Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2014-08-26

Sammanträde 2014-08-26

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Kulturförvaltningens remissvar om Program för HBTQ-frågor 2014-2017.

5 Stadsarkivets remissvar om Program för HBTQ-frågor 2014-2017.

6 Kulturförvaltningens remissvar om revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass.

7 Stadsarkivets remissvar om revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass.

8 Dig In - Digital arkivstrategi för Stockholm stad

9 Utbyggnation och ombyggnad av Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, Inriktningsbeslut

10 Remissvar angående förslag till detaljplan för Primus 1 mm i stadsdelen Lilla Essingen.

11 Remissvar ang. samråd om förslag till detaljplan samt fördjupning av MKB för del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket Västra m.m. i stadsdelen Hjorthagen

12 Remissvar angående samråd om program för område vid västra Valhallavägen i stadsdelen Norra Djurgården

Omedelbar justering
Dnr 4.1/2036/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remissvar ang. samråd om program för stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen

14 Remissvar angående samråd om program för Tjurberget 3-8 i Stadsdelen Södermalm

Omedelbar justering
Dnr 4.1/2104/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Remissvar angående Förslag till naturreservat för Årstaskogen - Årsta holmar

16 Remissvar angående förslag till naturreservat för Kyrkhamn

17 Remissvar angående förslag till naturreservat för Älvsjöskogen

18 Upphandling av städtjänster vid Kulturförvaltning

19 Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Omedelbar justering
Dnr 6.1/2506/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Information och övriga frågor

- Sommarens aktiviteter
- Information om Resurscenter
Bilagor till protokoll
Närvarande.pdf (204 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden juni 2014 Dnr 1.1/82/2014

§4 Kulturförvaltningens remissvar angående Program för HBTQ-frågor 2014-2017 Dnr.

§5 Stadsarkivets remissvar om Program för HBTQ-frågor 2014-2017 Dnr 1.6-8881/14

§6 Kulturförvaltningens svar på remiss om revideringen av Vision 2030 ­ ett Stockholm i världsklass Dnr 1.1/2165/2013

§7 Stadsarkivets remissvar om Revidering av Vision 2030 ­ ett Stockholm i världsklass Dnr 1.6-8885/14

§8 Dig In ­ digital arkivstrategi för Stockholms stad Dnr 9.7-10631/14

§9 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, till- och ombyggnad och renovering.

§10 Remissvar angående förslag till detaljplan för Primus 1 m.m.

§11 Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan samt fördjupning av MKB för del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket Västra m.m.

§12 Remissvar angående samråd om program för område vid västra Valhallavägen i stadsdelen Norra Djurgården Dnr 4.1/2036/2014

§13 Remissvar angående samråd om program för stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen Dnr 4.1/1968/2014

§14 Remissvar angående samråd om program för Tjurberget 3-8 i stadsdelen Södermalm Dnr 4.1/2104/2014

§15 Remissvar angående förslag till naturreservat för Årstaskogen ­ Årsta holmar Dnr 4.3/2250/2014

§16 Remissvar angående förslag till naturreservat för Kyrkhamn Dnr 4.3/2252/2014

§17 Remissvar angående förslag till naturreservat för Älvsjöskogen Dnr 4.3/2251/2014

§18 Upphandling lokalvård Stockholms kulturförvaltning, kontor och publika delar Dnr 2.6/364/2014

§19 Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Dnr 6.1/2506/2014

§20 Information och övriga frågor