Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2023-10-19

Sammanträde 2023-10-19

Datum
Klockan
16:45
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ekonomisk uppföljning per september, 2023

7 Fler badplatser i staden. Motion av Dennis Wedin (M). Svar på remiss

8 Motion om att behålla Bromma flygplats och undvik att avsluta kommunala markavtalet i förtid. Motion av Gabriel Kroon m.fl. (SD)

9 Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027. Svar på remiss

10 Stockholms stads strategi för parklekar. Svar på remiss

11 Försäljning av allmänningar. Svar på skrivelse från Anders Edin (SD)

12 Upplåtelser av arrendeområden inom kajområden i innerstaden till S:t Erik Markutveckling AB

13 Motion om ekodukt över stambanan i Älvsjö. Motion av Ashna Ibrahim (C). Svar på remiss

14 Markanvisning för parkerings- och lagerhotellsändamål inom fastigheten Hjulmakaren 2 i Mälarhöjden till Green S Hjulmakaren 2 AB

15 Markanvisning för bostadsändamål till AB Stockholmshem inom delar av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra

16 Överenskommelse med fastighetsnämnden om planläggning för idrottsändamål inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra

17 Utökning av markanvisning för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till NRE Sweden AB

18 Inriktningsbeslut för del av fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen, projekt Kistvägen

19 Markanvisning för parkeringsändamål inom fastigheten Sköndal 1:26 i Sköndal till Stockholm Stads Parkerings AB

20 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheterna Midsommarkransen 1:8, Midsommarkransen 1:1 och Liljeholmen 1:1 i Midsommarkransen till K2A Stud Förvärv II AB. Inriktningsbeslut

22 Markanvisning för kontor inom fastigheten Akalla 4:1 i Kista till Stockholm Wood Tower AB. Inriktningsbeslut

23 Träbyggnadsstrategi. Motion av Jonas Naddebo och Svante Linusson (båda C). Svar på remiss

24 Information från exploateringskontoret

§1 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Ekonomisk uppföljning per september, 2023

§7 Fler badplatser i staden. Motion av Dennis Wedin (M). Svar på remiss

§8 Motion om att behålla Bromma flygplats och undvik att avsluta kommunala markavtalet i förtid. Motion av Gabriel Kroon m.fl. (SD)

§11 Försäljning av allmänningar. Svar på skrivelse från Anders Edin (SD)

§12 Upplåtelser av arrendeområden inom kajområden i innerstaden till S:t Erik Markutveckling AB

§13 Motion om ekodukt över stambanan i Älvsjö. Motion av Ashna Ibrahim (C). Svar på remiss

§14 Markanvisning för parkerings- och lagerhotellsändamål inom fastigheten Hjulmakaren 2 i Mälarhöjden till Green S Hjulmakaren 2 AB

§15 Markanvisning för bostadsändamål till AB Stockholmshem inom delar av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra

§16 Överenskommelse med fastighetsnämnden om planläggning för idrottsändamål inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra

§17 Utökning av markanvisning för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till NRE Sweden AB

§18 Inriktningsbeslut för del av fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen, projekt Kistvägen

§19 Markanvisning för parkeringsändamål inom fastigheten Sköndal 1:26 i Sköndal till Stockholm Stads Parkerings AB

§20 Markanvisning för bostadsändamål inom fastigheterna Midsommarkransen 1:8, Midsommarkransen 1:1 och Liljeholmen 1:1 i Midsommarkransen till K2A Stud Förvärv II AB. Inriktningsbeslut

§22 Markanvisning för kontor inom fastigheten Akalla 4:1 i Kista till Stockholm Wood Tower AB. Inriktningsbeslut

§23 Träbyggnadsstrategi. Motion av Jonas Naddebo och Svante Linusson (båda C). Svar på remiss

§24 Information från exploateringskontoret