Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-11-28

Sammanträde 2013-11-28

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Anslagstavla i Gröndals centrum

Svar på medborgarförslag
Dnr 433-2013-1.2.4

3 Ny förskola på Förmansvägen i kv. Golvläggaren, Årstadal

4 Förlängning av avtal om drift av Fruängsgårdens servicehus restaurang samt leverans av heldagskost

Dnr 586-2011-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Vidaredelegation av beslutanderätt om gemensam upphandling av hantverkstjänster

Dnr 492-2013-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen vid profilboendet Triangeln

7 Förordnande enligt LVU

8 Uppdatering av delegationsordningen

9 Riskspel - ansvarsfull hållning och restriktivitet för spelautomater

10 Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 486-2013-7

Remissärenden

11 Förslag till reviderade riktlinjer för insatser till personer med funktionsnedsättning

12 Naturvårdsverkets och Boverkets utvärdering av de nya strandskyddsreglerna

13 Plansamråd för Hägersten 1:1 vid Stjernströms väg

14 Serveringstillstånd för restaurang Bakom Hörnet

Yttrande till socialnämnden
Dnr 494-2013-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

15 Plansamråd Tryckeriet 14 och del av Tryckeriet 13, Liljeholmen

16 Närmiljövandringar hösten 2014

20 Brukarundersökning vid öppenvården Futura

21 Brukarundersökning vid teamet mot våld i nära relationer

23 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

24 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll från 14 november mejlas till nämnden och dukas
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

26 Förteckning över inkomna skrivelser

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av tjänstemannabeslut

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

28 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsprognos för oktober 2013 och Balanslista över skrivelser
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

29 Nedläggning av faderskapsutredning

30 Nedläggning av faderskapsutredning

31 Nedläggning av faderskapsutredning

32 Nedläggning av faderskapsutredning

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 5 november och 7 november 2013

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Förlängning av avtal om drift av Fruängsgårdens servicehus restaurang samt leverans av heldygnskost

§5 Vidaredelegation av beslutanderätt om gemensam upphandling av hantverkstjänster

§6 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen vid profilboendet Triangeln

§9 Riskspel - ansvarsfull hållning och restriktivitet för spelautomater

§10 Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

§14 Serveringstillstånd för restaurang Bakom Hörnet

§26 Förteckning över inkomna skrivelser

§27 Anmälan av tjänstemannabeslut

§28 Nämndens och förvaltningens frågor

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll