Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2019-12-09

Sammanträde 2019-12-09

Datum
Klockan
13:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset, 3 tr

1 Utseende av protokolljusterare

6 Inriktningsbeslut gällande Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s anpassning och underhåll i fastigheten Köpenhamn 1

10 Övriga anmälningsärenden

Dnr 2019/180
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
10. bilaga 01a remissvar förbättrat skydd för totalförsvaret, (sou 2019_34).pdf (238 kb) 10. bilaga 01b bilaga 1 stokabs remissvar totalförsvaret.pdf (151 kb) 10. bilaga 01c bilaga 2 stockholm parkerings remissvar totalförsvaret.pdf (250 kb) 10. bilaga 01d bilaga 3 stockholms hamns remissvar totalförsvaret.pdf (1 119 kb) 10. bilaga 01e remissmissiv förbättrat skydd totalförsvaret.pdf (2 986 kb) 10. bilaga 02a remissvar förslag till ändring av boverkets byggregler (2011_6) - föreskrifter och allmänna råd.pdf (232 kb) 10. bilaga 02b bilaga 1 stockholm exergis remissvar ändring boverkets byggregler.pdf (184 kb) 10. bilaga 02c bilaga 2 svenska bostäders remissvar ändring boverkets byggregler.pdf (54 kb) 10. bilaga 02d bilaga 3 familjebostäders remissvar ändring boverkets byggregler.pdf (81 kb) 10. bilaga 02e bilaga 4 svarsfil.pdf (105 kb) 10. bilaga 02f remissmissiv.pdf (238 kb) 10. bilaga 02g konsekvensutredning bbr remiss 2 femte upplagan energi o brand.pdf (31 966 kb) 10. bilaga 02h bfs 2020 xx bbr avsnitt 5 och 9.pdf (4 339 kb) 10. bilaga 03a remissvar motion mät använd energi i stadens byggnader.pdf (229 kb) 10. bilaga 03b bilaga 1 sga fastigheters remissvar motion mät använd energi.pdf (35 kb) 10. bilaga 03c bilaga 2 micasa fastigheters remissvar motion mät använd energi.pdf (173 kb) 10. bilaga 03d bilaga 3 sisabs remissvar motion mät använd energi.pdf (804 kb) 10. bilaga 03e motion mät använd energi i stadens byggnader.pdf (1 053 kb) 10. bilaga 04a remissvar samråd om viktiga vattenfrågor i norra östersjöns vattendistrikt.pdf (202 kb) 10. bilaga 04b bilaga 1 stockholm vatten och avfalls remissvar samråd vattenfrågor norra östersjön.pdf (974 kb) 10. bilaga 04c bilaga 2 bilaga till stockholm vatten och avfalls remissvar samråd vattenfrågor norra östersjön.pdf (382 kb) 10. bilaga 04d remiss norra östersjön-samråd viktiga vattenfrågor-samrådshandling.pdf (9 212 kb) 10. bilaga 05a remissvar utredning av utökade möjligheter till bad längs kungsholmens och essingeöarnas stränder.pdf (227 kb) 10. bilaga 05b bilaga 1 stockholms hamns remissvar utredning av utökade möjligheter till bad.pdf (1 036 kb) 10. bilaga 05c remiss protokollsutdrag utredning kring utökade möjligheter till bad.pdf (188 kb) 10. bilaga 05d remiss tjänsteutlåtande utredning kring utökade möjligheter till bad.pdf (144 kb) 10. bilaga 06a remissvar motion om anläggning för storskalig bio-kolsproduktion.pdf (229 kb) 10. bilaga 06b bilaga 1 stockholms exergis remissvar motion biokolsproduktion.pdf (103 kb) 10. bilaga 06c bilaga 2 stockholm vatten och avfalls remissvar motion biokolsproduktion.pdf (305 kb) 10. bilaga 06d motion biokolsproduktion.pdf (114 kb) 10. bilaga 