Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd >

Farsta stadsdelsnämnd

Nästa sammanträde, torsdag 01 februari 2018 kl 18:00

Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

I. Tema: Möjligheter och utmaningar i Sköndal
Stadsbyggnadskontoret informerar om områdesplaneringen för Sköndal och det fortsatta arbetet med Program Stora Sköndal efter samrådet.


II. Invånarnas frågor och medborgarförslag till nämnden
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45


Handlingar och protokoll finns i pappersform på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.
Visa föredragningslista

Senaste sammanträden

* Protokoll ej publicerat

Möteskalender

 • Januari

  2 

 • Februari

  1 

 • Mars

  8 

 • April

  12 

 • Maj

  17 

 • Juni

  14 

 • Juli

   

 • Augusti

  23 

 • September

  20 

 • Oktober

  18 

 • November

  15 

 • December

  13