Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2015-11-12

Sammanträde 2015-11-12

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

Efter sammanträdet hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor, ca kl 1 Läs mer...7:30 - 18:00

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Sammanträdestider för exploateringsnämnden 2016

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning oktober 2015

8 Revidering av arkivregler för Stockholms stad. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Betänkande: EU och kommunernas bostadspolitik (SOU 2015:58). Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Kista till Klövern Disa AB

13 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering inom Rinkebyterrassen i Rinkeby med ByggVesta AB och Alm Equity AB angående överlåtelse av mark för bostadsrätt till dotterbolag till Alm Equity AB

14 Markanvisning för drivmedelsstation inom del av fastigheten Bällsta 1:9 i Bällsta till OK-Q8 AB

15 Markanvisning för hotell m.m. inom fastigheten Skansen 18 på Norrmalm till Stena Fastigheter Skansen AB

16 Överenskommelse om exploatering med försäljning för vårdändamål inom fastigheten Södermalm 10:35 inom Södermalm med Ersta diakonisällskap

17 Markanvisning för snabbmatsrestaurang inom fastigheten Tanklocket 1 i Rågsved till befintlig tomträttshavare St1 Sverige AB

18 Årstastråket inom del av fastigheten Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1. Reviderat inriktningsbeslut samt genomförandebeslut 2. Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder med JM AB

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Släkten 1 och Familjen 2 i Östberga till AB Svenska Bostäder

20 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom Åstorp 2 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB och Framtidsbostäder Mark AB. Genomförandebeslut

21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Bjurö 1 samt del av Farsta 2:1 i Farsta till AB Familjebostäder

22 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal med Byggnadsfirman Viktor Hanson

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kärrtorp 1:1 och Hammarbyhöjden 1:1 till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

24 Uppsägning av tomträtten för fastigheten Regnet 2 i Skarpnäck

25 Utveckling av Brunkebergstorg. Motion (2015:48) från Henrik Sjölander (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

26 Nya ledningar från Örby via Högdalen till Snösätra. Svar på fyra remisser från Svenska Kraftnät. Anmälan av svar på remiss

27 Lokaliseringsutredning - Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

28 Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

29 Överenskommelse om exploatering med försäljning för kontor inom del av Hammarbyhöjden 1:1, m.m. i Södra Hammarbyhamnen med Remulus Svealand 5 AB (Skanska Fastigheter AB)

30 Överenskommelse om fastighetsreglering med Stockholms läns landsting avseende del av fastigheterna Vasastaden 1:45 i Stockholms stad och Solna Haga 4:18 i Solna stad forts.

Dnr: E2015-02894

forts. Överlåtelse av markanvisningsavtal samt överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för kommersiellt ändamål/lifescience inom fastigheten Vasastaden 1:45 (blivande kvarteret Princeton) i Hagastaden, Norrmalm, med Scandinavian Life Science AB

31 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2015-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2015-00001

§6 Sammanträdestider för exploateringsnämnden 2016, Dnr E2015-02770

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning oktober 2015, Dnr E2015-00283

§8 Revidering av arkivregler för Stockholms stad. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02390

§9 Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02798

§10 Teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02592

§11 Betänkande: EU och kommunernas bostadspolitik (SOU 2015:58). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02850

§12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Kista till Klövern Disa AB, Dnr E2015-02836

§13 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering inom Rinkebyterrassen i Rinkeby med ByggVesta AB och Alm Equity AB angående överlåtelse av mark för bostadsrätt till dotterbolag till Alm Equity AB, Dnr E2012-512-00788

§14 Markanvisning för drivmedelsstation inom del av fastigheten Bällsta 1:9 i Bällsta till OK-Q8 AB, Dnr E2015-02819

§15 Markanvisning för hotell m.m. inom fastigheten Skansen 18 på Norrmalm till Stena Fastigheter Skansen AB, Dnr E2015-02748

§16 Överenskommelse om exploatering med försäljning för vårdändamål inom fastigheten Södermalm 10:35 inom Södermalm med Ersta diakonisällskap, Dnr E2015-02820

§17 Markanvisning för snabbmatsrestaurang inom fastigheten Tanklocket 1 i Rågsved till befintlig tomträttshavare St1 Sverige AB, Dnr E2015-00502

§18 Årstastråket inom del av fastigheten Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1. Reviderat inriktningsbeslut samt genomförandebeslut 2. Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder med JM AB, Dnr E2010-511-0079

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Släkten 1 och Familjen 2 i Östberga till AB Svenska Bostäder, Dnr E2015-02676

§20 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom Åstorp 2 samt del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Hammarbyhöjden till HSB Bostad AB och Framtidsbostäder Mark AB. Genomförandebeslut, Dnr E2012-513-01636

§21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Bjurö 1 samt del av Farsta 2:1 i Farsta till AB Familjebostäder, Dnr E2015-02752

§22 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal med Byggnadsfirman Viktor Hanson, Dnr E2015-02776

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kärrtorp 1:1 och Hammarbyhöjden 1:1 till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut, Dnr E2015-02696

§24 Uppsägning av tomträtten för fastigheten Regnet 2 i Skarpnäck, Dnr E2015-02960

§25 Utveckling av Brunkebergstorg. Motion (2015:48) från Henrik Sjölander (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02667

§26 Nya ledningar från Örby via Högdalen till Snösätra. Svar på fyra remisser från Svenska Kraftnät. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2015-01325

§27 Lokaliseringsutredning ­ Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02761

§28 Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-01883

§29 Överenskommelse om exploatering med försäljning för kontor inom del av Hammarbyhöjden 1:1, m.m. i Södra Hammarbyhamnen med Remulus Svealand 5 AB (Skanska Fastigheter AB), Dnr E2011-513-01870

§30 Överenskommelse om fastighetsreglering med Stockholms läns landsting avseende del av fastigheterna Vasastaden 1:45 i Stockholms stad och Solna Haga 4:18 i Solna stad

Överlåtelse av markanvisningsavtal samt överenskommelse om exploatering med försäljning av mark för kommersiellt ändamål/lifescience inom fastigheten Vasastaden 1:45 (blivande kvarteret Princeton) i Hagastaden, Norrmalm, med Scandinavian Life Science AB, Dnr E2015-02894

§31 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2015-02430