Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2020-06-15

Sammanträde 2020-06-15

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

4 Inriktningsbeslut gällande Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s nyproduktion av vård- och omsorgsboende och seniorbostäder på fastigheten Ånn 7 i Årsta (Bilaga 2 sekretess)

5 Genomförandebeslut gällande Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s anpassning och underhåll av fastigheten Köpenhamn 1 i Kista (Bilaga 1 sekretess)

6 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Sjöstadshöjden, Hammarbyhöjden (Bilaga 2 sekretess)

7 Reviderat genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten och Avfall AB:s utveckling av Högdalens sorteringsanläggning (Bilaga 2 dukas på KcS)

9 Yttrande gällande projektrapport nr 2 2020 från Stadsrevisionen, Bolagens investeringar

10 Yttrande gällande rapport från Stadsrevisionen, Årsrapport 2019 Stockholms Stadshus AB

11 Svar på skrivelse om Gemensamma riktlinjer behövs i staden för barn som avhyses

12 Svar på skrivelse om behovet av riktlinjer för ombildningar till bostadsrätter med anledning av Covid-19

15 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

16 Övriga anmälningsärenden

Dnr 2020/30
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
16. Bilaga 1a Stockholms Stadshus ABs remissvar Motion om ökad tillgänglighet i staden.pdf (231 kb) 16. Bilaga 1b Bilaga 1 SGA Fastigheters remissvar Motion om ökad tillgänglighet.pdf (91 kb) 16. Bilaga 1c Bilaga 2 Svenska Bostäders remissvar motion om ökad tillgänglighet.pdf (435 kb) 16. Bilaga 1d Bilaga 3 Stockholms Stadsteaters Remissvar motion om ökad tillgänglighet.pdf (848 kb) 16. Bilaga 1e Bilaga 4 SISABs remissvar motion om ökad tillgänglighet.pdf (271 kb) 16. Bilaga 1f Motion angående ökad tillgänglighet i staden.pdf (112 kb) 16. Bilaga 2a Stockholms Stadshus AB remissvar motion öka stadens energieffektiviseringar.pdf (230 kb) 16. Bilaga 2b Bilaga 1 Familjebostäders remissvar motion öka stadens energieffektiviseringar.pdf (126 kb) 16. Bilaga 2c Bilaga 2 Svenska Bostäders remissvar motion öka stadens energieffektiviseringar.pdf (106 kb) 16. Bilaga 2d Motion om Öka stadens energieffektiviseringar.pdf (583 kb) 16. Bilaga 3a Stockholms Stadshus ABs remissvar ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter.pdf (238 kb) 16. Bilaga 3b Stockholm Vatten och Avfalls remissvar Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 20177.pdf (511 kb) 16. Bilaga 3c Ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 20177) - nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet.pdf (261 kb) 16. Bilaga 4a Stockholms Stadshus ABs remissvar Vägen till en klimatpositiv framtid SOU 20204.pdf (248 kb) 16. Bilaga 4b Bilaga 1 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar klimatpositiv framtid.pdf (257 kb) 16. Bilaga 4c Vägen till en klimatpositiv framtid - Betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU 20204).pdf (9 436 kb) 16. Bilaga 5a Stockholms Stadshus ABs remissvar motion om en mer likvärdig friskvård.pdf (247 kb) 16. Bilaga 5b Bilaga 1 SGA Fastigheters remissvar likvärdig friskvård.pdf (610 kb) 16. Bilaga 5c Bilaga 2 SBRs remissvar Motion om en mer likvärdig friskvård.pdf (772 kb) 16. Bilaga 5d Bilaga 3 Familjebostäders remissvar motion om friskvård.pdf (97 kb) 16. Bilaga 5e Bilaga 4 Micasa Fastigheters remissvar likvärdig friskvård.pdf (567 kb) 16. Bilaga 5f Bilaga 5 Svenska Bostäders remissvar likvärdig friskvård.pdf (119 kb) 16. Bilaga 5g Bilaga 6 S.t Erik Markutvecklings remissvar likvärdig friskvård.pdf (226 kb) 16. Bilaga 5h Bilaga 7 Stokabs remissvar mer likvärdig friskvård.pdf (89 kb) 16. Bilaga 5i Bilaga 8 Stockholms Hamnars remissvar likvärdig friskvård.pdf (645 kb) 16. Bilaga 5j Motion om en mer likvärdig friskvård.pdf (554 kb) 16. Bilaga 6a Stockholms Stadshus ABs remissvar inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik.pdf (242 kb) 16. Bilaga 6b Bilaga 1 Stockholms Hamnars remissvar inför trafikförändring i SL-trafiken och WÅAB 2020-2021.pdf (1 208 kb) 16. Bilaga 6c Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 20202021 (T21).pdf (4 543 kb) 16. Bilaga 7a Stockholms Stadshus ABs remissvar Motion om kommungemensamt fastighetsbolag.pdf (230 kb) 16. Bilaga 7b Motion om kommungemensamt idrottsfastighetsbolag.pdf (153 kb)

17 Övriga frågor

Muntlig föredragning av vice vd Stockholms Stadshus AB Krister Schultz kring effekterna av Corona på bolagskoncernen.

