Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2020-01-27

Sammanträde 2020-01-27

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 1tr

1 Utseende av protokolljusterare

3 Utseende av styrelsens sekreterare

5 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Drevvikshöjden etapp 4, Farsta (Bilaga 2 Sekretess)

6 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Jordkabeln 1, Älvsjö (Bilaga 2 Sekretess)

7 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Sexmännen 1 m.m. vid Svedmyraplan i stadsdelen Gamla Enskede (Bilaga 2 Sekretess)

8 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av studentbostäder i östra Hagastaden (Bilaga 2 Sekretess)

11 Svar på skrivelse om Stoppa värderingarna och gör en ny upphandling av tjänsten.

12 Svar på skrivelse om Gör Fristad till ett kollektivhus för äldre

13 Svar på skrivelse om beslutsprocessen avseende försäljningen av Vällingby Centrum

14 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

15 Övriga anmälningsärenden

Dnr 2019/222
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
15. Bilaga 1a Remissvar Motion om att skönhetsrådet ges beslutsrätt.pdf (225 kb) 15. Bilaga 1b Bilaga 1 Svenska Bostäders remissvar motion ge skönhetsrådet beslutsrätt.pdf (24 kb) 15. Bilaga 1c Motion om att skönhetsrådet ges beslutsrätt.pdf (77 kb) 15. Bilaga 2a Remissvar Motion om att satsa på ett litteraturhus.pdf (202 kb) 15. Bilaga 2b Motion litteraturhus.pdf (102 kb) 15. Bilaga 3a Remissvar Motion om eleffektbristen i Stockholm.pdf (243 kb) 15. Bilaga 3b Bilaga 1 Stockholms Hamnars remissvar Motion om eleffektbristen.pdf (61 kb) 15. Bilaga 3c Bilaga 2 Stockholm Parkerings remissvar Motion om eleffektbristen.pdf (1 222 kb) 15. Bilaga 3d Motion Eleffektbristen.pdf (1 033 kb) 15. Bilaga 4a Remissvar uppdatering av programmet för upphandling och inköp.pdf (284 kb) 15. Bilaga 4b Bilaga 1 SGA Fastigheters remissvar uppdatering upphandling och inköp.pdf (22 kb) 15. Bilaga 4c Bilaga 2 Stokabs remissvar uppdatering program för upphandling och inköp.pdf (79 kb) 15. Bilaga 4d Bilaga 3 SBRs remissvar uppdatering program för upphandling och inköp.pdf (160 kb) 15. Bilaga 4e Bilaga 4 Svenska Bostäders remissvar uppdatering program för upphandling och inköp.pdf (23 kb) 15. Bilaga 4f Bilaga 5 Stockholmshems Remissvar uppdatering av programmet för upphandling och inköp.pdf (330 kb) 15. Bilaga 4g Bilaga 6 Micasa Fastigheters remissvar uppdatering program för upphandling o inköp.pdf (35 kb) 15. Bilaga 4h Bilaga 7 SISABs remissvar uppdatering program för upphandling och inköp.pdf (46 kb) 15. Bilaga 4i Bilaga 8 Bostadsförmedlingens remissvar uppdatering program för upphandling och inköp.pdf (101 kb) 15. Bilaga 4j Bilaga 9 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar uppdatering program för upphandling och inköp.pdf (80 kb) 15. Bilaga 4k Bilaga 10 Stadsteaterns remissvar uppdatering program för upphandlingoch inköp.pdf (393 kb) 15. Bilaga 4l Bilaga 11 Familjebostäders remissvar uppdatering program för upphandling och