Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2016-03-10

Sammanträde 2016-03-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 02/2016 (Adm)

7 Parkeringsplan för Sollentuna kommun. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

8 Vägplan E18, Cykelåtgärder Frescati-Mörby centrum, Stockholm, Solna och Danderyds kommun, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

9 Ombyggnad av väg E4, cykelåtgärder, delen Norrtull-Kista, i Stockholm, Solna, Sollentuna och Sundbybergs kommuner, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

10 Samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan vattenverksamhet för tunnelbaneutbyggnaden mellan Odenplan och Arenastaden. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

11 Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut (Ti)

12 Cykelåtgärder på Kungsholms strand, delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Genomförandebeslut (Tp)

13 Trygghetsskapande belysning 2016-2020. Genomförandebeslut (Anl)

14 Åtgärder på kajer och anläggningar inom projektet Slussen. Genomförandeavtal med Stockholms Hamn AB (Anl)

15 Förstärkning av befintligt vägnät i anslutning till ombyggnation av Slussen. Genomförandebeslut (Stm)

16 Renovering av Tantobergets sandsilo. Genomförandebeslut (Stm)

17 Förnyelse av gågatudelen på Nybrogatan. Slutredovisning (Anl)

18 Tillgänglighetsarbeten 2015. Slutredovisning (Anl)

19 Trygghetsskapande belysning på parkvägar. Slutredovisning (Anl)

20 Förslag till instruktion för Stockholms stads äldreombudsman. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

21 Områdesprogram för Södra Solvallastaden. S-2012-17035. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden (Tp)

22 Dome of Visions på Brunkebergstorg. Motion (2015:67) av Anna König Jerlmyr och Henrik Sjölander båda (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm + Explk)

23 Om en frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad. Motion (2015:72) från Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L tidigare FP). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

24 Möjlighet till bad i Hammarby Sjö. Motion (2015:71) av Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén båda (FP). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

25 Utveckling av Järnvägsparken till temapark. Motion (2015:68) från Anna König Jerlmyr (M) (Stm + Explk + Sbk)

26 Om tillgänglighet vid Ropstens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C) (Tp)

27 Bärgningsbilar i kollektivtrafikkörfält. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck (M), Patrik Silverudd (FP) samt Mikael Valier (KD) (Ti)

28 Förvaltning och löpande underhåll av verksamhetssystem för parkeringsautomater och belysningsnät. Upphandling (Ti)

29 Framkomlighetsåtgärder gällande stombuss 2 och 3. Genomförandebeslut (Tp)

30 Enskedespelen i Margaretaparken. Tillämpning av taxa

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2016-00028

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2016-00073

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 02/2016, Dnr T2016-00195

§7 Parkeringsplan för Sollentuna kommun. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2014-01549

§8 Vägplan E18, Cykelåtgärder Frescati-Mörby centrum, Stockholm, Solna och Danderyds kommun, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-02154

§9 Ombyggnad av väg E4, cykelåtgärder, delen Norrtull-Kista, i Stockholm, Solna, Sollentuna och Sundbybergs kommuner, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-03057

§10 Samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan vattenverksamhet för tunnelbaneutbyggnaden mellan Odenplan och Arenastaden. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-03171

§11 Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut, Dnr T2012-310–02254

§12 Cykelåtgärder på Kungsholms strand, delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Genomförandebeslut, Dnr T2016-00284

§13 Trygghetsskapande belysning 2016-2020. Genomförandebeslut, Dnr T2016-00240

§14 Åtgärder på kajer och anläggningar inom projektet Slussen. Genomförandeavtal med Stockholms Hamn AB, Dnr T2016-00288

§15 Förstärkning av befintligt vägnät i anslutning till ombyggnation av Slussen. Genomförandebeslut, Dnr T2015-03336

§16 Renovering av Tantobergets sandsilo. Genomförandebeslut, Dnr T2015-03337

§17 Förnyelse av gågatudelen på Nybrogatan. Slutredovisning, Dnr T2012-410-03088

§18 Tillgänglighetsarbeten 2015. Slutredovisning, Dnr T2014-02897

§19 Trygghetsskapande belysning på parkvägar. Slutredovisning, Dnr T2009-610-00820

§20 Förslag till instruktion för Stockholms stads äldreombudsman. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-03302

§21 Områdesprogram för Södra Solvallastaden. S-2012-17035. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr T2015-03208

§22 Dome of Visions på Brunkebergstorg. Motion (2015:67) av Anna König Jerlmyr och Henrik Sjölander båda (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-03016

§23 Om en frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad. Motion (2015:72) från Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L tidigare FP). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-03070

§24 Möjlighet till bad i Hammarby Sjö. Motion (2015:71) av Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén båda (FP). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-03069

§25 Utveckling av Järnvägsparken till temapark. Motion (2015:68) från Anna König Jerlmyr (M), Dnr T2015-03017

§26 Om tillgänglighet vid Ropstens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Karin Ernlund (C), Dnr T2015-03238

§27 Bärgningsbilar i kollektivtrafikkörfält. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck (M), Patrik Silverudd (FP) samt Mikael Valier (KD), Dnr T2015-02471

§28 Upphandling av förvaltning och löpande underhåll av verksamhetssystem för parkeringsautomater och belysningsnät. Upphandling, Dnr T2016-00152

§29 Framkomlighetsåtgärder gällande stombusslinje 2 och 3. Genomförandebeslut

§30 Enskedespelen i Margaretaparken. Tillämpning av taxa