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§11 Svar på skrivelsen om att gemensamma riktlinjer behövs i staden för barn som avhyses.

§12 Svar på skrivelse om behovet av riktlinjer för ombildningar till bostadsrätter med anledning av Covid-19.

§15 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§16 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
16. Bilaga 1a Stockholms Stadshus ABs remissvar Motion om ökad tillgänglighet i staden.pdf (231 kb) 16. Bilaga 1b Bilaga 1 SGA Fastigheters remissvar Motion om ökad tillgänglighet.pdf (91 kb) 16. Bilaga 1c Bilaga 2 Svenska Bostäders remissvar motion om ökad tillgänglighet.pdf (435 kb) 16. Bilaga 1d Bilaga 3 Stockholms Stadsteaters Remissvar motion om ökad tillgänglighet.pdf (848 kb) 16. Bilaga 1e Bilaga 4 SISABs remissvar motion om ökad tillgänglighet.pdf (271 kb) 16. Bilaga 1f Motion angående ökad tillgänglighet i staden.pdf (112 kb) 16. Bilaga 2a Stockholms Stadshus AB remissvar motion öka stadens energieffektiviseringar.pdf (230 kb) 16. Bilaga 2b Bilaga 1 Familjebostäders remissvar motion öka stadens energieffektiviseringar.pdf (126 kb) 16. Bilaga 2c Bilaga 2 Svenska Bostäders remissvar motion öka stadens energieffektiviseringar.pdf (106 kb) 16. Bilaga 2d Motion om Öka stadens energieffektiviseringar.pdf (583 kb) 16. Bilaga 3a Stockholms Stadshus ABs remissvar ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter.pdf (238 kb) 16. Bilaga 3b Stockholm Vatten och Avfalls remissvar Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 20177.pdf (511 kb) 16. Bilaga 3c Ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 20177) - nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet.pdf (261 kb) 16. Bilaga 4a Stockholms Stadshus ABs remissvar Vägen till en klimatpositiv framtid SOU 20204.pdf (248 kb) 16. Bilaga 4b Bilaga 1 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar klimatpositiv framtid.pdf (257 kb) 16. Bilaga 4c Vägen till en klimatpositiv framtid - Betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU 20204).pdf (9 436 kb) 16. Bilaga 5a Stockholms Stadshus ABs remissvar motion om en mer likvärdig friskvård.pdf (247 kb) 16. Bilaga 5b Bilaga 1 SGA Fastigheters remissvar likvärdig friskvård.pdf (610 kb) 16. Bilaga 5c Bilaga 2 SBRs remissvar Motion om en mer likvärdig friskvård.pdf (772 kb) 16. Bilaga 5d Bilaga 3 Familjebostäders remissvar motion om friskvård.pdf (97 kb) 16. Bilaga 5e Bilaga 4 Micasa Fastigheters remissvar likvärdig friskvård.pdf (567 kb) 16. Bilaga 5f Bilaga 5 Svenska Bostäders remissvar likvärdig friskvård.pdf (119 kb) 16. Bilaga 5g Bilaga 6 S.t Erik Markutvecklings remissvar likvärdig friskvård.pdf (226 kb) 16. Bilaga 5h Bilaga 7 Stokabs remissvar mer likvärdig friskvård.pdf (89 kb) 16. Bilaga 5i Bilaga 8 Stockholms Hamnars remissvar likvärdig friskvård.pdf (645 kb) 16. Bilaga 5j Motion om en mer likvärdig friskvård.pdf (554 kb) 16. Bilaga 6a Stockholms Stadshus ABs remissvar inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik.pdf (242 kb) 16. Bilaga 6b Bilaga 1 Stockholms Hamnars remissvar inför trafikförändring i SL-trafiken och WÅAB 2020-2021.pdf (1 208 kb) 16. Bilaga 6c Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 20202021 (T21).pdf (4 543 kb) 16. Bilaga 7a Stockholms Stadshus ABs remissvar Motion om kommungemensamt fastighetsbolag.pdf (230 kb) 16. Bilaga 7b Motion om kommungemensamt idrottsfastighetsbolag.pdf (153 kb)