppbostäder Kvalitetsgarantier 2017.pdf (263 kb) 9 17 Liljeholmens dagliga verksamhet Kvalitetsgarantier 2017.pdf (235 kb) 9 18 Liljeholmens gruppbostäder Kvalitetsgarantier 2017.pdf (290 kb) 9 19 Stöd- och aktivitetsenheten Boende och boendestöd kvalitetsgarantier 2017.pdf (241 kb) 9 20 DroppenBruket kvalitetsgarantier 2017.pdf (248 kb) 9 21 Hägergruppen kvalitetsgarantier 2017.pdf (297 kb) 9 22 Kravatten kvalitetsgarantier 2017.pdf (243 kb) 9 23 Nätverkets datasal Kvalitetsgarantier 2017.pdf (224 kb) 9 24 Nätverkets yrkesgrupp Kvalitetsgarantier 2017.pdf (228 kb) 9 25 Steget Framåt Kvalitetsgarantier 2017.pdf (175 kb) 9 26 ToRa kvalitetsgarantier 2017.pdf (421 kb) 9 27 Vuxenenheten Kvalitetsgarantier 2017.pdf (281 kb) 9 28 Västertorps dagliga verksamhet Kvalitetsgarantier 2017.pdf (339 kb) 9 29 Årstadals gruppbostäder Kvalitetsgarantier 2017.pdf (254 kb)

10 Ändrad tid för nämndsammanträdet i november

11 Återtagande av kompletterande sjukskötersketjänster till Trekantens och Fruängsgårdens servicehus i egen regi

Dnr 315-2015-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Skrivelse om besparingar vad gäller hjälp till personer med funktionsnedsättning

15 Skrivelse om snöröjning och halkbekämpning

19 Förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad

20 Serveringstillstånd för Café Rosteriet

Yttrande till socialnämnden
Dnr 26-2017-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

21 Stadsdelsnämndens sammansättning 2017

24 Tillsyn av förskolan i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde

Beslut från Skolinspektionen
Dnr 208-2016-1.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Protokoll från pensionärsrådet

27 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

28 Protokoll från förvaltningsgruppen

29 Förteckning över inkomna skrivelser

30 Anmälan av tjänstemannabeslut

31 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över ärenden till nämnden 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

32 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Kvartal 4 för 2016

33 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

34 Nedläggning av faderskapsutredning

35 Nedläggning av faderskapsutredning

36 Nedläggning av faderskapsutredning

37 Nedläggning av faderskapsutredning

38 Nedläggning av faderskapsutredning

39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 2 och 19 januari 2017.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om hundpark, en mötesplats för hundägare

§3 Medborgarförslag - bredda badbryggan

§4 Medborgarförslag - Vinterviksbastu

§9 Enheternas kvalitetsgarantier 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
9 01 Förskolans Kvalitetsgaranti 2017.pdf (295 kb) 9 02 Axelsbergs vård- och omsorgsboende Kvalitetsgaranti 2017.pdf (313 kb) 9 03 Axgårdens vård- och omsorgsboende Kvalitetsgaranti 2017.pdf (309 kb) 9 04 Beställarenheten äldre Kvalitetsgaranti 2017.pdf (262 kb) 9 05 Fruängsgårdens servicehus Kvalitetsgaranti 2017.pdf (309 kb) 9 06 Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende Kvalitetsgaranti 2017.pdf (328 kb) 9 07 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst kvalitetsgaranti 2017.pdf (345 kb) 9 08 Trekantens servicehus Kvalitetsgaranti 2017.pdf (318 kb) 9 09 Äldrestöd Kvalitetsgaranti 2017.pdf (317 kb) 9 10 Assistansenheten Kvalitetsgarantier 2017.pdf (232 kb) 9 11 Barn- och ungdomsenheten Kvalitetsgarantier 2017.pdf (283 kb) 9 12 Beställarenheten funktionsnersättning Kvalitetsgarantier 2017.pdf (290 kb) 9 13 Enheten for ekonomiskt bistånd Kvalitetsgarantier 2017.pdf (256 kb) 9 14 Fruängens Yrkesgrupp Kvalitetsgarantier 2017.pdf (353 kb) 9 15 Glasade Gången Kvalitetsgarantier 2017.pdf (391 kb) 9 16 Hägerstens gruppbostäder Kvalitetsgarantier 2017.pdf (263 kb) 9 17 Liljeholmens dagliga verksamhet Kvalitetsgarantier 2017.pdf (235 kb) 9 18 Liljeholmens gruppbostäder Kvalitetsgarantier 2017.pdf (290 kb) 9 19 Stöd- och aktivitetsenheten Boende och boendestöd kvalitetsgarantier 2017.pdf (241 kb) 9 20 DroppenBruket kvalitetsgarantier 2017.pdf (248 kb) 9 21 Hägergruppen kvalitetsgarantier 2017.pdf (297 kb) 9 22 Kravatten kvalitetsgarantier 2017.pdf (243 kb) 9 23 Nätverkets datasal Kvalitetsgarantier 2017.pdf (224 kb) 9 24 Nätverkets yrkesgrupp Kvalitetsgarantier 2017.pdf (228 kb) 9 25 Steget Framåt Kvalitetsgarantier 2017.pdf (175 kb) 9 26 ToRa kvalitetsgarantier 2017.pdf (421 kb) 9 27 Vuxenenheten Kvalitetsgarantier 2017.pdf (281 kb) 9 28 Västertorps dagliga verksamhet Kvalitetsgarantier 2017.pdf (339 kb) 9 29 Årstadals gruppbostäder Kvalitetsgarantier 2017.pdf (254 kb)

§10 Ändrad tid för nämndsammanträdet i november

§11 Återtagande av kompletterande sjukskötersketjänster till Trekantens och Fruängsgårdens servicehus i egen regi

§14 Skrivelse om besparingar vad gäller hjälp till personer med funktionsnedsättning

§20 Serveringstillstånd för Café Rosteriet

§21 Stadsdelsnämndens sammansättning 2017

§24 Tillsyn av förskolan i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde

§29 Förteckning över inkomna skrivelser

§30 Anmälan av tjänstemannabeslut

§31 Nämndens och förvaltningens frågor

§32 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Kvartal 4 för 2016

§38 Anmälan av sociala delegationens protokoll