Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2015-02-18

Sammanträde 2015-02-18

Datum
Klockan
10:30
Plats
Värmdösalen

5 Förvaltningen informerar

- Information av trafiklösning Gustavsbergs centrum


KSPU

7 Tillägg till detaljplan för fastigheten Eknö 5:101

12 Planbesked för ändring av detaljplan för Mörtnäs 1:587

15 Start-PM för Ösby 1:79 och del av Ösby 1:65

17 Start-PM för Biotopskyddsområden i Gustavsberg

§7 Förvaltningen informerar

§8 Samråd för detaljplan för S4C - Strömmadal

§9 Tillägg till detaljplan för fastigheten Eknö 1: 501

§10 Grönskär-Horsten-Mälkobbarna

§11 Start-PM för naturreservat vid Eriksbergsskogen, Djurö

§12 Samråd om detaljplan för prioriterade förändringsområdet Brunn 1:217 m.fl., Enkärret

§13 Granskning av detaljplan för Fågelvik 1:334, Ingarö

§14 Planbesked för ändring av detaljplan för Mörtnäs 1:587

§15 Granskning av detaljplan för del av Brunn 1:1 m.fl., infartsparkering Näsuddsvägen

§16 Start-PM för Kvarnbergsterassen

§17 Start-PM för Ösby 1:79 och del av Ösby 1:65

§18 Start-PM för Näverängsvägen

§19 Start-PM för Biotopskyddsområden i Gustavsberg

§20 Förslag till ändrade mötestider för kommunstyrelsens planutskott

§23 Inkomna skrivelser från socialdemokraterna

§24 Bygglovshantering för Stena Fastigheter

§25 Handlingar till KSPU samt utbildning för KSPU