Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2016-04-28

Sammanträde 2016-04-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Avdelningen informerar

- Information om GC-vägen längs Gamla Skärgårdsvägen.

- Uppföljning GC-plan.

- Information om systematiskt brandskyddsarbete.

- Återblick och uppdatering av strategisk partnering.

- Trafiksituationen vid Farstavikens skola, Ekedal.

- Status pendelparkering Charlottendal.

- Uppdatering utbyggnad VA Strömma.

- Svar på fråga angående trasigt el-skåp vid Pilhamns infartsparkering.

- Redovisning av lista över aktuella uppdrag från Tekniska nämnden.

6 Antagande av entreprenör för om- och utbyggnad av Entreprenadsvägen samt ny dagvattenreningsdamm

7 Antagande av entreprenör för utbyggnad av vatten och avlopp i PFO-område 13 Varvsvägen

15 Beslut om lokal trafikföreskrift gällande parkering 3 timmar på Värmdögatan

25 Övriga frågor

- Anmäls senast 27/4 klockan 18:00 till nämndsekreteraren