Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2015-08-26

Sammanträde 2015-08-26

Datum
Klockan
10:00
Plats
Värmdösalen

5 Förvaltningen informerar

10 Start-PM för detaljplanläggning av fastigheten Ösby 1:65, utökat handelsområde Mölnvik

14 Start-PM för änsdring av detaljplan 193 omfattande fastigheten Stavsnäs 1:20

§57 Förvaltningen informerar

§58 Ändringar av detaljplanegräns för Gustavsbergs centrum

§59 Antagande av planprogram Verksamhetsområde Kil, Kil 1:1 och Västra Ekedal 1:23 m.fl.

§60 Start-PM för verksamhetsområde Östra Kil

§61 Rapport avseende anordnande av gångväg till Kalsongberget

§62 Ansökan om planbesked, detaljplan för Gustavsberg 1:7, del av Charlottendal

§63 Start-PM för detaljplaneläggning av fastigheten Ösby 1:65, utökat handelsområde Mölnvik

§64 Start-PM för Strömma, delområde S4D

§65 Avsluta planarbete för PFO-område Kolvik K3

§66 Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan Dp 185, Hemmesta 11:18 m.

§67 Start-PM för ändring av detaljplan 193 omfattande fastigheten Stavsnäs 1:20

§68 Planbesked för Torsby 1:262, planläggning av tillfartsväg

§69 Planbesked för Eknö S:10, nya bryggor på Sandhamn

§70 Medgivandeprövning av 3 kap.

§71 Start-PM för Hemmesta centrum