07a remissvar motion om skatt på avfallsförbränning.pdf (235 kb) 10. bilaga 07b bilaga 1a stockholm exergis remissvar motion om skatt på avfallsförbränning.pdf (69 kb) 10. bilaga 07c bilaga 1b bilaga till stockholm exergis remissvar -hemställan_om_avdragsrätt_från_avfallsförbränningsskatt.pdf (234 kb) 10. bilaga 07d bilaga 1c bilaga till stockholm exergis remissvar -komplettering hemställan_om_avdragsrätt_från_avfallsförbränningsskatt.pdf (54 kb) 10. bilaga 07e bilaga 2 stockholm vatten och avfalls remissvar motion om skatt på avfallsförbränning.pdf (475 kb) 10. bilaga 07f motion skatt på avfallsförbränning.pdf (1 032 kb) 10. bilaga 08a remissvar motion om genomgripande lägenhetsinventering.pdf (228 kb) 10. bilaga 08b bilaga 1 svenska bostäders remissvar - motion lägenhetsinventering.pdf (27 kb) 10. bilaga 08c bilaga 2 stockholmshems remissvar - motion lägenhetsinventering.pdf (399 kb) 10. bilaga 08d bilaga 3 familjebostäders remissvar - motion lägenhetsinventering.pdf (75 kb) 10. bilaga 08e motion lägenhetsinventering.pdf (76 kb) 10. bilaga 09a remissvar handlingsplan för minskad spridning av mikroplast.pdf (226 kb) 10. bilaga 09b bilaga 1 stockholmshems remissvar - handlingsplan minskad spridning av mikroplast.pdf (408 kb) 10. bilaga 09c bilaga 2 stockholms hamnars remissvar -handlingsplan minskad spridning av mikroplast.pdf (914 kb) 10. bilaga 09d bilaga 3 svenska bostäders remissvar -handlingsplan minskad spridning av mikroplast.pdf (38 kb) 10. bilaga 09e bilaga 4 stockholm vatten och avfalls remissvar- handlingsplan minskad spridning av mikroplast.pdf (356 kb) 10. bilaga 09f remiss handlingsplan för minskad spridning av mikroplast.pdf (16 276 kb) 10. Bilaga 10a Remissvar motion om påbyggnad och installation av hiss i låghusfastigheter.pdf (223 kb) 10. Bilaga 10b Bilaga 1 Stockholmshems remissvar - Motion hiss i låghusfastigheter.pdf (447 kb) 10. Bilaga 10c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar - Motion hiss i låghusfastigheter.pdf (60 kb) 10. Bilaga 10d Bilaga 3 Svenska Bostäders remissvar - Motion hiss låghusfastigheter.pdf (30 kb) 10. Bilaga 10e Motion om påbyggnad och installation av hiss i låghusfastigheter.pdf (98 kb) 10. Bilaga 11a Remissvar Näringslivspolicy Stockholms stad.pdf (231 kb) 10. Bilaga 11b Bilaga 1 Familjebostäders remissvar Näringslivspolicy.pdf (78 kb) 10. Bilaga 11b Bilaga 2 Svenska Bostäders remissvar näringslivspolicy.pdf (38 kb) 10. Bilaga 11c Bilaga 3 Stockholms Hamnars remissvar näringslivspolicy.pdf (726 kb) 10. Bilaga 11d Bilaga 4 Stockholm Business Regions remissvar Näringslivspolicy.pdf (146 kb) 10. Bilaga 11e Bilaga 5 Stockholm Parkerings remissvar Näringslivspolicy.pdf (238 kb) 10. Bilaga 11f Remiss Stockholms stads näringslivspolicy.pdf (185 kb) 10. Bilaga 12a Remissvar motion klimatneutral bygg och anläggningssektor.pdf (221 kb) 10. Bilaga 12b Bilaga 1 Stockholmshems remissvar - Motion klimatneutral bygg- och anläggningssektor.pdf (350 kb) 10. Bilaga 12c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar klimatneutral bygg och anläggningssektor.pdf (72 kb) 10. Bilaga 12d Bilaga 3 Svenska Bostäders