Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2022-11-17

Sammanträde 2022-11-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10 2022

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Gribbyparken, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut

8 Medfinansieringsavtal för kollektivtrafikkörfält och breddning av gång- och cykelstråk i norrgående riktning, väg 226, Huddingevägen. Genomförandebeslut och godkännande

9 Cykelparkering 2019-2020. Slutredovisning

10 Cykelbana längs med Engelbrektsgatan. Slutredovisning

11 Norra Rinkebygången och Norra Stadsparken i Rinkeby, del av Grönare Stockholm. Slutredovisning

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

12 Förbud mot vänstersväng från Strandvägen vid Nybroplan. Svar på uppdrag från trafiknämnden

13 Förbud mot vänstersväng vid Nybroplan. Svar på skrivelse från Andréa Hedin (M) på Östermalms stadsdelsnämnd

14 Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2022

§7 Gribbyparken, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut

§8 Medfinansieringsavtal för kollektivtrafikkörfält och breddning av gång- och cykelstråk i norrgående riktning, väg 226, Huddingevägen. Genomförandebeslut och godkännande

§9 Cykelparkering 2019-2020. Slutredovisning

§10 Cykelbana längs med Engelbrektsgatan. Slutredovisning

§11 Norra Rinkebygången och Norra Stadsparken i Rinkeby, del av Grönare Stockholm. Slutredovisning

§12 Förbud mot vänstersväng från Strandvägen vid Nybroplan. Svar på uppdrag från trafiknämnden

§13 Förbud mot vänstersväng vid Nybroplan. Svar på skrivelse från Andréa Hedin (M) på Östermalms stadsdelsnämnd

§14 Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning. Svar på remiss från kommunstyrelsen