Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2022-12-15

Sammanträde 2022-12-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11 2022

INVESTERINGSÄRENDEN

8 Reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar 2023-2027. Inriktningsbeslut Reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar 2023. Genomförandebeslut

9 Tillgänglighetsåtgärder 2023. Genomförandebeslut

10 Trafikantförbättrande åtgärder 2023. Genomförandebeslut

11 Cykelparkering 2023-2024. Genomförandebeslut

12 Åtgärder för Säkra och trygga skolvägar 2023. Genomförandebeslut

13 Reinvesteringsprogram för tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar 2023. Genomförandebeslut

14 Reinvesteringsprogram för mindre konstruktionsåtgärder avseende broar, tunnlar och övriga byggnadsverk 2023. Genomförandebeslut

15 Hästa gård. Planerade investeringar 2022-2024. Genomförandebeslut

16 Renovering av Lokattens trappa, övergångskonstruktion mot Katarinavägen. Slutredovisning

17 Hinder på Wahrendorffsgatan. Slutredovisning

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

18 Sammanträdestider 2023 för trafiknämnden

19 Höjning av parkeringsavgifter i taxeområde 1, 2 och 3. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

20 Inköp och lagerhantering av el- och belysningsmateriel. Upphandling

21 Drift, underhåll och reparation av parkeringsautomater. Upphandling

22 Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken

23 Lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån

24 Val av ledamöter till trafiknämndens och Stockholm parkering ABs gemensamma råd för funktionshinderfrågor för åren 2023-2026

25 Upprustning av Östermalmstorg. Genomförandebeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11 2022

§8 Reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar 2023-2027. Inriktningsbeslut Reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar 2023. Genomförandebeslut

§9 Tillgänglighetsåtgärder 2023. Genomförandebeslut

§10 Trafikantförbättrande åtgärder 2023. Genomförandebeslut

§11 Cykelparkering 2023-2024. Genomförandebeslut

§12 Åtgärder för Säkra och trygga skolvägar 2023. Genomförandebeslut

§13 Reinvesteringsprogram för tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar 2023. Genomförandebeslut

§14 Reinvesteringsprogram för mindre konstruktionsåtgärder avseende broar, tunnlar och övriga byggnadsverk 2023. Genomförandebeslut

§15 Hästa gård. Planerade investeringar 2022-2024. Genomförandebeslut

§16 Renovering av Lokattens trappa, övergångskonstruktion mot Katarinavägen. Slutredovisning

§17 Hinder på Wahrendorffsgatan. Slutredovisning

§18 Sammanträdestider 2023 för trafiknämnden

§19 Höjning av parkeringsavgifter i taxeområde 1, 2 och 3. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§20 Inköp och lagerhantering av el- och belysningsmateriel. Upphandling

§21 Drift, underhåll och reparation av parkeringsautomater. Upphandling

§24 Val av ledamöter till trafiknämndens och Stockholm parkering ABs gemensamma råd för funktionshinderfrågor för åren 2023-2026