Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-12-17

Sammanträde 2013-12-17

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering samt upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag

3 Svar på medborgarförslag

4 Svar på medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag

8 Ansökan om bidrag till Föreningen Föräldravandring på Östermalm 2014

9 Föreningsbidrag- Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm

11 Val av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2014

12 Referensgruppen för Norra Djurgårdsstaden

13 Översyn av instruktion sociala delegationen - Östermalms stadsdelsnämnd

Remissärenden

14 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-531-1.5.1. (Omedelbar justering)

15 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-606-1.5.1. (Omedelbar justering)

16 Förslag till detaljplan Svea Artilleri 2

Remiss från stadsbyggnadskontoret,
Dnr 2013-630-1.5.3.

17 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Remis från kommunstyrelsen
Dnr 2013-558-1.5.1.

18 Betänkandet "Ut ur skuldfällan" - (SOU 2013:72)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-577-1.5.1.

19 Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2013-584-1.5.1.

20 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

21 Alkoholserveringstillstånd för restaurang Chanpell Coffeehouse & Loungebar

Remiss från socialförvaltningen - tillståndsenheten
Dnr 2013-610-1.5.2.

22 Remiss om alkoholserveringstillstånd för restaurang Le Grand Escalier

Remiss från socialförvaltningen - tillståndsenheten
Dnr 2013-661-1.5.2.

Svar på skrivelser

23 Svar på skrivelse från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S)

24 Svar på skrivelse från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S)

Anmälningsärenden

25 Månadsrapport november 2013

26 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

27 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

28 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

29 Anmälan av promemoria 2013-12-17 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

30 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

34 Upphandling av drift av parkmark inom Östermalms stadsdelsnämndsområde

35 Upphandling av driften av Gärdets gruppbostäder och Karlaplans dagliga verksamhet- godkännande av förfrågningsunderlag

36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

37 Begäran om yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – enskilt ärende

Dnr 2013-644-7. (Omedelbar justering) Ärendet dukas!

38 Anmälan av behov av vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § 2 stycket föräldrabalken (FB)

Dnr 2013-644-7. Ärendet dukas!
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (140 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på medborgarförslag om en beachvolleyplan i Humlegården

§3 Svar på medborgarförslag -­ En förskola alla mår bra av

§4 Svar på medborgarförslag avseende giftfri förskola

§8 Ansökan om bidrag till Föreningen Föräldravandring på Östermalm 2014

§9 Föreningsbidrag- Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm

§11 Val av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2014

§12 Referensgruppen för Norra Djurgårdsstaden

§13 Översyn av instruktion sociala delegationen - Östermalms stadsdelsnämnd

§14 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

§15 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

§17 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

§18 Betänkandet "Ut ur skuldfällan" - (SOU 2013:72)

§19 Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd

§20 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

§21 Alkoholserveringstillstånd för restaurang Chanpell Coffeehouse & Loungebar

§22 Remiss om alkoholserveringstillstånd för restaurang Le Grand Escalier

§23 Svar på skrivelse från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S)

§24 Svar på skrivelse från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S)

§26 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§27 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§28 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§29 Anmälan av promemoria 2013-12-17 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§30 Information från stadsdelsdirektören

§32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§34 Upphandling av drift av parkmark inom Östermalms stadsdelsnämndsområde

§35 Upphandling av driften av Gärdets gruppbostäder och Karlaplans dagliga verksamhet- godkännande av förfrågningsunderlag

§36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§37 Begäran om yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - enskilt ärende

§38 Anmälan av behov av vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § 2 stycket föräldrabalken (FB)