Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-04-12

Sammanträde 2016-04-12

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Miljö- och hälsoskyddsnämndens underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019 (Verksamhetsstöd)

8 Matos från restaurang, Grev Turegatan 22 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål M 6700-15 (Hälsoskydd)

9 Riktad tillsyn av fastighetsägares egenkontroll 2015 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Hälsoskydd)

10 Riktad tillsyn oljecistern 2015 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Hälsoskydd)

11 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål M 1210-16; Utvecklande av nämndens yrkanden och grunder för överklagande av länsstyrelsens beslut i fråga om hög inomhustemperatur (Hälsoskydd)

12 Riktad kontroll: Tillsatskontroll hos producent och butik 2015 (Livsmedelskontrollen)

13 Riktad kontroll: Kontroll av Food Trucks 2015 En rapport från miljöförvaltningen (Livsmedelskontrollen)

14 Rapport: Gemensam provtagning inom livsmedelkontrollen i Stockholms län 2015 (Livsmedelskontrollen)

15 Yttrande över ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2015:21) om offentlig kontroll av livsmedel Remiss från Livsmedelsverket, dnr 2016/00753 (Livsmedelskontrollen)

16 Omsättning och verksamhet Miljöbilar 2010-2015 (Plan och miljö)

17 Slutrapport EU-projektet Clean Fleets (tidigare kallat ProMotion) (Plan och miljö)

18 Erfarenheter från etablering av publik laddinfrastruktur i Stockholm 2014-2015. Slutrapport (Plan och miljö + Tk)

19 Motion (2016:6) av Kristina Lutz (M) om sambandet Bagarmossen - Skarpnäck Remiss från kommunstyrelsen dnr 106-124/2016 (Plan och miljö)

20 Motion (2015:66) av Joakim Larsson (M) och Cecilia Brinck (M) om parkeringslösning för Nobel Center Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1474/2015 (Plan och miljö)

21 Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen för utredning av depålokalisering för utbyggnad av tunnelbanan (Plan och miljö)

22 Tillsynsrapport 2015 Vägtrafik (Plan och miljö)

23 Tillsynsrapport 2015 för fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

24 Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2015 (Plan och miljö)

25 Tillsynsrapport Livsmedelsindustrin 2015 (Plan och miljö)

26 Årlig tillsynsrapport för motorbanor 2015 (Plan och miljö)

27 Samråd om program för centrala Bromma Remiss från stadsbyggnadsnämnden, SDp 2010-20840 (Plan och miljö)

28 Luften i Stockholm - Årsrapport 2015 (SLB-analys)

29 Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, Bromma flygplats (Plan och miljö)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Miljö- och hälsoskyddsnämndens underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019, Dnr 2016-3374

§8 Matos från restaurang, Grev Turegatan 22 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål M 6700-15, Dnr 2011-15169

§9 Riktad tillsyn av fastighetsägares egenkontroll 2015 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2016-4688

§10 Riktad tillsyn oljecistern 2015 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2016-4732

§11 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål M 1210-16; Utvecklande av nämndens yrkanden och grunder för överklagande av länsstyrelsens beslut i fråga om hög inomhustemperatur Dnr 2013-16745

§12 Riktad kontroll: Tillsatskontroll hos producent och butik 2015 Dnr 2015-3103

§13 Riktad kontroll: Kontroll av Food Trucks 2015 En rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2016-4839

§14 Rapport: Gemensam provtagning inom livsmedelkontrollen i Stockholms län 2015, Dnr 2015-3885

§15 Yttrande över ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2015:21) om offentlig kontroll av livsmedel Remiss från Livsmedelsverket, Dnr 2016-4598

§16 Omsättning och verksamhet Miljöbilar 2010-2015, Dnr 2016-4137

§17 Slutrapport EU-projektet Clean Fleets (tidigare kallat ProMotion) Dnr 2011-007060

§18 Erfarenheter från etablering av publik laddinfrastruktur i Stockholm 2014-2015, Dnr 2013-8217

§19 Motion (2016:6) av Kristina Lutz (M) om sambandet Bagarmossen - Skarpnäck Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-3691

§20 Motion (2015:66) av Joakim Larsson (M) och Cecilia Brinck (M) om parkeringslösning för Nobel Center Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-3958

§21 Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen för utredning av depålokalisering för utbyggnad av tunnelbanan, Dnr 2016-1432

§22 Tillsynsrapport 2015 Vägtrafik, Dnr 2016-4155

§23 Tillsynsrapport 2015 för fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2016-004264

§24 Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2015, Dnr 2016-2753

§25 Tillsynsrapport Livsmedelsindustrin 2015, Dnr 2016-3543

§26 Årlig tillsynsrapport för motorbanor 2015, Dnr 2016-5030

§27 Samråd om program för centrala Bromma Remiss från stadsbyggnadsnämnden, SDp 2010-20840 Dnr 2016-003152

§28 Luften i Stockholm - Årsrapport 2015, Dnr 2016-4182

§29 Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, Bromma flygplats Dnr 2016-2200

§30 Uppdrag om att minska kemikaliebelastningen på barn, ungdomar och kvinnor i fertil ålder. Skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP), Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Rikard Warlenius (MP) Dnr 2016-6314

§31 Förvaltningschefens information