Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2015-02-19

Sammanträde 2015-02-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Inbjudan till samråd om vattenverksamhet (Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet - Getingmidjan). Anmälan av svar på remiss

7 Tillgänglighetsarbeten 2015. Genomförandebeslut

8 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2015. Genomförandebeslut

9 Innovationsupphandling av prognosverktyg för vägtrafikledning. Genomförandebeslut

10 Gång- och cykelbro över Korpmossevägen. Genomförandebeslut

11 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader. Genomförandebeslut för 2015

12 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2015. Genomförandebeslut

13 Ny hiss och rulltrappa vid Spånga station. Slutredovisning

14 Pilotprojekt på stombusslinje 4. Slutredovisning

15 Verksamhetsberättelse 2014 för trafiknämnden

Dnr: T2015-00109
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
15 Bilaga 1 Budgetavräkning med specifikation av avvikelser VB 2014.pdf (243 kb) 15 Bilaga 2_1 Driftspecifikation VB 2014.pdf (86 kb) 15 Bilaga 2_2 Sammanställning extramedel VB 2014.pdf (223 kb) 15 Bilaga 3_1 Investeringar VB 2014.pdf (384 kb) 15 Bilaga 3_2 Beslutsläge stora investeringsprojekt VB 2014.pdf (606 kb) 15 Bilaga 3_3 Planerade cykelfrämjande åtgärder VB 2014.pdf (720 kb) 15 Bilaga 3_4 Sammanställning slutredovisningar 2014.pdf (7 kb) 15 Bilaga 3_4_1 Slutredovisning 8001449 PM Nya Arenakopplet dotx.pdf (940 kb) 15 Bilaga 3_4_11 Slutredovisning 8001845 PM-mall 2014 Vägvisningsskyltning.pdf (638 kb) 15 Bilaga 3_4_13 Slutredovisning 8002041 Centralbron över Norr Söderström renov fogar.pdf (739 kb) 15 Bilaga 3_4_15 Slutredovisning 8002018 Molins fontän.pdf (691 kb) 15 Bilaga 3_4_17 Slutredovisning 8002017 Riksdalertorget fontän.pdf (789 kb) 15 Bilaga 3_4_3 Slutredovisning 8001328 Bussprio linje 1 o 4.pdf (629 kb) 15 Bilaga 3_4_5 Slutredovisning 8002052 Metodutveckling Lokal Vägdatabas 2014.pdf (789 kb) 15 Bilaga 3_4_7 Slutredovisning 8001837 PM-mall 2014 Vägmarkering.pdf (674 kb) 15 Bilaga 3_4_9 Slutredovisning 8001838 PM-mall 2014 Skyltning.pdf (648 kb) 15 Bilaga 4A Balansräkning 2014 Trafik- och gatuverksamhet.pdf (30 kb) 15 Bilaga 4B Balansräkning 2014 renhållningsverksamheten 2014-01-01 -- 2014-06-30.pdf (28 kb) 15 Bilaga 5 Jämställdhets- och mångfaldsplan, uppföljningsrapport 2014.pdf (592 kb) 15 Bilaga 6 KF-nyckeltal 2014.pdf (235 kb) 15 Bilaga 7 Kontorets utveckling av e-tjänster under 2014.pdf (281 kb) 15 Bilaga 8 Internkontrollplan 2014, granskningsresultat.pdf (378 kb)

16 Nytt busslinjenät i innerstaden 2015. Svar på remiss från trafikförvaltningen

17 Systematisk miljöarbete - Miljöeffektiva transporter. Yttrande över revisionsrapport

18 Trafiknämndens system för internkontroll. Revidering

19 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering

20 Ramavtal för teknikkonsulter. Upphandling

21 Avtal med Stockholms Handelskammare om upphörande av upplåtelse av Kungsträdgården samt ersättning för paviljonger och scen

22 Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting. Svar på remiss från kommunstyrelsen

23 Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och söderort. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, dnr T2015-00025

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, dnr T2014-00011

§6 Inbjudan till samråd om vattenverksamhet (Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet - Getingmidjan). Anmälan av svar på remiss, dnr T2014-02913

