Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2013-10-14

Sammanträde 2013-10-14

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

Förändring gällande utskick av handlingar per post:

Fr.o.m. utskicket inför koncernstyr Läs mer...elsens möte 2013-06-18 så kommer endast de i styrelsen som anmält till koncernledningen (jennie.landegren@stadshusab.se) att de vill ha handlingarna per post att få dessa så. För övriga i styrelsen finns handlingarna elektroniskt via Insyn Sverige, i appen för iPad. Information om hur ni kommer åt handlingarna elektroniskt har skickades ut via e-mail till styrelsen 2013-05-24. Ni är även välkomna att kontakta koncernledningen för hjälp med åtkomst.

Följande undantag gäller:

1. Handlingar med sekretess kommer fortfarande att skickas ut per post.
2. Bilagor till ärendet "Övriga Anmälningsärenden" kommer ej att skickas ut per post, utan kommer endast att finnas elektroniskt fr.o.m. styrelsemötet 2013-10-14 (via appen samt på insyn.stockholm.se).
3. Bilagor till ärendet "Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv" kommer ej att skickas ut per post, utan kommer endast att finnas elektroniskt fr.o.m. styrelsemötet
2013-10-14 (via appen samt på insyn.stockholm.se).

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2013 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

Muntlig föredragning av auktoriserade revisorn Mikael Sjölander

6 Inriktningsbeslut AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

9 Lägesredovisning - projekt Tele2 Arena (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

11 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
11 10a Remissvar Markanvisningar.pdf (274 kb) 11 10b Remissbrev.pdf (146 kb) 11 10c Motion.pdf (72 kb) 11 11a Remissvar Torrkonservering.pdf (159 kb) 11 11b Remissbrev.pdf (147 kb) 11 11c Motion.pdf (182 kb) 11 12a Remissvar Rätta byggfelen.pdf (284 kb) 11 12b Remissbrev.pdf (147 kb) 11 12c Remiss.pdf (686 kb) 11 13a Remissvar Regional transportinfrastruktur.pdf (294 kb) 11 13b Remissbrev.pdf (231 kb) 11 13c Remiss.pdf (139 kb) 11 13d Länsplan.pdf (1 061 kb) 11 13e Miljokonsekvensbeskrivning.pdf (1 576 kb) 11 14a Remissvar Right2Water.pdf (164 kb) 11 14b Remissbrev.pdf (231 kb) 11 14c Motion.pdf (65 kb) 11 15a Remissvar Biogasstrategi.pdf (328 kb) 11 15b Remissbrev.pdf (131 kb) 11 15c Remiss.pdf (3 074 kb) 11 16a Remissvar Förskolebarns utelek.pdf (256 kb) 11 16b Remissbrev.pdf (231 kb) 11 16c Remiss.pdf (44 kb) 11 17a Remissvar Boverkets allmänna råd.pdf (245 kb) 11 17b Remissbrev.pdf (232 kb) 11 17c Remiss.pdf (2 747 kb) 11 18a Remissvar Energieffektiviseringsdirektivet.pdf (417 kb) 11 18b Remissbrev.pdf (145 kb) 11 18c Remiss.pdf (496 kb) 11 19a Remissvar Fri att leka och lära.pdf (180 kb) 11 19b Remissbrev.pdf (232 kb) 11 19c Remiss.pdf (679 kb) 11 1a Remissvar Fryshuset.pdf (161 kb) 11 1b Remissbrev.pdf (146 kb) 11 1c Remiss.pdf (65 kb) 11 20a Remissvar Kulturhus Slakthusområdet.pdf (272 kb) 11 20b Remissbrev.pdf (232 kb) 11 20c Motion.pdf (70 kb) 11 21a Remissvar Vissa plan- och byggfrågor.pdf (181 kb) 11 21b Remissbrev.pdf (233 kb) 11 21c Remiss.pdf (1 496 kb) 11 22a Remissvar Samlingslokaler och mötesplatser.pdf (304 kb) 11 22b Remissbrev.pdf (230 kb) 11 22c Motion.pdf (143 kb) 11 23a Remissvar Regelefterlevnaden inom yrkestrafiken.pdf (278 kb) 11 23b Remissbrev.pdf (230 kb) 11 23c Remiss.pdf (436 kb) 11 2a Remissvar Upphandlingspolicy.pdf (553 kb) 11 2b Remissbrev.pdf (157 kb) 11 2c Remiss.pdf (399 kb) 11 2d Remissbilaga.pdf (111 kb) 11 3a Remissvar Kvotering.pdf (434 kb) 11 3b Remissbrev.pdf (144 kb) 11 3c Remiss.pdf (85 kb) 11 4a Remissvar Hemlöshetssamordnare.pdf (402 kb) 11 4b Remissbrev.pdf (146 kb) 11 4c Remiss.pdf (78 kb) 11 5a Remissvar Bostadsförmedlingens avgifter.pdf (116 kb) 11 5b Remissbrev.pdf (147 kb) 11 5c Motion.pdf (91 kb) 11 6a Remissvar Kommunalt energibolag.pdf (211 kb) 11 6b Remissbrev.pdf (144 kb) 11 6c Motion.pdf (94 kb) 11 7a Remissvar Plangenomförandeutredningen.pdf (344 kb) 11 7b Remissbrev.pdf (148 kb) 11 7c Remiss.pdf (1 273 kb) 11 8a Remissvar Utbyggnad höghastighetsnät.pdf (319 kb) 11 8b Remissbrev.pdf (230 kb) 11 8c Remiss.pdf (2 703 kb) 11 9a Remissvar Konstgräs Järvafältet.pdf (108 kb) 11 9b Remissbrev.pdf (145 kb) 11 9c Motion.pdf (69 kb)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (13 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2013 i koncernen Stockholms Stadshus AB

