Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2016-06-02

Sammanträde 2016-06-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Information till nämnden

- Överenskommelsen med civilsamhället: Britt Lindmark (L), Mica Nordström (C) och Jonny Tedenfors (S) informerar.

- Infartsparkeringar

- Företagsträff inom strategisk partnering

- Redovisning av uppdrag: alternativa lösningar för sophantering

7 Beslut om lokal trafikföreskrift gällande hastighetsbegränsning 30 km/h i Klacknäset inom Ingarö

8 Lokal trafikföreskrift gällande parkering 1 timme längs med Odelbergs väg

10 Antagande av entreprenör för VA-utbyggnad i PFO Koviksudde och Skeviksstrand

11 Antagande av entreprenör för utbyggnad av VA inom PFO M10 Korpholmen

12 Antagande av entreprenör avseende uppförande av nytt föreningshus, Ingarö idrottsplats

13 Tecknande av avtal gällande projektering och utredning av breddning av Eknäsvägen

37 Övriga frågor

- Anmäls senast 1/6 klockan 18:00 till nämndsekreteraren