Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Internationell strategi för Stockholms stad. Svar på remiss (A)

8 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Svar på remiss (A)

9 Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040. Svar på remiss (A)

10 Försäljning av fastigheten Hornafjord 2 i Kista till Brf Hotellparken (M&V)

11 Att levandegöra Sergels Torg. Motion (2016:25) från Erik Slottner (KD). Svar på remiss (PU + Sbk + Tk)

12 Motion om sambandet mellan Bagarmossen - Skarpnäck av Kristina Lutz (M). Svar på remiss (PU)

13 Strategisk inriktning för företagsområden. Svar på remiss (PU)

14 Samråd om 220kV luftledning mot Nacka och Högdalen - enligt 6 kap. 4 § miljöbalken. Anmälan av svar på remiss (PU)

15 Samråd om 400kV luftledning mellan Snösätra i Stockholms stad och Ekudden i Huddinge kommun. Anmälan av svar på remiss (PU)

16 Kungörande och granskning av vägplan för anläggning och ombyggnad av sträckan mellan E4/E20 Essingeleden och väg 75 Södra Länken. Anmälan av svar på remiss (PU)

17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till JM AB (PU)

18 Markanvisning för idrottshall inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Husby till fastighetsnämnden (PU)

19 Markanvisning för bostäder och handel inom fastigheten Ålesund 1 och del av Akalla 4:1 i Husby till AB Svenska Bostäder (PU)

20 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skola inom fastigheten Brandstegen 1 i Midsommarkransen med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Överenskommelse om exploatering med överlåtelse, för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen med Besqab Bostadsmark I AB. Genomförandebeslut (PU)

21 Markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till Botrygg Bygg AB (PU)

22 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostadsändamål inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen med Wallenstam AB, Wallenstam nr 23 bostadsrättsförening och Guldmyran nr 15 bostadsrättsförening. Utökad markanvisning och genomförandebeslut (PU)

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Åke Sundvall Projekt AB. Reviderat inriktningsbeslut (PU)

24 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen med Maxera Bostad 10 AB (PU)

25 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder och centrumändamål inom fastigheten Näskubben 2, samt delar av fastigheterna Kärrtorp 1:1 och Kärrtorp 1:4 i Kärrtorp till Besqab Projektutveckling AB. Genomförandebeslut (PU)

26 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Dillö 2 och 3 i Farsta till Fastighets AB Erik Dahl och Togo Danielsson Byggnads AB (PU)

27 Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra länken. Avrapportering (SP + Tk)

28 Genomförandeavtal med Stockholms läns landsting avseende ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen (SP + Tk)

29 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (SP + Mf + Sbk + Östermalms stdf + Tk + Stockholms Hamn AB + Stockholm Vatten AB)

30 Öka återvinningen i Stockholm. Motion (2016:65) från Jonas Naddebo (C). Svar på remiss (M&T)

31 Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Anmälan av svar på remiss (M&T)

32 Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25). Anmälan av svar på remiss (M&T)

33 Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning. Anmälan av svar på remiss (M&T)

34 Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län. Anmälan av svar på remiss (M&T)

35 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Anmälan av svar på remiss (M&T)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2016-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2016-00043

§7 Internationell strategi för Stockholms stad. Svar på remiss, Dnr E2016-02238

§8 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Svar på remiss, Dnr E2016-02185

§9 Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040. Svar på remiss, Dnr E2016-02038

§10 Försäljning av fastigheten Hornafjord 2 i Kista till Brf Hotellparken, Dnr E2016-02036

§11 Att levandegöra Sergels Torg. Motion (2016:25) från Erik Slottner (KD). Svar på remiss, Dnr E2016-01722

§12 Motion om sambandet mellan Bagarmossen - Skarpnäck av Kristina Lutz (M). Svar på remiss, Dnr E2016-00801

§13 Strategisk inriktning för företagsområden. Svar på remiss, Dnr E2016-01951

§14 Samråd om 220kV luftledning mot Nacka och Högdalen ­ enligt 6 kap. 4 § miljöbalken. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-01644

§15 Samråd om 400kV luftledning mellan Snösätra i Stockholms stad och Ekudden i Huddinge kommun. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-01645

§16 Kungörande och granskning av vägplan för anläggning och ombyggnad av sträckan mellan E4/E20 Essingeleden och väg 75 Södra Länken. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-01277

§17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till JM AB, Dnr E2014-00693

§18 Markanvisning för idrottshall inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Husby till fastighetsnämnden, Dnr E2016-02526

§19 Markanvisning för bostäder och handel inom fastigheten Ålesund 1 och del av Akalla 4:1 i Husby till AB Svenska Bostäder, Dnr E2014-02902

§20 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skola inom fastigheten Brandstegen 1 i Midsommarkransen med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Överenskommelse om exploatering med överlåtelse, för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen med Besqab Bostadsmark I AB. Genomförandebeslut, Dnr E2015-00963

§21 Markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Östberga till Botrygg Bygg AB, Dnr E2016-01345

§22 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostadsändamål inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen med Wallenstam AB, Wallenstam nr 23 bostadsrättsförening och Guldmyran nr 15 bostadsrättsförening. Utökad markanvisning och genomförandebeslut, Dnr E2013-513-01060

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Åke Sundvall Projekt AB. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr E2012-513-01612

§24 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen med Maxera Bostad 10 AB, Dnr E2016-02451

§25 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder och centrumändamål inom fastigheten Näskubben 2, samt delar av fastigheterna Kärrtorp 1:1 och Kärrtorp 1:4 i Kärrtorp till Besqab Projektutveckling AB. Genomförandebeslut, Dnr E2013-513-01936

§26 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Dillö 2 och 3 i Farsta till Fastighets AB Erik Dahl och Togo Danielsson Byggnads AB, Dnr E2016-02678

§27 Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra länken. Avrapportering, Dnr E2016-02598

§28 Genomförandeavtal med Stockholms läns landsting avseende ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen, Dnr E2016-02715

§29 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden, Dnr E2016-01322

§30 Öka återvinningen i Stockholm. Motion (2016:65) från Jonas Naddebo (C). Svar på remiss, Dnr E2016-02103

§31 Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-02315

§32 Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-02444

§33 Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-02119

§34 Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-02237

§35 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-02528