§6 Inriktningsbeslut AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden

§11 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
11 10a Remissvar Markanvisningar.pdf (274 kb) 11 10b Remissbrev.pdf (146 kb) 11 10c Motion.pdf (72 kb) 11 11a Remissvar Torrkonservering.pdf (159 kb) 11 11b Remissbrev.pdf (147 kb) 11 11c Motion.pdf (182 kb) 11 12a Remissvar Rätta byggfelen.pdf (284 kb) 11 12b Remissbrev.pdf (147 kb) 11 12c Remiss.pdf (686 kb) 11 13a Remissvar Regional transportinfrastruktur.pdf (294 kb) 11 13b Remissbrev.pdf (231 kb) 11 13c Remiss.pdf (139 kb) 11 13d Länsplan.pdf (1 061 kb) 11 13e Miljokonsekvensbeskrivning.pdf (1 576 kb) 11 14a Remissvar Right2Water.pdf (164 kb) 11 14b Remissbrev.pdf (231 kb) 11 14c Motion.pdf (65 kb) 11 15a Remissvar Biogasstrategi.pdf (328 kb) 11 15b Remissbrev.pdf (131 kb) 11 15c Remiss.pdf (3 074 kb) 11 16a Remissvar Förskolebarns utelek.pdf (256 kb) 11 16b Remissbrev.pdf (231 kb) 11 16c Remiss.pdf (44 kb) 11 17a Remissvar Boverkets allmänna råd.pdf (245 kb) 11 17b Remissbrev.pdf (232 kb) 11 17c Remiss.pdf (2 747 kb) 11 18a Remissvar Energieffektiviseringsdirektivet.pdf (417 kb) 11 18b Remissbrev.pdf (145 kb) 11 18c Remiss.pdf (496 kb) 11 19a Remissvar Fri att leka och lära.pdf (180 kb) 11 19b Remissbrev.pdf (232 kb) 11 19c Remiss.pdf (679 kb) 11 1a Remissvar Fryshuset.pdf (161 kb) 11 1b Remissbrev.pdf (146 kb) 11 1c Remiss.pdf (65 kb) 11 20a Remissvar Kulturhus Slakthusområdet.pdf (272 kb) 11 20b Remissbrev.pdf (232 kb) 11 20c Motion.pdf (70 kb) 11 21a Remissvar Vissa plan- och byggfrågor.pdf (181 kb) 11 21b Remissbrev.pdf (233 kb) 11 21c Remiss.pdf (1 496 kb) 11 22a Remissvar Samlingslokaler och mötesplatser.pdf (304 kb) 11 22b Remissbrev.pdf (230 kb) 11 22c Motion.pdf (143 kb) 11 23a Remissvar Regelefterlevnaden inom yrkestrafiken.pdf (278 kb) 11 23b Remissbrev.pdf (230 kb) 11 23c Remiss.pdf (436 kb) 11 2a Remissvar Upphandlingspolicy.pdf (553 kb) 11 2b Remissbrev.pdf (157 kb) 11 2c Remiss.pdf (399 kb) 11 2d Remissbilaga.pdf (111 kb) 11 3a Remissvar Kvotering.pdf (434 kb) 11 3b Remissbrev.pdf (144 kb) 11 3c Remiss.pdf (85 kb) 11 4a Remissvar Hemlöshetssamordnare.pdf (402 kb) 11 4b Remissbrev.pdf (146 kb) 11 4c Remiss.pdf (78 kb) 11 5a Remissvar Bostadsförmedlingens avgifter.pdf (116 kb) 11 5b Remissbrev.pdf (147 kb) 11 5c Motion.pdf (91 kb) 11 6a Remissvar Kommunalt energibolag.pdf (211 kb) 11 6b Remissbrev.pdf (144 kb) 11 6c Motion.pdf (94 kb) 11 7a Remissvar Plangenomförandeutredningen.pdf (344 kb) 11 7b Remissbrev.pdf (148 kb) 11 7c Remiss.pdf (1 273 kb) 11 8a Remissvar Utbyggnad höghastighetsnät.pdf (319 kb) 11 8b Remissbrev.pdf (230 kb) 11 8c Remiss.pdf (2 703 kb) 11 9a Remissvar Konstgräs Järvafältet.pdf (108 kb) 11 9b Remissbrev.pdf (145 kb) 11 9c Motion.pdf (69 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20131014.pdf (147 kb)