Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-10-25

Sammanträde 2018-10-25

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 16 oktober 2018

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

6 Delegation upphandling av ramavtal gällande undervisningsmaterial för NO-undervisning för grund- och gymnasieskolor i egen regi.

7 Delegation upphandling av ramavtal gällande musikinstrument till stadens grund- och gymnasieskolor i egen regi.

8 Delegation upphandling av ramavtal gällande textilslöjdsmaterial samt symaskiner till stadens grundskolor i egen regi.

9 Delegation upphandling av lokalvård för stadens kommunala grundskolor och gymnasieskolor belägna i Västerort och Söderort samt övriga verksamheter.

Dnr. 2.4 .2-7874/2018 och 2.4.2-7875/2018 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2019/2020

14 Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) - den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1258
Dnr. 1.6.1 -7500/2018 (omedelbar justering)

15 Förändra hur Stockholms stad arbetar med särskilt stöd

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/722
Dnr. 1.6.1 -4216/2018 (omedelbar justering)

16 Inför ett våldspreventivt centrum

Svar på remiss av skrivelse från Lotta Edholm (L), dnr KS 201 8/906
Dnr. 1.6.1 -5711/2018 (omedelbar justering)

17 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/430
Dnr. 1.6.1 -6457/2018 (omedelbar justering)

18 Förslag till ändring i föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (SKOLFS 2013:19)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1402
Dnr. 1.6.1-8696/2018 (omedelbar justering)

19 Förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och i svenska för invandrare läsåret 2018/2019

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1403
Dnr. 1.6.1 -8703/2018 (omedelbar justering)

20 Förslag på justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet, samt förslag till förordningsändringar vid införande av en undersköterskeexamen inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1422
Dnr. 1.6.1–8760/2018 (omedelbar justering)

21 Uppföljning av garanterad undervisningstid

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck m.fl. (M) och
John Kåberg (C).
Dnr. 1.1.3 -5047/2018

22 Tillgången till CSI-grupper

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck m.fl. (M) och John Kåberg (C) Dnr. 1.1.3.5048/2018

24 Beslut om skolplacering

Dnr. 4.3.1 -8837/2018 (omedelbar justering)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 16 oktober 2018 och den 23 oktober 2018

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§6 Delegation upphandling av ramavtal gällande undervisningsmaterial för NO-undervisning för grund- och gymnasieskolor i egen regi

§7 Delegation upphandling av ramavtal gällande musikinstrument till stadens grund- och gymnasieskolor i egen regi

§8 Delegation upphandling av ramavtal gällande textilslöjdsmaterial samt symaskiner till stadens grundskolor i egen regi

§9 Delegation upphandling av lokalvård för stadens kommunala grundskolor och gymnasieskolor belägna i Västerort och Söderort samt övriga verksamheter.

§13 Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2019/2020

§14 Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) - den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende

§18 Förslag till ändring i föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (SKOLFS 2013:19)

§19 Förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och i svenska för invandrare läsåret 2019/2020

§20 Förslag på justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till de förordningsändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan som kommunal vuxenutbildning

§24 Avslag på ansökan om skolplacering

§26 Beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

§27 Beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan