Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2023-06-08

Sammanträde 2023-06-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2023

7 Nedskrivning av fordringar

Investeringsärenden

8 Program för ersättningsinvesteringar avseende medelstora åtgärder i byggnadsverk 2023-2026. Inriktningsbeslut

9 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3 Östermalm etapp 2 och delområde 4 Bromma, Vantör och Älvsjö. Genomförandebeslut

10 Trafikantförbättrande åtgärder i trafikplats Vinsta. Genomförandebeslut. E4 Förbifart Stockholm. Tilläggsavtal till genomförandeavtal

11 Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand. Reviderat genomförandebeslut.

12 Gribbyparken, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut.

Övriga beslutsärenden

13 Tertialrapport 1 2023 för trafiknämnden

14 Stadsrevisionens årsrapport 2022 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport

15 Trafikkontoret tillsammans med berörda nämnder och bolag försvårar för stockholmarna att göra och hitta rätt. Svar på skrivelse från Sara Svanström (L) och Dennis Wedin (M)

16 Förslag till ANDTS-program, Stockholms stads program om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar 2023-2026. Svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Gestaltningsprogram för framtida torghandel i Stockholm. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

18 Ramavtal för entreprenörer avseende trafiksäkerhetsåtgärder inom ramen för hastighetsplanens fysiska åtgärder. Upphandling

19 Ramavtal löpande drift- och underhållsarbeten industriinstallation 2024. Upphandling

20 Drift- och underhållsavtal teknisk rengöring 2024. Upphandling

21 Ramavtal 2024 Beläggningsarbeten. Upphandling

Tilläggsärenden

22 Trudelutten naturlekplats, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut.

23 Brommaplan trimningsåtgärder. Genomförandebeslut

24 Trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024. Svar på remiss från kommunstyrelsen

25 Översyn av avgifter för fordonsdispenser gällande tunga, långa och breda transporter

26 Utredning av möjligheten att ta över någon av trafiknämndens drift- och underhållsverksamheter i egen regi. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

27 Tillfälligt lånecykelsystem. Utökning av tillåtet antal enpersonsfordon

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2023

§7 Nedskrivning av fordringar

§8 Program för ersättningsinvesteringar avseende medelstora åtgärder i byggnadsverk 2023-2026. Inriktningsbeslut

§9 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3 Östermalm etapp 2 och delområde 4 Bromma, Vantör och Älvsjö. Genomförandebeslut

§10 Trafikantförbättrande åtgärder i trafikplats Vinsta. Genomförandebeslut. E4 Förbifart Stockholm. Tilläggsavtal till genomförandeavtal

§11 Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand. Reviderat genomförandebeslut.

§12 Gribbyparken, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut.

§14 Stadsrevisionens årsrapport 2022 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport

§15 Trafikkontoret tillsammans med berörda nämnder och bolag försvårar för stockholmarna att göra och hitta rätt. Svar på skrivelse från Sara Svanström (L) och Dennis Wedin (M)

§16 Förslag till ANDTS-program, Stockholms stads program om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar 2023-2026. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Gestaltningsprogram för framtida torghandel i Stockholm. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§18 Ramavtal för entreprenörer avseende trafiksäkerhetsåtgärder inom ramen för hastighetsplanens fysiska åtgärder. Upphandling

§19 Ramavtal löpande drift- och underhållsarbeten industriinstallation 2024. Upphandling

§20 Drift- och underhållsavtal teknisk rengöring 2024. Upphandling

§21 Ramavtal 2024 Beläggningsarbeten. Upphandling

§22 Trudelutten naturlekplats, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut.

§23 Brommaplan trimningsåtgärder. Genomförandebeslut

§24 Trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§25 Översyn av avgifter för fordonsdispenser gällande tunga, långa och breda transporter

§26 Utredning av möjligheten att ta över någon av trafiknämndens drift- och underhållsverksamheter i egen regi. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§27 Tillfälligt lånecykelsystem. Utökning av tillåtet antal enpersonsfordon