Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2022-08-25

Sammanträde 2022-08-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Nytt år - nya möjligheter i 15-minutersstaden. Motion av Maria Ljuslin (V). Svar på remiss

7 Skrivelse om inställd busstrafik på Bjursätragatan på grund av bostadsbebyggelse. Svar på skrivelse

8 Markanvisning för bostäder och kommersiella lokaler inom fastigheten Eremiten 2 i Midsommarkransen till Balder Eremiten AB. Inriktningsbeslut

9 Detaljplan för bostäder vid Sigfridsvägen/Schlytersvägen i Aspudden. Reviderat inriktningsbeslut

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till JEFF Fastigheter AB

11 Genomförandebeslut för Årstafältet etapp 2/3, med överenskommelse om exploatering för bostäder, handel, kontor, skola, förskola, parkering och avfallshantering med elva byggaktörer, förvärv av fastigheten Postgården 1 från ICA Fastigheter AB samt reviderat inriktningsbeslut för Årstafältet

12 Ersättning till Preem AB för avveckling av arrende på Grishuvudet 4 i Johanneshov

13 Markanvisning för idrottsanläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i Tallkrogen till Hemsö Fastighets AB

14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Farsta 2:1, Nåttarö 1 och Ekerö 7 i Farsta till AB Familjebostäder, Heba Farsta AB och Vår och Sommar fastigheter AB. Inriktningsbeslut

15 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1, del av fastigheterna Rustmästaren 2-5 samt fastigheten Byamännen 3 i Bagarmossen med AB Stockholmshem, AB Borätt, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Småa AB. Genomförandebeslut

16 Värdeöverföring av Brännkyrkahallen, byggnad inom fastigheten Herbariet 2, från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden

17 Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Sundbyberg till Spånga - samrådsförslag. Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

18 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Ammarfjället 1, Garpkölen 1 och Kungsberget 1 i Traneberg med HSB Stockholm ekonomisk förening, Järntorget Bostad AB och Riksbyggen AB

19 Projekt Bromma Blocks inom kvarteret Trafikflyget i Bromma. Tilläggsavtal samt reviderat genomförandebeslut

20 Markanvisning för verksamheter inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till Fastighetspartner Bromma AB. Markanvisning för idrott inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till Fastighets AB Beckomberga 1:12. Markanvisning för idrott inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till AB Salktennis

21 Förändring av markanvisning samt överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för bostäder och kontor inom del av Vasastaden 1:16, kvarteren Stanford, Cambridge och Pisa i Hagastaden, med Atrium Ljungberg Stanford 1 AB, Atrium Ljungberg Stanford 2 AB, Atrium Ljungberg Cambridge 1 AB, Atrium Ljungberg Cambridge 2 AB, Atrium Ljungberg Pisa AB samt Atrium Ljungberg AB

22 Föravtal till exploateringsavtal inom fastigheten Åkervädden 1 med flera. Markanvisning för bostäder inom delar av fastigheterna Hässelby Villastad 31:1, 14:33 och 27:3 i Hässelby Villastad till [...] samt markanvisning för förskola inom delar av fastigheterna Hässelby Villastad 31:1 och 10:13 i Hässelby Villastad till Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut

Dnr: E2022-02647

Fullständig rubrik:

Föravtal till exploateringsavtal inom fastigheten Åkervädden 1 med flera. Markanvisning för bostäder inom delar av fastigheterna Hässelby Villastad 31:1, 14:33 och 27:3 i Hässelby Villastad till Bk Nordväst AB, Hh Åkervickern 1 AB, Hh Åkervickern 2 AB, Hh Åkervickern 3 AB, Hh Vildkornet 1 AB, Hh Vildkornet 2 AB, Hh Vildkornet 3 AB, Hh Vitsenapen 2 AB Hh Vitsenapen 3 AB, Hh Vitsenapen 4 AB, Hh Vitsenapen 5 AB, Hh Åkersyran 1 AB samt markanvisning för förskola inom delar av fastigheterna Hässelby Villastad 31:1 och 10:13 i Hässelby Villastad till Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut

23 Riktlinjer för utplacering av enklare hinder på gång- och cykelvägar. Svar på remiss

24 Stadsövergripande trädmål. Svar på remiss

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Nytt år - nya möjligheter i 15-minutersstaden. Motion av Maria Ljuslin (V). Svar på remiss

§7 Skrivelse om inställd busstrafik på Bjursätragatan på grund av bostadsbebyggelse. Svar på skrivelse

§8 Markanvisning för bostäder och kommersiella lokaler inom fastigheten Eremiten 2 i Midsommarkransen till Balder Eremiten AB. Inriktningsbeslut

§9 Detaljplan för bostäder vid Sigfridsvägen/Schlytersvägen i Aspudden. Reviderat inriktningsbeslut

§10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Sätra till JEFF Fastigheter AB

§11 Genomförandebeslut för Årstafältet etapp 2/3, med överenskommelse om exploatering för bostäder, handel, kontor, skola, förskola, parkering och avfallshantering med elva byggaktörer, förvärv av fastigheten Postgården 1 från ICA Fastigheter AB samt reviderat inriktningsbeslut för Årstafältet

§12 Ersättning till Preem AB för avveckling av arrende på Grishuvudet 4 i Johanneshov

§13 Markanvisning för idrottsanläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i Tallkrogen till Hemsö Fastighets AB

§14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Farsta 2:1, Nåttarö 1 och Ekerö 7 i Farsta till AB Familjebostäder, Heba Farsta AB och Vår och Sommar fastigheter AB. Inriktningsbeslut

§15 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1, del av fastigheterna Rustmästaren 2-5 samt fastigheten Byamännen 3 i Bagarmossen med AB Stockholmshem, AB Borätt, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Småa AB. Genomförandebeslut

§16 Värdeöverföring av Brännkyrkahallen, byggnad inom fastigheten Herbariet 2, från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden

§17 Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Sundbyberg till Spånga – samrådsförslag. Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§18 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Ammarfjället 1, Garpkölen 1 och Kungsberget 1 i Traneberg med HSB Stockholm ekonomisk förening, Järntorget Bostad AB och Riksbyggen AB

§19 Projekt Bromma Blocks inom kvarteret Trafikflyget i Bromma. Tilläggsavtal samt reviderat genomförandebeslut

§20 Markanvisning för verksamheter inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till Fastighetspartner Bromma AB. Markanvisning för idrott inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till Fastighets AB Beckomberga 1:12. Markanvisning för idrott inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till AB Salktennis

§21 Förändring av markanvisning samt överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för bostäder och kontor inom del av Vasastaden 1:16, kvarteren Stanford, Cambridge och Pisa i Hagastaden, med Atrium Ljungberg Stanford 1 AB, Atrium Ljungberg Stanford 2 AB, Atrium Ljungberg Cambridge 1 AB, Atrium Ljungberg Cambridge 2 AB, Atrium Ljungberg Pisa AB samt Atrium Ljungberg AB

§22 Föravtal till exploateringsavtal inom fastigheten Åkervädden 1 med flera. Markanvisning för bostäder inom delar av fastigheterna Hässelby Villastad 31:1, 14:33 och 27:3 i Hässelby Villastad [...] samt markanvisning för förskola inom delar av fastigheterna Hässelby Villastad 31:1 och 10:13 i Hässelby Villastad till Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut

§23 Riktlinjer för utplacering av enklare hinder på gång- och cykelvägar. Svar på remiss

§24 Stadsövergripande trädmål. Svar på remiss