inköp.pdf (144 kb) 15. Bilaga 4m Stockholms stads program för inköp bilaga 1.pdf (500 kb) 15. Bilaga 4n Klausul om meddelarfrihet och meddelarskydd KS 2019-799 Bilaga 2.pdf (129 kb) 15. Bilaga 4o Tjänsteutlåtande inköpsprogram.pdf (178 kb) 15. Bilaga 5a Remissvar Stockholms stads Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (268 kb) 15. Bilaga 5b Bilaga 1 Stokabs remissvar Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (155 kb) 15. Bilaga 5c Bilaga 2 Svenska Bostäders remissvar säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (29 kb) 15. Bilaga 5d Bilaga 3 Micasa Fastigheters remissvar Säkerhetsprogram 2020 2023.pdf (54 kb) 15. Bilaga 5e Bilaga 4 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (28 kb) 15. Bilaga 5f Bilaga 6 Kulturhuset Stadsteaterns remissvar Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (197 kb) 15. Bilaga 5g Bilaga 7 SGA Fastigheters remissvar Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (30 kb) 15. Bilaga 5h Bilaga 8 Stockholm Parkerings remissvar Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (1 213 kb) 15. Bilaga 5i Bilaga 9 Bostadsförmedlingens remissvar Säkerhetsprogram 2020 2023.pdf (149 kb) 15. Bilaga 5j Bilaga 10 Stockholmshems remissvar Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (26 kb) 15. Bilaga 5k Remiss Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (3 470 kb) 15. Bilaga 5l Tjänsteutlåtande säkerhetsprogram.pdf (150 kb) 15. Bilaga 6a Remissvar Motion om etiska riktlinjer mot vapenindustrin.pdf (209 kb) 15. Bilaga 6b Motion vapenindustrin.pdf (94 kb) 15. Bilaga 7a Remissvar Rese- och mötespolicy för Stockholms stad.pdf (291 kb) 15. Bilaga 7b Bilaga 1 S.t Erik Försäkrings och S.t Erik Livförsäkrings remissvar Rese- och mötespolicy.pdf (446 kb) 15. Bilaga 7c Bilaga 2 SGA Fastigheters remissvar rese- och mötespolicy.pdf (21 kb) 15. Bilaga 7d Bilaga 3 SBRs remissvar Rese- och mötespolicy.pdf (115 kb) 15. Bilaga 7e Bilaga 4 Micasa Fastigheters remissvar rese- och mötespolicy.pdf (33 kb) 15. Bilaga 7f Bilaga 5 SISABs remissvar rese- och mötespolicy.pdf (100 kb) 15. Bilaga 7g Bilaga 6 Stockholm Parkerings remissvar rese och mötespolicy.pdf (1 326 kb) 15. Bilaga 7h Bilaga 7 Svenska Bostäders remissvar Rese- och mötespolicy.pdf (32 kb) 15. Bilaga 7i Bilaga 8 Stokabs remissvar Rese- och mötespolicy.pdf (98 kb) 15. Bilaga 7j Bilaga 9 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar Rese och mötespolicy.pdf (26 kb) 15. Bilaga 7k Bilaga 10 Kulturhuset Stadsteaterns remissvar Rese- och mötespolicy.pdf (37 kb) 15. Bilaga 7l Bilaga 11 Stockholmshems remissvar Rese- och mötespolicy.pdf (127 kb) 15. Bilaga 7m Remiss Rese- och mötespolicy.pdf (120 kb) 15. Bilaga 8a Remissvar Motion om kulturhus i varje stadsdelsområde.pdf (228 kb) 15. Bilaga 8b Bilaga 1 Kulturhuset Stadsteaterns remissvar Motion kulturhus i varje stadsdelsområde.pdf (249 kb) 15. Bilaga 8c Motion Kulturhus i varje stadsdelsområde.pdf (669 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§3 Utseende av styrelsens sekreterare