remissvar motion klimatneutral bygg- och anläggningssektor.pdf (23 kb) 10. Bilaga 12e Motion Klimatneutral bygg- och anläggningssektor.pdf (1 053 kb) 10. Bilaga 13a Remissvar genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet.pdf (266 kb) 10. Bilaga 13b Bilaga 1 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar reviderade EU-direktiv på avfallsområdet.pdf (582 kb) 10. Bilaga 13c Remiss PM Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet.pdf (1 397 kb) 10. Bilaga 14a Remissvar Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm.pdf (259 kb) 10. Bilaga 14b Bilaga 1 Familjebostäders remissvar Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm.pdf (127 kb) 10. Bilaga 14c Bilaga 2 Stockholmshems remissvar Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm.pdf (302 kb) 10. Bilaga 14d Bilaga 3 Micasa Fastigheters remissvar Vision 2040 -Möjligheternas Stockholm.pdf (176 kb) 10. Bilaga 14e Bilaga 4 Bostadsförmedlingens remissvar Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm.pdf (351 kb) 10. Bilaga 14f Bilaga 5 SISABs remissvar Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm.pdf (360 kb) 10. Bilaga 14g Bilaga 6 Stockholms Hamnars remissvar Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm.pdf (722 kb) 10. Bilaga 14h Bilaga 7 Stokabs remissvar revidering Vision 2040.pdf (68 kb) 10. Bilaga 14i Bilaga 8 Kulturhuset Stadsteaterns remissvar Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm.pdf (599 kb) 10. Bilaga 14j Bilaga 9 SGA Fastigheter remissvar revidering Vision 2040.pdf (25 kb) 10. Bilaga 14k Bilaga 10 Stockholm Busines Regions remissvar Vision 2040 -Möjligheternas Stockholm.pdf (96 kb) 10. Bilaga 14l Remiss Stockholms stads vision 2040.pdf (54 784 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§10 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
10. bilaga 01a remissvar förbättrat skydd för totalförsvaret, (sou 2019_34).pdf (238 kb) 10. bilaga 01b bilaga 1 stokabs remissvar totalförsvaret.pdf (151 kb) 10. bilaga 01c bilaga 2 stockholm parkerings remissvar totalförsvaret.pdf (250 kb) 10. bilaga 01d bilaga 3 stockholms hamns remissvar totalförsvaret.pdf (1 119 kb) 10. bilaga 01e remissmissiv förbättrat skydd totalförsvaret.pdf (2 986 kb) 10. bilaga 02a remissvar förslag till ändring av boverkets byggregler (2011_6) - föreskrifter och allmänna råd.pdf (232 kb) 10. bilaga 02b bilaga 1 stockholm exergis remissvar ändring boverkets byggregler.pdf (184 kb) 10. bilaga 02c bilaga 2 svenska bostäders remissvar ändring boverkets byggregler.pdf (54 kb) 10. bilaga 02d bilaga 3 familjebostäders remissvar ändring boverkets byggregler.pdf (81 kb) 10. bilaga 02e bilaga 4 svarsfil.pdf (105 kb) 10. bilaga 02f remissmissiv.pdf (238 kb) 10. bilaga 02g konsekvensutredning bbr remiss 2 femte upplagan energi o brand.pdf (31 966 kb) 10. bilaga 02h bfs 2020 xx bbr avsnitt 5 och 9.pdf (4 339 kb) 10. bilaga 03a remissvar motion mät använd energi i stadens byggnader.pdf (229 kb) 10. bilaga 03b bilaga 1 sga fastigheters remissvar motion mät använd energi.pdf (35 kb) 10. bilaga 03c bilaga 2 micasa fastigheters remissvar motion