Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-05-31

Sammanträde 2017-05-31

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 8 juni kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

4 Nya ledamöter i kommunfullmäktige

8 Svar på interpellation (MP) Planering och byggande av LSS-bostäder

9 Svar på interpellation (V) Angående boendesituationen för kommunens nyanlända

10 Svar på interpellation (MP) Hur säkerställer kommunen att vi inte får brist på socialsekreterare i samband med omorganisationen?

12 Svar på interpellation (S) Om kostnader för anställda som slutat på egen begäran

15 Svar på interpellation (S) Samordning inom kommunen gällande insatser för barn i behov av särskilt stöd

16 Svar på interpellation (V) Utbyggnaden av kommunalt VA

19 Val av lekmannarevisor i Värmdö Bostäder AB (L)

20 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden (KD)

21 Val av ersättare i socialnämnden (KD)

39 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen