Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2022-08-25

Sammanträde 2022-08-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07 2022

7 Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Sundbyberg till Spånga - samrådsförslag. Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

INVESTERINGSÄRENDEN

8 Omgestaltning av Tegelbacken. Inriktningsbeslut

9 Cykellösningar på Gamla Tyresövägen mellan Flatenvägen/Sandåkravägen och Flygledargatan. Genomförandebeslut

10 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3, etapp 2, Farsta, Skarpnäck och Rinkeby-Kista. Genomförandebeslut

11 Dynamiska farthinder på Sörgårdsvägen och Vårholmsbackarna. Slutredovisning

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

12 Reviderad ordningslag. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

13 Skyltar för upplysning. Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Utveckling av Birkaplan. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl. (S)

15 Trafikproblemen på delar av Lingvägen i Farsta. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl. (S)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 07 2022

§7 Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Sundbyberg till Spånga – samrådsförslag. Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§8 Omgestaltning av Tegelbacken. Inriktningsbeslut

§9 Cykellösningar på Gamla Tyresövägen mellan Flatenvägen/Sandåkravägen och Flygledargatan. Genomförandebeslut

§10 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3, etapp 2, Farsta, Skarpnäck och Rinkeby-Kista. Genomförandebeslut

§11 Dynamiska farthinder på Sörgårdsvägen och Vårholmsbackarna. Slutredovisning

§12 Reviderad ordningslag. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§13 Skyltar för upplysning. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Utveckling av Birkaplan. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl. (S)

§15 Trafikproblemen på delar av Lingvägen i Farsta. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl. (S)