§11 Svar på skrivelse om Stoppa värderingarna och gör en ny upphandling av tjänsten

§14 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§15 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
15. Bilaga 1a Remissvar Motion om att skönhetsrådet ges beslutsrätt.pdf (225 kb) 15. Bilaga 1b Bilaga 1 Svenska Bostäders remissvar motion ge skönhetsrådet beslutsrätt.pdf (24 kb) 15. Bilaga 1c Motion om att skönhetsrådet ges beslutsrätt.pdf (77 kb) 15. Bilaga 2a Remissvar Motion om att satsa på ett litteraturhus.pdf (202 kb) 15. Bilaga 2b Motion litteraturhus.pdf (102 kb) 15. Bilaga 3a Remissvar Motion om eleffektbristen i Stockholm.pdf (243 kb) 15. Bilaga 3b Bilaga 1 Stockholms Hamnars remissvar Motion om eleffektbristen.pdf (61 kb) 15. Bilaga 3c Bilaga 2 Stockholm Parkerings remissvar Motion om eleffektbristen.pdf (1 222 kb) 15. Bilaga 3d Motion Eleffektbristen.pdf (1 033 kb) 15. Bilaga 4a Remissvar uppdatering av programmet för upphandling och inköp.pdf (284 kb) 15. Bilaga 4b Bilaga 1 SGA Fastigheters remissvar uppdatering upphandling och inköp.pdf (22 kb) 15. Bilaga 4c Bilaga 2 Stokabs remissvar uppdatering program för upphandling och inköp.pdf (79 kb) 15. Bilaga 4d Bilaga 3 SBRs remissvar uppdatering program för upphandling och inköp.pdf (160 kb) 15. Bilaga 4e Bilaga 4 Svenska Bostäders remissvar uppdatering program för upphandling och inköp.pdf (23 kb) 15. Bilaga 4f Bilaga 5 Stockholmshems Remissvar uppdatering av programmet för upphandling och inköp.pdf (330 kb) 15. Bilaga 4g Bilaga 6 Micasa Fastigheters remissvar uppdatering program för upphandling o inköp.pdf (35 kb) 15. Bilaga 4h Bilaga 7 SISABs remissvar uppdatering program för upphandling och inköp.pdf (46 kb) 15. Bilaga 4i Bilaga 8 Bostadsförmedlingens remissvar uppdatering program för upphandling och inköp.pdf (101 kb) 15. Bilaga 4j Bilaga 9 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar uppdatering program för upphandling och inköp.pdf (80 kb) 15. Bilaga 4k Bilaga 10 Stadsteaterns remissvar uppdatering program för upphandlingoch inköp.pdf (393 kb) 15. Bilaga 4l Bilaga 11 Familjebostäders remissvar uppdatering program för upphandling och inköp.pdf (144 kb) 15. Bilaga 4m Stockholms stads program för inköp bilaga 1.pdf (500 kb) 15. Bilaga 4n Klausul om meddelarfrihet och meddelarskydd KS 2019-799 Bilaga 2.pdf (129 kb) 15. Bilaga 4o Tjänsteutlåtande inköpsprogram.pdf (178 kb) 15. Bilaga 5a Remissvar Stockholms stads Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (268 kb) 15. Bilaga 5b Bilaga 1 Stokabs remissvar Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (155 kb) 15. Bilaga 5c Bilaga 2 Svenska Bostäders remissvar säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (29 kb) 15. Bilaga 5d Bilaga 3 Micasa Fastigheters remissvar Säkerhetsprogram 2020 2023.pdf (54 kb) 15. Bilaga 5e Bilaga 4 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (28 kb) 15. Bilaga 5f Bilaga 6 Kulturhuset Stadsteaterns remissvar Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (197 kb) 15. Bilaga 5g Bilaga 7 SGA Fastigheters remissvar Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (30 kb) 15. Bilaga 5h Bilaga 8 Stockholm Parkerings remissvar Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (1 213 kb) 15. Bilaga 5i Bilaga 9 Bostadsförmedlingens remissvar Säkerhetsprogram 2020 2023.pdf (149 kb) 15. Bilaga 5j Bilaga 10 Stockholmshems remissvar Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (26 kb) 15. Bilaga 5k Remiss Säkerhetsprogram 2020-2023.pdf (3 470 kb) 15. Bilaga 5l Tjänsteutlåtande säkerhetsprogram.pdf (150 kb) 15. Bilaga 6a Remissvar Motion om etiska riktlinjer mot vapenindustrin.pdf (209 kb) 15. Bilaga 6b Motion vapenindustrin.pdf (94 kb) 15. Bilaga 7a Remissvar Rese- och mötespolicy för Stockholms stad.pdf (291 kb) 15. Bilaga 7b Bilaga 1 S.t Erik Försäkrings och S.t Erik Livförsäkrings remissvar Rese- och mötespolicy.pdf (446 kb) 15. Bilaga 7c Bilaga 2 SGA Fastigheters remissvar rese- och mötespolicy.pdf (21 kb) 15. Bilaga 7d Bilaga 3 SBRs remissvar Rese- och mötespolicy.pdf (115 kb) 15. Bilaga 7e Bilaga 4 Micasa Fastigheters remissvar rese- och mötespolicy.pdf (33 kb) 15. Bilaga 7f Bilaga 5 SISABs remissvar rese- och mötespolicy.pdf (100 kb) 15. Bilaga 7g Bilaga 6 Stockholm Parkerings remissvar rese och mötespolicy.pdf (1 326 kb) 15. Bilaga 7h Bilaga 7 Svenska Bostäders remissvar Rese- och mötespolicy.pdf (32 kb) 15. Bilaga 7i Bilaga 8 Stokabs remissvar Rese- och mötespolicy.pdf (98 kb) 15. Bilaga 7j Bilaga 9 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar Rese och mötespolicy.pdf (26 kb) 15. Bilaga 7k Bilaga 10 Kulturhuset Stadsteaterns remissvar Rese- och mötespolicy.pdf (37 kb) 15. Bilaga 7l Bilaga 11 Stockholmshems remissvar Rese- och mötespolicy.pdf (127 kb) 15. Bilaga 7m Remiss Rese- och mötespolicy.pdf (120 kb) 15. Bilaga 8a Remissvar Motion om kulturhus i varje stadsdelsområde.pdf (228 kb) 15. Bilaga 8b Bilaga 1 Kulturhuset Stadsteaterns remissvar Motion kulturhus i varje stadsdelsområde.pdf (249 kb) 15. Bilaga 8c Motion Kulturhus i varje stadsdelsområde.pdf (669 kb)