Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-06-07

Sammanträde 2017-06-07

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

16 Verksamhetsplanering samt budget 2017 för Överenskommelsen

19 Verksamhet i elverket, Kattholmen

25 Yttrande över Vaxholms stads riktlinjer för bostadsförsörjning

27 Yttrande över remiss om överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende

30 Svar på motion (S) inför en träbyggnadsstrategi och gör Ekobacken till nav för modern träteknik

31 Svar på motion (S) låt brukarna själva bestämma över ledsagningen

34 Initiativ (S) Redovisning av kommunens behov av fastighetsunderhåll

KS Initiativet avslås med hänvisning till förvaltningens bedömning

35 Initiativ (S) Undersök om Värmdö kan stå som värd för Sjöhistoriskas fritidsbåtsmuseum