Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-09-25

Sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden till allmänheten inleds med information om Stockholmsenkäten av Conny Carlsso Läs mer...n, fält- och preventionsenheten, Östermalms stadsdelsförvaltning.

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering.

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag - förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdomar far illa

Beslutsärenden

3 Tertialrapport 2 år 2014

4 Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

5 Samverkan avseende de statliga PRIO-medlen

Svar på skrivelse från Per-Ola Larsson och RSMH Carpe Diem
Dnr 2014-2.1.2.3.

6 Avtals- och kvalitetsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgsboende år 2014

Remissärenden

8 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Konferensbåtar i Sverige AB

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-488-1.5.2. (Omedelbar justering)

9 Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)

10 Regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2014-461-1.5.1. (Omedelbar justering)

Svar på skrivelser

11 Skrivelser av Stefan Nilsson m.fl. (MP) - Utesluta "sjukt" kött från barn och äldres mattallrikar samt ursprungsmärkning av kött i förskolor och äldreboenden

12 Skrivelse av Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) - Unga utan aktivitet

13 Skrivelse av Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) - Aktivitetshus för unga i Norra Djurgårdsstaden

14 Skrivelse av Jaime Barrios m.fl. (V) - Finskspråkiga barns behov av förskoleverksamhet på finska

15 Skrivelse av Jaime Barrios m.fl. (V) - Fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning

Anmälningsärenden

16 Förlängning av avtal om konsumentrådgivning

17 Rapport från Seniordagen den 1 april 2014

18 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

19 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

20 Anmälan av promemoria 2014-09-25 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

21 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2014-07-03 och 2014-08-21

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på medborgarförslag - förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdomar far illa

§4 Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§5 Samverkan avseende de statliga PRIO-medlen

§8 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Konferensbåtar i Sverige AB

§10 Regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet

§11 Utesluta "sjukt" kött från barn och äldres mattallrikar samt ursprungsmärkning av kött i förskolor och äldreboenden

§13 Aktivitetshus för unga i Norra Djurgårdsstaden

§14 Finskspråkiga barns behov av förskoleverksamhet på finska

§15 Fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning

§16 Förlängning av avtal om konsumentrådgivning

§17 Rapport från Seniordagen den 1 april 2014

§18 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§19 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§20 Anmälan av promemoria 2014-09-25 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§21 Information från stadsdelsdirektören

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll