Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-02-03

Sammanträde 2014-02-03

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 Remissyttrande över motion (2013:53) om begreppet andragenerationsinvandrare kan leda till diskriminering

4 Remissyttrande över betänkandet Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

6 Ensamkommande flyktingbarn

7:b Kvalitetsgarantier för 2014

Anmälningsärenden

8 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

9 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (196 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Remissyttrande över motion (2013:53) om begreppet andragenerationsinvandrare kan leda till diskriminering AMN 2013-00192-1.6

§4 Remissyttrande över betänkandet Svenska för invandrare ­ valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) AMN 2014-0005-01.06

§6 Ensamkommande flyktingbarn - Projektrapport nr 10/2013 AMN 2013-0410-1.6.

§8 Förlängning av avtal inom utbildning i svenska för invandrare, sfi och kommunal vuxenutbildning AMN 2014-0022-02.04.02

§11 Förvaltningsinformation