mät använd energi.pdf (173 kb) 10. bilaga 03d bilaga 3 sisabs remissvar motion mät använd energi.pdf (804 kb) 10. bilaga 03e motion mät använd energi i stadens byggnader.pdf (1 053 kb) 10. bilaga 04a remissvar samråd om viktiga vattenfrågor i norra östersjöns vattendistrikt.pdf (202 kb) 10. bilaga 04b bilaga 1 stockholm vatten och avfalls remissvar samråd vattenfrågor norra östersjön.pdf (974 kb) 10. bilaga 04c bilaga 2 bilaga till stockholm vatten och avfalls remissvar samråd vattenfrågor norra östersjön.pdf (382 kb) 10. bilaga 04d remiss norra östersjön-samråd viktiga vattenfrågor-samrådshandling.pdf (9 212 kb) 10. bilaga 05a remissvar utredning av utökade möjligheter till bad längs kungsholmens och essingeöarnas stränder.pdf (227 kb) 10. bilaga 05b bilaga 1 stockholms hamns remissvar utredning av utökade möjligheter till bad.pdf (1 036 kb) 10. bilaga 05c remiss protokollsutdrag utredning kring utökade möjligheter till bad.pdf (188 kb) 10. bilaga 05d remiss tjänsteutlåtande utredning kring utökade möjligheter till bad.pdf (144 kb) 10. bilaga 06a remissvar motion om anläggning för storskalig bio-kolsproduktion.pdf (229 kb) 10. bilaga 06b bilaga 1 stockholms exergis remissvar motion biokolsproduktion.pdf (103 kb) 10. bilaga 06c bilaga 2 stockholm vatten och avfalls remissvar motion biokolsproduktion.pdf (305 kb) 10. bilaga 06d motion biokolsproduktion.pdf (114 kb) 10. bilaga 07a remissvar motion om skatt på avfallsförbränning.pdf (235 kb) 10. bilaga 07b bilaga 1a stockholm exergis remissvar motion om skatt på avfallsförbränning.pdf (69 kb) 10. bilaga 07c bilaga 1b bilaga till stockholm exergis remissvar -hemställan_om_avdragsrätt_från_avfallsförbränningsskatt.pdf (234 kb) 10. bilaga 07d bilaga 1c bilaga till stockholm exergis remissvar -komplettering hemställan_om_avdragsrätt_från_avfallsförbränningsskatt.pdf (54 kb) 10. bilaga 07e bilaga 2 stockholm vatten och avfalls remissvar motion om skatt på avfallsförbränning.pdf (475 kb) 10. bilaga 07f motion skatt på avfallsförbränning.pdf (1 032 kb) 10. bilaga 08a remissvar motion om genomgripande lägenhetsinventering.pdf (228 kb) 10. bilaga 08b bilaga 1 svenska bostäders remissvar - motion lägenhetsinventering.pdf (27 kb) 10. bilaga 08c bilaga 2 stockholmshems remissvar - motion lägenhetsinventering.pdf (399 kb) 10. bilaga 08d bilaga 3 familjebostäders remissvar - motion lägenhetsinventering.pdf (75 kb) 10. bilaga 08e motion lägenhetsinventering.pdf (76 kb) 10. bilaga 09a remissvar handlingsplan för minskad spridning av mikroplast.pdf (226 kb) 10. bilaga 09b bilaga 1 stockholmshems remissvar - handlingsplan minskad spridning av mikroplast.pdf (408 kb) 10. bilaga 09c bilaga 2 stockholms hamnars remissvar -handlingsplan minskad spridning av mikroplast.pdf (914 kb) 10. bilaga 09d bilaga 3 svenska bostäders remissvar -handlingsplan minskad spridning av mikroplast.pdf (38 kb) 10. bilaga 09e bilaga 4 stockholm vatten och avfalls remissvar- handlingsplan minskad spridning av mikroplast.pdf (356 kb) 10. bilaga 09f remiss handlingsplan för minskad spridning av mikroplast.pdf (16 276 kb) 10. Bilaga 10a Remissvar motion