Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-11-27

Sammanträde 2014-11-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 2F,plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 23 oktober 2014

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 18 november 2014

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

7 Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng - GG2.0 (för gymnasieskolan)

Svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 1.6.1-7561/2014 (Omedelbar justering)

8 Vissa skollagsfrågor - Del 2

Svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 1.6.1-9013/2014 (Omedelbar justering)

9 Internationella skolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 1.6.1-9023/2014 (Omedelbar justering)

10 Genomförandeförslag för om- och tillbyggnad av byggnaden Lindeparkens gymnasium till ny grundskola i Enskede Gård

12 Förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad och tillbyggnad av Kungsholmens grundskola (åk 5 - 9), byggnaden Stadshagsskolan

13 Förslag till inriktningsbeslut om ombyggnation för bageriutbildning vid Stockholms Hotell- och Restaurangskola

14 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2015

15 Stiftelsen Gustaf och Ida Unmans donationsfond

16 Villkor för enskild pedagogisk omsorg/familjedaghem

17 Oacceptabla brister i skolskjuts

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (FP), Markus Nordström (M), Kain Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) Dnr 1.1.3-8719/2014

18 Delegation i upphandling av skolskjuts till elever som har eller kommer att ha beslut om ensamåkning

Dnr 1.3.3-9476/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Yttrande till förvaltningsrätten

20 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

Dnr 4.2.2-8416/2014 (Omedelbar justering) Sekretess enligt 23 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen. Ej närvarorätt för personalföreträdare.

21 Överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms dom angående vitesföreläggande

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 23 oktober 2014

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 18 november 2014

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng - GG2.0 (för gymnasieskolan)

§10 Genomförandeförslag för om- och tillbyggnad av byggnaden Lindeparkens gymnasium till ny grundskola i Enskede Gård

§14 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2015

§15 Stiftelsen Gustaf och Ida Unmans donationsfond

§18 Delegation i upphandling av skolskjuts till elever som har eller kommer att ha beslut om ensamåkning

§20 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

§21 Överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms dom angående vitesföreläggande