Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2015-05-19

Sammanträde 2015-05-19

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionsal, plan 3

3 Utseende av protokolljusterare

5 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region

6 Utseende av styrelsens sekreterare

7 Yttrande över Svenska Amerikanska fotbollsförbundets redogörelse av VM i Amerikansk Fotboll 2015

8 Samarbete med DreamHack AB tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnen

9 Yttrande över Lagardère Unlimited Scandinavias (If Stockholm Opens) ansökan om stöd till evenemang

10 Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands (Fashion Week) ansökan om stöd till evenemang

11 Yttrande över World Triathlon Stockholm ABs ansökan om stöd till evenemang (VM deltävling i Triathlon)

12 Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets (Swedish Open Championship) ansökan om stöd till evenemang

13 Yttrande över Åre 2019 ABs ansökan om stöd till evenemang avseende Audi FIS Alpine World Cup City Event Stockholm 2016 (Parallellslalom i Hammarbybacken)

14 Yttrande över Kungliga Svenska Segel Sällskapets ansökan om stöd till evenemang

15 Yttrande över Lugerinc. ABs ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Music & Arts)

16 Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang

17 Strategisk inriktning för företagsområden

18 Fyllnadsnominering till Stockholm Business Regions Funktionshinderråd

Anmälningsärenden

19 Utbetalning till filmfond

22 Start-Up Stockholm - rapport slututvärdering av projekt

23 Presidiebeslut om kommande sammanträdestider för styrelsen 2015

25 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

26 Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions Funktionshinderråd

27 Rapport från Stockholm Visitors Board

28 Rapport från Stockholm Business Region Development

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§5 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region

§6 Utseende av styrelsens sekreterare

§7 Yttrande över Svenska Amerikanska Fotbollsförbundets redogörelse av VM i Amerikansk fotboll 2015

§8 Samarbete med DreamHack AB tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden

§9 Yttrande över Lagardère Unlimited Scandinavias (If Stockholm Open) ansökan om stöd till evenemang

§10 Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands (Fashion Week) ansökan om stöd till evenemang

§11 Yttrande över World Triathlon Stockholm ABs ansökan om stöd till evenemang

§12 Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets (Swedish Open Championship) ansökan om stöd till evenemang

§13 Yttrande över Åre 2019 ABs ansökan om stöd till evenemang avseende Audi FIS Alpine World Cup City Event Stockholm (Parallellslalom i Hammarbybacken)

§14 Yttrande över Kungliga Svenska Segel Sällskapets ansökan om stöd till evenemang

§15 Yttrande över Lugerinc. ABs ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Music & Arts)

§18 Fyllnadsnominering till Stockholm Business Regions funktionshinderråd

§19 Utbetalning till filmfond

§23 Presidiebeslut om kommande sammanträdestider för styrelsen mellan maj - december 2015­

§25 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§26 Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

§27 Rapport från Stockholm Visitors Board

§28 Rapport från Stockholm Business Region Development