Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Inkomna medborgarförslag

2 Medborgarförslag om aktivitetsområde för barn och unga

3 Medborgarförslag om utegym i Svandammsparken

5 Ombyggnation av förskolor i Fruängen

Inriktningsbeslut
Dnr 380-2016-2.6 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Gemensam ramavtalsupphandling av enstaka platser för vuxna inom socialpsykiatri på tillståndspliktigt boende

Dnr 410-2016-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7:X Ordningsföreskrift om filmning under nämndens öppna sammanträden

Remissärenden

8 Reviderade regler för intagning och plats i förskolan

9 Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

10 Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040

11 Mobila miljöstationer

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 292-2016-1.5.1 Omedelbar justering

13 Internationell strategi för Stockholms stad

14 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

15 Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå

16 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling

17 Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn

18 Vägledning för skyltar och ljus

20 Hastighetsplan Stockholm, del 2 i Hässelby-Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen

21 Serveringstillstånd för restaurang Cul de Sac

Yttrande till socialnämnden
Dnr 377-2016-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

22 Protokoll från pensionärsrådet

23 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

24 Protokoll från förvaltningsgruppen

25 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

26 Förteckning över inkomna skrivelser

27 Anmälan av tjänstemannabeslut

28 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.

Slutet sammanträde

29 Nedläggning av faderskapsutredning

30 Yttrande över ansökan om adoption

31 Yttrande över ansökan om adoption

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 6, 18 och 22 september 2016.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om aktivitetsområde för barn och unga

§3 Medborgarförslag om utegym i Svandammsparken

§5 Ombyggnation av förskolor i Fruängen

§6 Gemensam ramavtalsupphandling av enstaka platser för vuxna inom socialpsykiatri på tillståndspliktigt boende

§15 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

§16 Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå

§22 Serveringstillstånd för restaurang Cul de Sac

§26 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

§27 Förteckning över inkomna skrivelser

§28 Anmälan av tjänstemannabeslut

§30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§31 ­- 32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll