Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2016-10-20

Sammanträde 2016-10-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Efter sammanträdet, ca 16:30, hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2016 (Adm)

7 Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:115) om meddelande av parkeringsanmärkning m.m. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

8 Samråd gällande utbyggnad av tunnelbanedepå i Högdalen och anslutningsspår till Gröna linjens Farstagren. Anmälan av svar på remiss till kommunstyrelsen (Anl)

9 Cykelstråk och upprustning av bollplan vid Tallkrogen. Reviderat inriktningsbeslut (Tp + Fsk + Idf)

10 Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand. Reviderat inriktningsbeslut (Anl)

11 Spårväg city delen Västra Trädgårdsgatan-Hamngatan -Sergels torg-Klarabergsgatan. Genomförandeavtal (Anl + Explk)

12 Hastighetsplaner. Teststräckor längs Rålambsvägen på Kungsholmen samt Bäckvägen/Sparbanksvägen. Genomförandebeslut (Tp)

13 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i hela staden. Utredningsbeslut (Tp)

14 Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning (Anl)

15 Energibesparande armaturbyten på lokalgator. Slutredovising (Anl)

16 Utträde ur föreningen spårvagnsstäderna. Motion (2016:57) från Bo Arkelsten (M). Svar på remiss från kommun-styrelsen (Stab)

17 Fler cykelpumpstationer i Stockholm. Motion (2016:64) från Jonas Naddebo (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

18 Om utvecklingen av Skeppsbron. Motion (2016:61) från Jonas Naddebo (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

19 Fruktlundar i staden. Motion (2016:62) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

20 Cykelgaraget i Älvsjö. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) (Anl)

21 Trygghet för parkeringsvakter. Svar på skrivelse från Cecilia Brink m.fl.(M) och Mikael Valier (KD) (Ti)

22 Utvärdering av pilotplats cykel på Götgatan. Slutredovisning (Tp)

23 Årsavtal för plantering av träd 2017. Upphandling (Stm)

24 Årsavtal för trädvård i stadens parker och gaturum 2017. Upphandling (Stm)

25 Årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområde Enskede-Årsta-Vantör, samt del av Älvsjö. Upphandling (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2016-00028

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2016-00073

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2016, Dnr T2016-00195

§7 Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:115) om meddelande av parkeringsanmärkning m.m. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02424

§8 Samråd gällande utbyggnad av tunnelbanedepå i Högdalen och anslutningsspår till Gröna linjens Farstagren. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-02365

§9 Cykelstråk och upprustning av bollplan vid Tallkrogen. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr T2015-00950

§10 Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr T2016-02439

§11 Spårväg city delen Västra Trädgårdsgatan-Hamngatan ­Sergels torg-Klarabergsgatan. Genomförandeavtal, Dnr T2016-01450

§12 Hastighetsplaner. Teststräckor längs Rålambsvägen på Kungsholmen samt Bäckvägen/Sparbanksvägen. Genomförandebeslut, Dnr T2015-00921

§13 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i hela staden. Utredningsbeslut, Dnr T2015-00921

§14 Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning, Dnr T2014-02593

§15 Energibesparande armaturbyten på lokalgator. Slutredovising, Dnr T2016-02754

§16 Utträde ur föreningen spårvagnsstäderna. Motion (2016:57) från Bo Arkelsten (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01689

§17 Fler cykelpumpstationer i Stockholm. Motion (2016:64) från Jonas Naddebo (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01688

§18 Om utvecklingen av Skeppsbron. Om utvecklingen av Skeppsbron. Motion (2016:61) från Jonas Naddebo (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01719

§19 Fruktlundar i staden. Motion (2016:62) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01721

§20 Cykelgaraget i Älvsjö. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Dnr T2016-02417

§21 Trygghet för parkeringsvakter. Svar på skrivelse från Cecilia Brink m.fl.(M) och Mikael Valier (KD), Dnr T2016-01558

§22 Utvärdering av pilotplats cykel på Götgatan. Slutredovisning, Dnr T2016-02609

§23 Årsavtal för plantering av träd 2017. Upphandling, Dnr T2016-02544

§24 Årsavtal för trädvård i stadens parker och gaturum 2017. Upphandling, Dnr T2016-02543

§25 Årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområde Enskede-Årsta-Vantör, samt del av Älvsjö. Upphandling, Dnr T2016-02303