Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2023-03-23

Sammanträde 2023-03-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2023

Investeringsärenden

7 Vanadisplan-Hagastaden, gångåtgärder. Reviderat inriktningsbeslut

8 Ny cykelbana och platsbildning vid Hornstull. Genomförandebeslut.

9 Mindre framkomlighetsåtgärder för busstrafiken 2023-2024. Genomförandeavtal och genomförandebeslut

10 Hagstråket, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut

Övriga beslutsärenden

11 Hållbar dagvattenhantering nr 9 2022, revisionsrapport för yttrande. Svar på remiss från stadsrevisionen.

12 Förslag till strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor. Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Motion om att anlägga en piazza i kvarteret Yxans 4:s södra spets av Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Skrivelse angående hyrcyklar i Stockholms stad av Christofer Fjellner m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen.

15 Trafiksituationen på Cervins väg i Bromsten. Svar på skrivelse från Åsa Nilsson Söderström (L)

16 Förändrat väghållaransvar och väghållningsområde för del av Uppsalavägen

17 Etablering av tillfälliga installationer. Upphandling

18 Markarbeten klimat- och trygghetsprojekt. Upphandling

19 Årsavtal för vinterväghållning och gaturenhållning av Farsta och Skarpnäck. Upphandling

20 Ramavtal 2024 klottersanering. Upphandling

21 Fyllnadsval av ledamöter till trafiknämndens och Stockholms stads parkerings ABs gemensamma råd för funktionshinderfrågor för åren 2023-2026.

TILLÄGGSÄRENDEN

22 Nya inslag i stadsmiljön: laddstolpar, leveransboxar och elsparkcyklar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

23 Ny Bergbana i Skärholmen. Reviderat genomförandebeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning februari 2023

§7 Vanadisplan-Hagastaden, gångåtgärder. Reviderat inriktningsbeslut

§8 Ny cykelbana och platsbildning vid Hornstull. Genomförandebeslut

§9 Mindre framkomlighetsåtgärder för busstrafiken 2023-2024. Genomförandeavtal och genomförandebeslut

§10 Hagstråket, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut

§11 Hållbar dagvattenhantering nr 9 2022, revisionsrapport för yttrande. Svar på remiss från stadsrevisionen

§12 Förslag till strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion om att anlägga en piazza i kvarteret Yxans 4:s södra spets av Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Skrivelse angående hyrcyklar i Stockholms stad av Christofer Fjellner m.fl. (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Trafiksituationen på Cervins väg i Bromsten. Svar på skrivelse från Åsa Nilsson Söderström (L)

§16 Förändrat väghållaransvar och väghållningsområde för del av Uppsalavägen

§17 Etablering av tillfälliga installationer. Upphandling

§18 Markarbeten klimat- och trygghetsprojekt. Upphandling

§19 Årsavtal för vinterväghållning och gaturenhållning av Farsta och Skarpnäck. Upphandling

§20 Ramavtal 2024 klottersanering. Upphandling

§21 Fyllnadsval av ledamöter till trafiknämndens och Stockholms stads parkerings ABs gemensamma råd för funktionshinderfrågor för åren 2023-2026

§22 Nya inslag i stadsmiljön: laddstolpar, leveransboxar och elsparkcyklar. Svar på remiss från kommunstyrelsen