§7 Tillgänglighetsarbeten 2015. Genomförandebeslut, dnr T2014-02897

§8 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2015. Genomförandebeslut, dnr T2014-03093

§9 Innovationsupphandling av prognosverktyg för vägtrafikledning. Genomförandebeslut, T2015-00048

§10 Gång- och cykelbro över Korpmossevägen. Genomförandebeslut, dnr T2014-02679

§11 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader. Genomförandebeslut för 2015, dnr T2013-420-04250

§12 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2015. Genomförandebeslut, dnr T2014-03089

§13 Ny hiss och rulltrappa vid Spånga station. Slutredovisning, dnr T2012-13309-575

§14 Pilotprojekt på stombusslinje 4. Slutredovisning, dnr T2015-00036

§15 Verksamhetsberättelse 2014 för trafiknämnden, dnr T2015-00109

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
15 Bilaga 1 Budgetavräkning med specifikation av avvikelser VB 2014.pdf (243 kb) 15 Bilaga 2_1 Driftspecifikation VB 2014.pdf (86 kb) 15 Bilaga 2_2 Sammanställning extramedel VB 2014.pdf (223 kb) 15 Bilaga 3_1 Investeringar VB 2014.pdf (384 kb) 15 Bilaga 3_2 Beslutsläge stora investeringsprojekt VB 2014.pdf (606 kb) 15 Bilaga 3_3 Planerade cykelfrämjande åtgärder VB 2014.pdf (720 kb) 15 Bilaga 3_4 Sammanställning slutredovisningar 2014.pdf (7 kb) 15 Bilaga 3_4_1 Slutredovisning 8001449 PM Nya Arenakopplet dotx.pdf (940 kb) 15 Bilaga 3_4_11 Slutredovisning 8001845 PM-mall 2014 Vägvisningsskyltning.pdf (638 kb) 15 Bilaga 3_4_13 Slutredovisning 8002041 Centralbron över Norr Söderström renov fogar.pdf (739 kb) 15 Bilaga 3_4_15 Slutredovisning 8002018 Molins fontän.pdf (691 kb) 15 Bilaga 3_4_17 Slutredovisning 8002017 Riksdalertorget fontän.pdf (789 kb) 15 Bilaga 3_4_3 Slutredovisning 8001328 Bussprio linje 1 o 4.pdf (629 kb) 15 Bilaga 3_4_5 Slutredovisning 8002052 Metodutveckling Lokal Vägdatabas 2014.pdf (789 kb) 15 Bilaga 3_4_7 Slutredovisning 8001837 PM-mall 2014 Vägmarkering.pdf (674 kb) 15 Bilaga 3_4_9 Slutredovisning 8001838 PM-mall 2014 Skyltning.pdf (648 kb) 15 Bilaga 4A Balansräkning 2014 Trafik- och gatuverksamhet.pdf (30 kb) 15 Bilaga 4B Balansräkning 2014 renhållningsverksamheten 2014-01-01 -- 2014-06-30.pdf (28 kb) 15 Bilaga 5 Jämställdhets- och mångfaldsplan, uppföljningsrapport 2014.pdf (592 kb) 15 Bilaga 6 KF-nyckeltal 2014.pdf (235 kb) 15 Bilaga 7 Kontorets utveckling av e-tjänster under 2014.pdf (281 kb) 15 Bilaga 8 Internkontrollplan 2014, granskningsresultat.pdf (378 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
protut15 OJ.pdf (233 kb)

§16 Nytt busslinjenät i innerstaden 2015. Svar på remiss från trafikförvaltningen, dnr T2014-02948

§17 Systematisk miljöarbete - Miljöeffektiva transporter. Yttrande över revisionsrapport, dnr T2014-03030

§18 Trafiknämndens system för internkontroll. Revidering, dnr T2015-00013

§19 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering, dnr T2015-00076

§20 Ramavtal för teknikkonsulter. Upphandling, dnr T2014-03075

§21 Avtal med Stockholms Handelskammare om upphörande av upplåtelse av Kungsträdgården samt ersättning för paviljonger och scen, dnr T2011-520-00308

§22 Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2015-00281

§23 Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Gullmarsplan och söderort. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2015-00280