Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-02-07

Sammanträde 2019-02-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund äger rum kl. 18:00-19:00. Frågestunden inleds med information från Läs mer... förvaltningen om nämndens verksamhetsplan 2019.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

Beslutsärende, Medborgarförslag

2 För ett bättre och finare Östermalm

5 Ändring av sammanträdesdag för Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr 2019-21-1.1. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Skolchef för skolformen förskola Östermalms stadsdelsförvaltning

7 Förvaltningslokaler till Östermalms stadsdelsförvaltning - inriktningsärende

11 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2018 och ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret år 2019

Remissärenden

14 Serveringstillstånd till Kungliga Maskinsektionen THS

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2018-775-1.5.2. (Omedelbar justering)

15 Serveringstillstånd till Bullens Café

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2018-832-1.5.2. (Omedelbar justering)

16 Serveringstillstånd till Arman & Adham Restaurant AB

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2018-837-1.5.2. (Omedelbar justering)

17 Program för fastigheten Konsthallen 15 m.fl. i stadsdelen Östermalm

Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2018-00710
Dnr 2018-862-1.5.3. (Omedelbar justering)

19 Kvalitetsobservationsrapport - HOMéS AB Innerstan och söderort

20 Kvalitetsobservationsrapport - privat regi Aleris hemtjänst Östermalm

22 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

23 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

Protokoll a) 2018-11-14, b) 2018-12-15

24 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

25 Anmälan av promemoria 2019-02-07 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

26 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 stycket föräldrabalken (FB)

30 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi

31 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi

Anmälningsärenden

32 Information om inkommen anmälan enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

33 Information om inkommen utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

34 Information om inkommen utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

35 Information om inkommen utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

36 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2018-12-06
Protokoll 2019-01-10
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (156 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§5 Ändring av sammanträdesdag för Östermalms stadsdelsnämnd

§6 Skolchef för skolformen förskola Östermalms stadsdelsförvaltning

§7 Reviderat inriktningsärende gällande förvaltningskontor för Östermalms stadsdelsförvaltning

§11 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2018 och ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret år 2019

§14 Serveringstillstånd till Kungliga Maskinsektionen THS

§15 Serveringstillstånd till Bullens Café

§16 Serveringstillstånd till Arman & Adham Restaurant AB

§17 Program för fastigheten Konsthallen 15 m.fl.

§19 Kvalitetsobservationsrapport -­ HOMéS AB Innerstan

§20 Kvalitetsobservationsrapport - privat regi Aleris

§22 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§23 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

§24 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§25 Anmälan av promemoria 2019-02-07 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

§26 Information från stadsdelsdirektören

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 stycket föräldrabalken (FB)

§30 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi Dnr 2018-742-1.2.2.­

§31 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi Dnr 2018-743-1.2.2.­

§32 Information om inkommen anmälan enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild reg Dnr 2018-818-1.2.2.

§33 Information om inkommen utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi Dnr 2018-621-1.2.2.

§34 Information om inkommen utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi Dnr 2018-768-1.2.2.

§35 Information om inkommen utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi Dnr 2018-688-1.2.2.

§36 Anmälan av sociala delegationens protokoll