Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-04-06

Sammanträde 2017-04-06

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 16 mars 2017

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 28 mars 2017

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

9 Samlad kvalitetsredovisning kommunal förskola i Stockholms stad 2016

10 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

15 Genomförandebeslut om nybyggnation av idrottshall vid Johan Skytteskolan

16 Medgivande till paviljongetablering på Blackebergsskolan

17 Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering till Ekensbergsskolan

18 Verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av Klastorpsskolans mottagningskök

19 Genomförandebeslut om ombyggnation av mottagningskök till tillagningskök i Östbergaskolan

21 Entledigande av personuppgiftsombud

22 Ökade kunskapsskillnader i skolan

Yttrande över rapport nr 2, 2017 från Stadsrevisionen, dnr 3.1.3-191/2016 Dnr 1.4.1-756/2017

23 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-307/2017 Dnr 1.6.1-888/2017 (Omedelbar justering)

24 Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-438/2017 Dnr 1.6.1-1672/2017 (Omedelbar justering)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 16 mars 2017

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 28 mars 2017

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§9 Samlad kvalitetsredovisning kommunal förskola i Stockholms stad 2016

§10 Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i Stockholms stad

§18 Verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av Klastorpsskolans mottagningskök

§19 Genomförandebeslut om ombyggnation av mottagningskök till tillagningskök i Östbergaskolan

§21 Entledigande av personuppgiftsombud