om påbyggnad och installation av hiss i låghusfastigheter.pdf (223 kb) 10. Bilaga 10b Bilaga 1 Stockholmshems remissvar - Motion hiss i låghusfastigheter.pdf (447 kb) 10. Bilaga 10c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar - Motion hiss i låghusfastigheter.pdf (60 kb) 10. Bilaga 10d Bilaga 3 Svenska Bostäders remissvar - Motion hiss låghusfastigheter.pdf (30 kb) 10. Bilaga 10e Motion om påbyggnad och installation av hiss i låghusfastigheter.pdf (98 kb) 10. Bilaga 11a Remissvar Näringslivspolicy Stockholms stad.pdf (231 kb) 10. Bilaga 11b Bilaga 1 Familjebostäders remissvar Näringslivspolicy.pdf (78 kb) 10. Bilaga 11b Bilaga 2 Svenska Bostäders remissvar näringslivspolicy.pdf (38 kb) 10. Bilaga 11c Bilaga 3 Stockholms Hamnars remissvar näringslivspolicy.pdf (726 kb) 10. Bilaga 11d Bilaga 4 Stockholm Business Regions remissvar Näringslivspolicy.pdf (146 kb) 10. Bilaga 11e Bilaga 5 Stockholm Parkerings remissvar Näringslivspolicy.pdf (238 kb) 10. Bilaga 11f Remiss Stockholms stads näringslivspolicy.pdf (185 kb) 10. Bilaga 12a Remissvar motion klimatneutral bygg och anläggningssektor.pdf (221 kb) 10. Bilaga 12b Bilaga 1 Stockholmshems remissvar - Motion klimatneutral bygg- och anläggningssektor.pdf (350 kb) 10. Bilaga 12c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar klimatneutral bygg och anläggningssektor.pdf (72 kb) 10. Bilaga 12d Bilaga 3 Svenska Bostäders remissvar motion klimatneutral bygg- och anläggningssektor.pdf (23 kb) 10. Bilaga 12e Motion Klimatneutral bygg- och anläggningssektor.pdf (1 053 kb) 10. Bilaga 13a Remissvar genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet.pdf (266 kb) 10. Bilaga 13b Bilaga 1 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar reviderade EU-direktiv på avfallsområdet.pdf (582 kb) 10. Bilaga 13c Remiss PM Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet.pdf (1 397 kb) 10. Bilaga 14a Remissvar Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm.pdf (259 kb) 10. Bilaga 14b Bilaga 1 Familjebostäders remissvar Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm.pdf (127 kb) 10. Bilaga 14c Bilaga 2 Stockholmshems remissvar Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm.pdf (302 kb) 10. Bilaga 14d Bilaga 3 Micasa Fastigheters remissvar Vision 2040 -Möjligheternas Stockholm.pdf (176 kb) 10. Bilaga 14e Bilaga 4 Bostadsförmedlingens remissvar Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm.pdf (351 kb) 10. Bilaga 14f Bilaga 5 SISABs remissvar Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm.pdf (360 kb) 10. Bilaga 14g Bilaga 6 Stockholms Hamnars remissvar Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm.pdf (722 kb) 10. Bilaga 14h Bilaga 7 Stokabs remissvar revidering Vision 2040.pdf (68 kb) 10. Bilaga 14i Bilaga 8 Kulturhuset Stadsteaterns remissvar Vision 2040 - Möjligheternas Stockholm.pdf (599 kb) 10. Bilaga 14j Bilaga 9 SGA Fastigheter remissvar revidering Vision 2040.pdf (25 kb) 10. Bilaga 14k Bilaga 10 Stockholm Busines Regions remissvar Vision 2040 -Möjligheternas Stockholm.pdf (96 kb) 10. Bilaga 14l Remiss Stockholms stads vision 2040.pdf (54 784 kb)