Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-11-14

Sammanträde 2017-11-14

Datum
Klockan
09:30
Plats
Kanholmsfjärden

2 TAVASTBODA 1:1

Bygglov för uppförande av telemast och teknikbodar

4 STAVSNÄS 1:982

5 GUSTAVSBERG 1:144

8 SALTARÖ 3:248

9 ÖSBY 1:191

Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad

11 EKNÖ 1:821

Strandskyddsdispens för uppförande av sjöbod

13 BERG 2:138

Strandskyddsdispens för ny huvudbyggnad och ny brygga

14 ÖVERBY 107:1

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintlig brygga

15 SKÄLSMARA 1:134

16 ÖVERBY 122:1

Strandskyddsdispens för huvudbyggnad, komplementbyggnad mm.

17 GUSTAVSBERG 1:438

Anmälan av miljöfarlig verksamhet, kross, sortering, återvinning och lagring

20 Budgetuppföljningsprognos 3, 2017